Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору

Друга половина XX століття характеризувалася подальшим прискоренням і поглибленням науково-технічного прогресу, його проникненням в нові сфери виробництва, перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу. Революція в мікроелектроніці, впровадження інформаційної та телекомунікаційної технологій, масова комп'ютеризація сприяли створенню розгалужених електронних мереж зв'язку у всесвітньому масштабі.

У комплексі з телевізійними, кабельними, супутниковими засобами зв'язку вони призвели до вражаючим змін самого характеру комунікацій. Результатом їх появи стали подальше стиснення, ущільнення простору, підкорення простору і часу, небачене взаємне фізичне зближення найвіддаленіших народів, країн і культур. Причому нові глобальні системи комунікації в значній мірі функціонують незалежно від державного контролю і повною мірою не піддаються політичному контролю. Охоплюючи соціальну, політичну, економічну, культурну та інші сфери діяльності по всій земній кулі, вони в буквальному сенсі сприяють розширенню горизонтів найвідсталіших громад, колективів, народів у всіх куточках планети. Вони дозволяють окремо взятій людині у найвіддаленіших частинах земної кулі як би "подолати" географічні бар'єри, отримати доступ до соціального чи іншого досвіду інших народів, який був для нього в недавньому минулому просто недосяжний.

Тим самим нові системи комунікації відкривають людям інші форми бачення світу, інші стилі життя, стереотипи поведінки і т.д. Мільйони людей у всіх куточках світу, сидячи біля телеекранів, навіч можуть побачити, що відбувається за тисячі кілометрів від свого села, міста. Проникаючи в найпотаємніші області житті кожної людини, вони здатні анігілювати відстані, територіальні межі та фізичні перешкоди для здійснення економічної, культурної, екологічної, політичної чи іншої діяльності.

Безсумнівно, це зачіпає місцеві, національні та регіональні звичаї, поглиблює ерозію національної ідентичності та прихильності місцевим, страновим, етнічних, національних початків. Всі подібні процеси і феномени виховують у людей почуття приналежності до глобальної спільноти.

Результатом цих трансформацій є культурна та інформаційна глобалізація, яка сприяє тому, що французький соціолог С. Московічі назвав "глобалізацією мас". "Розрив соціальних зв'язків, швидкість передачі інформації, безперервна міграція населення, прискорений і дратівливий ритм міського життя, - писав Московічі, - створюють і руйнують людські спільноти. Будучи розрізненими, вони відтворюються у формі непостійних і розростаються натовпів". Пов'язуючи людей у величезні наднаціональні спільноти з "гігантськими ядрами міст і ринками в мільйони чоловік, яких спонукають жити і споживати однотипним чином" 1, глобалізація в той же час проникає в найпотаємніші області приватного життя кожного.

Новітні інформаційні та телекомунікаційні технології являють собою один з головних засобів трансформації юридично-правових, організаційних, економічних, політичних структур, що в кінцевому рахунку веде до зміни політичних і державних систем сучасності.

Дані технології в буквальному сенсі слова перевернули економічні, геоекономічні, військово-промислові, політичні та геополітичні вектори і параметри розвитку сучасного світу. Саме розгортання інформаційно-телекомунікаційної революції призвело до істотного прискорення процесу формування глобального співтовариства.

Одним з найважливіших факторів, поступово змінюють вигляд сучасного світу, стало бурхливий розвиток Інтернету. Він дає можливість абонентам незалежних комп'ютерних мереж легко зв'язатися один з одним, обмінятися необхідною інформацією в будь-який час і в будь-якому місці.

Саме ця здатність і робить Інтернет настільки могутнім засобом. Він став незамінним інструментом реалізації численних фінансових операцій, ведення торгівлі різноманітними товарами, обміну науково-технічними досягненнями і т.д.

Очевидно, що новітні тенденції в соціально-економічному, технологічному і політичному розвитку роблять усе більш зростаючий вплив як на перспективи розвитку людства в цілому, так і на долю окремо взятої людини, його місце і роль у суспільно-історичних процесах. Безпрецедентними темпами зростає взаємозалежність людей, народів, країн, регіонів, яка сприяє завершенню, або "закриття" світу не тільки в територіально-просторовому, але і в інших основоположних аспектах. Таким чином, новітні технології втягують у свої мережі все нові сфери і регіони, сприяють формуванню інфраструктури єдиного інформаційного простору, здатного об'єднати разноликий світ в одне ціле. Це щось на зразок нового глобального, всепланетарного простору - часу, в якому завдяки можливостям моментальної передачі інформації на будь-які відстані локальне стає всесвітнім, а всесвітнє локальним.

 
<<   ЗМІСТ   >>