Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміна векторів глобалізації економіки

Одним з результатів щойно розглянутих тенденцій стало прискорення процесу перерозподілу світового валового продукту і дифузії економічної могутності та багатства. У результаті незахідні пароди перетворилися на нових активних суб'єктів світової економіки і політики. При такому стані речей процеси глобалізації, що почалася як західний проект, як вестернізація решти світу, поступово змінюють свій вектор.

Іншими словами, глобалізація поступово почала зазнавати свого роду інверсію, оскільки під всезростаючої ступеня стала відповідати інтересам бурхливо поднимающегося Сходу, що розуміється в самому широкому сенсі слова. Якщо раніше Захід тільки наступав, то в нинішніх умовах він поступово змушений позичати оборонні позиції. Наприклад, багато країн регіону не знають, як боротися з усезростаючим потоком китайських дешевих товарів.

Одним з істотних результатів названих тенденцій є помітна зміна в оцінках ролі ринку.

Ринок є історичним феноменом, що виникли на певному етапі розвитку західного людства. Як і всякий суспільний інститут, він має межі свого сходження і застосовності, швидкостей і ступенів розвитку. Зародилася у XVIII ст. віра у вільний ринок і в капіталізм була хороша при здавалося б необмежених ресурсах і можливостях експансії Заходу на нові території і регіони. "Невидима рука" А. Сміта, саморегуляція ринку, вільна конкуренція, самоорганізація економічної системи та ін. Ефективно діють в межах окремо взятої країни, окремого регіону, ще не повною мірою інтегрованих у світову економіку, або ж стосовно до окремій групі товарів.

У наші дні склалася зовсім інша ситуація. У сучасній економіці функції прийняття основних рішень, що визначають поведінку ринку, перейшли у відання організацій, тобто різного роду колективів, інститутів, об'єднань, які можуть переслідувати зовсім інші цілі, ніж традиційний капіталіст або взагалі жива людина. При величезному зростанні чисельності населення, що супроводжується неухильним скороченням невідновлюваних ресурсів, безпрецедентному збільшенні чисельності учасників сучасної глобальної економіки і т.д., кардинально змінюються базові правила гри суб'єктів економічної діяльності, учасників світового ринку.

Суть цих змін полягає в кризі так званого Вашингтонського консенсусу, який грунтувався на ідеях остаточної перемоги вільного ринку у світовому масштабі, вільної, нічим не обмеженої торгівлі і руху капіталу, демонтажу всіх форм державного регулювання економіки тощо Він став символом і платформою глобалізації, а можливо, і англо-саксонської моделі ринкової економіки.

Світова економічна криза 2008-2009 рр., Який до теперішнього часу аж ніяк не подолана, став тією точкою, на якій виявилося, що обидва цих феномена досягли тієї межі, коли піддаються істотної трансформації сама парадигма, інфраструктурні складові, суть системи. Криза, в умовах якого гігантські, здавалося б непотоплювані, корпорації, опинившись на межі банкрутства, звернулися до влади з проханнями рекапіталізації, що обернулася фактичної націоналізацією, наочно показав неспроможність міфів про "невидиму руку" і саморегулюючому ринку, сповідуваних прихильниками Вашингтонського консенсусу.

Про обгрунтованість даної тези свідчить той факт, що криза фактично знімає пелену таємниці, непояснимості, парадоксальності з дивного феномена китайського економічного дива. У той час, коли в період глибоких пертурбацій ті національні економіки, які сповідують міфологію "невидимої руки" і Вашингтонського консенсусу, переживали серйозні катаклізми, які перекреслюють багато традиційних теорії функціонування ринкової економіки, китайська економіка, діюча на принципах регулювання ринкових правил гри державою, продовжувала шлях неухильного зростання.

Якщо спочатку реалізація принципів лібералізму створила умови для свободи економічного вибору, то протягом усього XX століття неухильно зростала роль держави у забезпеченні гарантій економічної свободи і захисту конкурентного середовища. Ринок і держава як два основоположних конкуруючих (і в той же час найтіснішим чином взаємопов'язаних) інституту сучасних людських спільнот не виключають, а доповнюють один одного.

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що кейнсіанська модель капіталізму представляла собою природний розвиток класичного ліберального капіталізму відповідно до урок, викладений Великою депресією 30-х рр. минулого століття. Не випадково відомий американський історик і політолог А. М. Шлезінгер- мл. бачив заслугу Ф. Д. Рузвельта в тому, що він врятував капіталізм від капіталістів (тих капіталістів, які виступали проти реформування капіталізму).

Криза 2008-2009 рр. поставив перед народами проблему створення нового різновиду ринкової економіки не шляхом відмови від ринкових цінностей і принципів, а шляхом суттєвої їх переоцінки і трансформації. Адже є певна частка істини в тому, що на Лондонському саміті "великої двадцятки" міністр закордонних справ Великобританії Д. Мілібенд не те жартома, не те всерйоз заявив: "У 1989 році капіталізм врятував Китай, а в 2009 році Китай врятував капіталізм".

Таким чином, мова йде про необхідність пошуків нової філософії, нової методології реформування світової економіки з урахуванням тих найглибших трансформацій, які відбулися в системоутворюючих структурах сучасного світу. В умовах поліцентричної світопорядку представляються утопічними всякі спроби розробити якусь єдину, однаково придатну для всіх без винятку країн і народів модель виходу з кризи і перебудови національної економіки.

Тому новий світовий економічний порядок ніяк не можна звести до якої-небудь однієї моделі, нав'язаної світовій спільноті якої-небудь однієї, нехай навіть наймогутнішої, державою або групою найсильніших у військово-політичному і економічному відношенні держав. Все сказане ставить безліч питань щодо контурів, конфігурації, характеру та сутність нового світопорядку та нової світової економічної системи, питань, на які на цей момент неможливо дати які б то не було однозначні відповіді.

 
<<   ЗМІСТ   >>