Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перетворення Сходу на активний суб'єкт світової спільноти

Якщо раніше неєвропейські народи освоювали європейські науково-технічні, економічні, інтелектуальні та інші досягнення пасивно, то в кінці XIX - початку XX ст. виник новий етап їх активного освоєння. Пріоритет безсумнівно належить Японії, яка в результаті реставрації Мейдзі в 1868 р встала на шлях капіталістичного розвитку, систематичного насадження у себе капіталістичних інститутів. Хоча ця країна вступила на шлях капіталістичного розвитку порівняно пізніше, ніж провідні західні країни, вона домоглася швидких успіхів на ниві промислового зростання і військового будівництва.

Це дало їй можливість перейти на шлях зовнішньої експансії, захопивши Корею і частина Китаю. До кінця XIX-початку XX ст. Японія стала одним з учасників "концерту держав", конкуруючих на світовій арені за переділ уже поділеного світу. Перемога Японії в Російсько-японській війні 1904-1905 рр. показала, що на Далекому Сході на світову авансцену вийшла нова військово-політична держава, здатна виступати в якості реального суб'єкта міжнародних відносин і на рівних змагатися з традиційними військово-політичними державами. Атака 7 грудня 1941 па Перл-Харборі, незважаючи на її наслідки для Японії, навіч продемонструвала реальне початок кінця євроцентристською світу і виникнення повой епохи у світовій історії.

Наприкінці XIX - першій половині XX ст. капіталістичні відносини з метрополій поступово почали поширюватися на колоніальні і залежні країни. Уже в перші десятиліття XX ст. зростала роль колоній і залежних країн в якості джерел дешевої сировини і ринків збуту промислових товарів метрополій, а також постачальників дешевої робочої сили. Компанії метрополій захоплювали джерела сировини: нафта, вугілля, металовмісні руди, рідкісні метали, фосфати та інші багатства Азії та Африки поступово переходили в їх руки.

Слід зазначити, що європейське, а потім і американське проникнення в Азію та Африку мало не тільки суто негативне значення. Безсумнівно, західні капіталовкладення в економіку колоніальних і залежних країн переслідували головним чином мета їх підпорядкування метрополиям та отримання прибутків і надприбутків. У той же час одним з важливих результатів такої їх діяльності стало стимулювання капіталістичного розвитку колоній, поява тут окремих сучасних промислових підприємств, створення багатоукладної економіки і т.д.

Важливим результатом вивезення західного капіталу стало будівництво залізниць, портів, мостів, каналів, телеграфних і телефонних ліній. З одного боку, вони наближали основні сільськогосподарські та сировинні регіони до промислових центрів Заходу, з іншого полегшували проникнення західних промислових товарів в глибинні райони Азії та Африки.

У той же час при всіх можливих тут застереженнях вони стимулювали, хоча й однобоке, економічний розвиток цілого ряду країн і регіонів, сприяли їх залученню до науково-технічному прогресу, наближенню до світових промисловим, науковим і культурним центрам. Ці тенденції, у свою чергу, заклали основу тих процесів, які в сукупності отримали назву "пробудження Азії".

Особливість колоніальної системи першої половини XX ст. полягала в тому, що вона, по суті справи, охопила всю земну кулю і стала головним структурним елементом світового капіталістичного господарства. Вся Азія (за винятком Японії) та інші колоніальні і залежні країни протягом першої половини XX ст. залишалися об'єктами панування в основному західних країн. Процес їх входження у світове співтовариство в якості реальних суб'єктів суспільно-історичного розвитку і міжнародних відносин прийняв масовий, всепланетарного характер після Другої світової війни і розпаду колоніальних імперій.

Посилився процес розмивання просторово-географічних кордонів між розвиненим центром і відсталою периферією. Більш того, протягом післявоєнного періоду деяким країнам вдалося подолати економічну відсталість, а в 70-90-і рр. XX ст., Продемонструвавши чудеса економічного прориву, здійснити стрімкий ривок з аграрно-індустріальних суспільств в постіндустріальне та інформаційне суспільство. Мова йде про так званих нових індустріальних країнах (НІС) Східної та Південної Азії, таких як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Малайзія та ін.

Таким чином, можна говорити, що дійсний кінець євроцентристською світу та затвердження єдиного світового співтовариства під всепланетарної масштабі відбулися лише після Другої світової війни. З розпадом колоніальних імперій на світову авансцену як рівноправних активних акторів міжнародних відносин вступили нові країни і регіони, багато з яких в даний час володіють істотним вагою і впливом.

Треба помститися, що протягом усього післявоєнного періоду у світі відбувався двоєдиний процес, що складається з двох потужних, але протилежних тенденцій: доцентрових - або інтеграційних - з одного боку, і відцентрових - дезінтеграційних або децентралістскіх - з іншого. Його можна порівняти з двостороннім рухом: в одному напрямку йде процес інтернаціоналізації та глобалізації, а в іншому - процес децентралізації і автономізації.

З цієї точки зору другу половину XX ст. можна розділити на два великих періоди. Перший період охоплює приблизно три десятиліття - з другої половини 40-х по середину 70-х рр. Для нього характерне переважання відцентрових тенденцій: розпад колоніальних імперій і утворення безлічі нових незалежних держав. Перетворення нових незалежних держав в реальні суб'єкти світових процесів закладало основу для затвердження Сходу в якості рівновеликої Заходу несучої опори світового співтовариства і тим самим створювало передумови для подальшої інтенсифікації інтеграційних процесів.

Протягом же другого періоду, що почався приблизно з кінця 60-х - першої половини 70-х рр., Спостерігається вже переважання доцентрових тенденцій. У результаті економічного піднесення так званих нових індустріальних країн у Східній та Південно-Східній Азії економічний і політичний розвиток сучасного світу поступово перестало бути асиметричним, однобоко євроцентристською. Прийнявши естафету від Заходу, Схід сам перетворився на потужний генератор вітальної енергії, здатний активно впливати на стан справ та напрямки розвитку в західному світі.

Говорячи про переважання в цей період доцентрових тенденцій, не можна вважати, що при цьому повністю були відсутні відцентрові. Доказом цьому є хоча б події кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст., Що призвели до розпаду СРСР, Східного блоку та Югославії і утворення безлічі нових незалежних держав. Однак ці події та процеси, по суті справи, що є багато в чому продовженням національно-визвольної боротьби в специфічних формах в основному в межах соціалістичної співдружності, не внесли якихось серйозних корективів у подальший єднання і "закриття" світового співтовариства. Економічна, технологічна, інформаційна глобалізація, інтернаціоналізація і універсалізація продовжували набирати темп.

Для інтенсифікації другої тенденції визначальне значення мали розпад колоніальних імперій і утворення безлічі нових незалежних держав, що призвело до радикальної зміни політичної карти Азії та Африки. Багато з тих держав, які раніше були лише об'єктами політики великих держав, поступово стали виступати в ролі рівноправних і активних суб'єктів світової політики. Значно збільшилося число незалежних держав, визнаних повноправними членами міжнародного співтовариства. Так, якщо Декларацію про утворення Організації Об'єднаних Націй в 1945 р підписало всього лише 51 держава, то нині її членами є вже більше 200 держав.

В результаті світ перестає бути переважно еврозападоцентрістскім. До кінця сторіччя в умовах розгортання інформаційної та телекомунікаційної революції цей процес безпрецедентно прискорився. Схід і Захід стали рівновеликими несучими конструкціями єдиного світового співтовариства. З цього моменту ми маємо право говорити про глобалізацію у власному розумінні цього слова. Завершився перехід від європейської історії або, точніше кажучи, від історії Заходу (евросевероамеріканского світу) до єдиної всесвітньої історії.

 
<<   ЗМІСТ   >>