Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Роль міграцій в зміні демографічного вигляду сучасного світу

Як про вже відбулася "перевантаженні" окремих країн і регіонів свідчить зростаюча міграція значних мас людей, яка стає одним з фундаментальних факторів всесвітньо-історичного значення.

Всю історію людства супроводжували розбійні набіги, завойовницькі походи, вигнання, висилки, депортації, взяття в полон, работоргівля, колонізація.

Особливо сильний поштовх великим міграціям народів дали Великі географічні відкриття ХУ-ХVII ст., Які поклали початок широкомасштабної європейської еміграції Нового часу.

Все більш гостро відчувається нестача оброблюваних земель при прискорити темпи зростання чисельності населення поставила перед провідними європейськими країнами питання про необхідність пошуку нових шляхів самозбереження та подальшого розвитку. Одним з найважливіших засобів вирішення даної проблеми в силу комплексу причин було переселення величезних мас надлишкового населення на нові землі, що асоціювалися з іншими континентами.

Крім Північної Америки, зайве населення Європи спрямовувалося в Австралію, Нову Зеландію, Південну Африку, щоб заселити родючі і багаті ресурсами землі. В результаті завоювання, заселення та освоєння протягом декількох поколінь європейцями цих земель були засновані нові нації і держави іммігрантів.

Особливість нинішніх міграційних процесів полягає в тому, що вони викликані переміщенням капіталів, охопленням ринковою економікою все нових країн, народів і регіонів, змінами в засобах транспорту і комунікацій і т.д. Але визначальне значення мають характерні для сучасного світу тенденції до неухильного зростання чисельності населення в одній частині земної кулі і її зниження в іншій. За наявними даними, в період до 2025 р на відсталі в економічному і технологічному відношенні країни доведеться 95% загального зростання чисельності населення планети.

У розглянутому контексті немаловажний інтерес представляють наступні цифри. На середину 1992 року чисельність населення індустріально розвинених країн становила 1 млрд 224 млн чол., В 2010 р - 1 млрд 224 млн чол., А до 2025 р досягне 1 млрд 392 млн чол. При цьому загальна чисельність населення країн, включаючи Китай, у середині 1992 р становила 4 млрд 196 млн чол. Як очікується, до 2025 р вона досягне понад 7 млрд чол.

Згідно з наявними даними, в 70-х рр. XX ст. показник сумарної фертильності (число дітей на одну жінку віку) для ФРН становив 1,35; Данії -1,42; Нідерландів - 1,49; Швейцарії - 1,53; Австрії - 1,69; Норвегії - 1,71; Канади - 1,76; Великобританії - 1,82; США - 1,87; Франції - 1,94; Іспанії - 1,99. Очевидно, що у всіх цих країнах народжуваність перебувала нижче рівня простого відтворення, що дорівнює 2,1. Серед країн Європейського Союзу тільки Ірландія мала більш високий показник. Ця ситуація не змінилася і в 80-90-і рр. XX ст.

Одним словом, майже у всіх країнах Західної Європи, а також в США і Японії, коефіцієнти фертильності опустилися набагато нижче рівня відтворення. За даними, які наводяться в "Світовому економічному огляді", в даний час коефіцієнт фертильності перевищує рівень відтворення тільки в трьох з 23 найбагатших країн світу. Якщо 50 років тому населення Європи становило 22% від загальної чисельності населення, то сьогодні цей показник скоротився до 12% (загальна чисельність жителів європейських країн на початок 2003 р становила 814 млн чол.). У найближчі 50 років він може знизитися до 6,5%.

Не менш важлива проблема скорочення темпів зростання середньої тривалості та старіння населення індустріально розвинених країн. Так, тривалість життя в розвиненому світі зросла з 70 років в 1960 р до 77 на сьогодні і, за прогнозами, в 2025 р досягне 80 лег1.

Згідно з деякими прогнозами, частка лип старше 65 років у загальній чисельності населення розвинених країн зросте до 22% до 2040 р

Повертаючись до проблеми міграцій, важливо врахувати, що в колишні часи їх основні потоки здійснювалися в ще відкритому земному просторі. Раніше основні потоки міграцій йшли в напрямку з розвиненого світу у вільні, неосвоєні, малоосвоєних, слаборозвинені регіони земної кулі. Тепер же ці потоки йдуть у зворотному напрямку (з менш розвинених у більш розвинені регіони): з усіх азіатських і африканських країн в Європу і Північну Америку, з Латинської Америки - в США, з країн СНД - до Росії, з Китаю - в індустріально розвинені країни, Росію і країни Південно-Східної Азії і т.д.

Інакше кажучи, Європа з постачальника іммігрантів за океан перетворилася на їх споживача. За наявними даними, в даний час один з кожних п'яти французьких громадян в тій чи іншій мірі має іноземне походження. У результаті виходить, що приблизно 10 млн нинішніх французів є дітьми чи онуками іммігрантів. До них потрібно додати ще 4 млн проживають у Франції іноземців.

Результатом цих процесів стало те, що в даний час в Лондоні проживають представники 100 африканських і азіатських народів. Схожа ситуація характерна для Парижа, Варшави, Мадрида, Стокгольма, Москви, Санкт-Петербурга і т.д., куди спрямовуються дедалі більші потоки легальних і нелегальних іммігрантів з усієї Азії і Африканського континенту. В цілому в даний час в Західній Європі живуть більше 20 млн легальних іммігрантів з інших регіонів.

Виникають також нові центри притягання іммігрантів. Починаючи з 1990-х рр. в Японії приїжджає щорічно до 400 тис. іноземних робітників. У Латинській Америці це

Аргентина, Венесуела, Бразилія. Навіть Мексика і Туніс зіткнулися з напливом іноземних працівників, які бачать там більше перспектив, ніж у своїх рідних країнах. У країнах Близького Сходу і, перш за все, Перської затоки склалася унікальна демографічна ситуація, в якій в цілому ряді країн іммігранти становлять більшу частину робочої сили: в Катарі вони складають 92%, в Об'єднаних Арабських Еміратах - 90%, в Кувейті - 85%, в Саудівській Аравії та Бахрейні - 40%, в Омані - 34%.

З кінця 1980-х рр., Особливо після розпаду радянського блоку, у вир міжнародної міграції населення включилися країни Східної Європи та СНД, в тому числі Російська Федерація. Намітився протилежний потік міграції, що протікає з Заходу на Схід: у Польщу, Чехію, Угорщину, які разом з Болгарією, Росією, Білоруссю, Україною стають перехрестям транзитних шляхів мігрантів з Африки, Азії та Близького-Середнього Сходу.

У сучасному світі використання іноземної робочої сили стало неодмінною умовою нормального функціонування економіки. Показово, що в середині 1990-х рр. частка іноземців у загальній чисельності жителів окремих держав становила: у Швейцарії - 18,9%, у Бельгії - 9%, у Німеччині - 8,8%, у Нідерландах - 5%.

Не можна не відзначити також викликані науково-технічною революцією якісні зміни, які в останні два десятиліття відбулися в потоках міграції робочої сили. Їх суть полягає в значному збільшенні серед мігруючих частки осіб з високим рівнем освіти і професійної кваліфікації. Мова йде про так званої "витоку мізків". Показово, що з 10 чоловік, які отримують в Америці докторський ступінь але природним та інженерним наукам, як мінімум один - виходець однієї з трьох країн Східної Азії: Китаю, Тайваню або Південної Кореї. Ця цифра значно вища для представників країн Східної та Південної Європи, а також колишнього Радянського Союзу і Росії.

Таким чином, можна стверджувати, що міграційні процеси охопили всі континенти і знайшли воістину глобальний характер. Якщо врахувати темпи зростання населення, то нинішні масштаби міграції не можна вважати значними. Можна сказати, що .шіп, мала частина потенційних мігрантів покинула свої місця і нове велике переселення народів ще попереду.

 
<<   ЗМІСТ   >>