Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Внесок євразійства в розробку геополітичних ідей

Геополітичні ідеї в радянський період були підхоплені представниками ідейно-політичної течії, що став відомим під назвою євразійства. Їхні думки і установки досить докладно вивчені у вітчизняній науці. Тут відзначимо лише деякі з них, які з тими чи іншими застереженнями можна характеризувати як геополітичні.

Сформувалося це течія в 20-х рр. минулого століття в колах російського зарубіжжя з ініціативи молодих російських емігрантів (П. Н. Савицького, П. П. Сувчінскій, Г. Д. Флорівського і Н. С. Трубецького).

Ідеї євразійців знайшли своє найбільш закінчене вираження в книгах "Результат Сходом", "На шляхах. Затвердження євразійців", "Євразійський временник" (три щорічника), "Євразійська хроніка" (12 випусків), опублікованих у 20-30-х рр. XX ст. Ці роботи звернули на себе увагу нетрадиційним аналізом традиційних для Росії проблем. На відміну від слов'янофілів, Данилевського, Леонтьєва та інших, що покладали свої надії на самодержавний держава, євразійці виходили з визнання того факту, що стара Росія зазнала краху і стала надбанням історії.

На їхню думку, Перша світова війна і російська революція відкрили якісно нову епоху в історії країни, що характеризується не тільки крахом Росії, але і всеосяжним кризою повністю вичерпало свої потенції Заходу, який став початком його розкладання. Немає ні минулого (в особі Росії), ні справжнього (в особі Заходу), і завдання Росії - вести людство до сяючих вершин світлого майбутнього.

Своїм есхатологічним підходом євразійство в методологічному плані мало чим відрізнялося від провідних ідейно-політичних течій того часу - фашизму і більшовизму. Не випадково погляди євразійців у ряді аспектів були близькі позиціях отримав в той період певну популярність націонал-більшовизму, синтезировавшего в собі деякі найважливіші постулати як фашизму, так і більшовизму. Не випадково і те, що більшість євразійців позитивно прийняли дії більшовиків по збереженню і зміцненню територіальної єдності Росії. За їх тверде переконання, російська революція - символ не тільки кінця старої, але й народження нової Росії.

Так, Н. С. Трубецькой в 1922 р допускав, що радянському уряду й Комуністичному Інтернаціоналі вдасться розгорнути європейську революцію, яка буде лише варіантом російської експансії, і бачив неминучим наслідком такої експансії плекання і підтримку "благополуччя зразкових" комуністичних держав Європи "потом і кров'ю російського робітника і селянина ".

Більше того, успіх радянського керівництва в цьому напрямку більшість прихильників даної течії оцінювали як перемогу євразійської ідеї, вважаючи, що комуністи послідовно реалізують вікові імперські устремління Росії. Один з лідерів євразійців Л. П. Карсавін наполегливо підкреслював, що комуністи є мало не несвідомими знаряддями і активними носіями хитрого Духа Історіі1.

Євразійці відводили особливе місце саме духовним, в першу чергу релігійним, аспектів. У їх побудовах чітко простежується прагнення пов'язати російський націоналізм з простором. Тому недивно, що у них саме поняття "Євразія" було покликане позначати не просто континент або частину його в суто географічному розумінні, а якусь цивілізаційно-культурну цілісність, побудовану на основі синтезу просторового та соціокультурного начал. Суть євразійської ідеї зводилася до того, що Росія, що займає серединна простір Азії та Європи, що лежить на стику двох світів - східного і західного, представляє особливий соціокультурний світ, що об'єднує обидва початку.

На відміну від тих слов'янофілів, які стверджували ідеї та цінності панславізму, євразійці слідом за К. М. Леонтьев робили упор на азіатську, особливо на Туранскую, складову світу, вважаючи Росію спадкоємицею імперії Чингісхана. Так, Н. С. Трубецькой вважав, що "національним субстратом тієї держави, яка колись називалося Російською імперією, а тепер називається СРСР, може бути тільки вся сукупність народів, що населяють цю державу, розглянута як особлива многонародной нація і як така має своїм націоналізмом ".

Ще чіткіше цю позицію сформулював П. М. Савицький, на думку якого субстрат євразійської культурно-цивілізаційної цілісності складають арійсько-слов'янська культура, тюркське кочевничество, православна традиція: саме завдяки татаро-монгольського ярма "Росія знайшла свою геополітичну самостійність і зберегла свою духовну незалежність від агресивного романо-германського світу ". Більш того, "без татарщини не було б Росії", як стверджував він у статті "Степ і осілість".

А один з пізніших євразійців Л. Гумільов, якого В. Ступішін не без підстав назвав "блискучим плутаником від науки", ототожнював Давню Русь із Золотою Ордою, а радянську державність - з вигаданим ним самим слов'яно-тюркським суперетносом.

Чи не відкидаючи ряд цікавих спостережень, висловлених євроазійцями, не можна не відзначити, що їх проекти містили безліч хибних положень, які в сучасних умовах виглядає анахронізмом. Представляючи Росію - Євразію як очолюваний Росією особливий культурний світ, автори-євразійці підкреслювали в маніфесті, що вона, тобто Росія - Євразія, "притязает ще й на те і вірить в те, що їй в нашу епоху належить керівна і первенствующая роль в ряду людських культур". Така віра, як говорилося далі, може бути обгрунтована тільки релігійно, тобто на фундаменті православ'я, винятковість російської культури, її особлива місія виводяться з православ'я.

Причому стверджувалося, що православ'я - це "вища єдине по своїй повноті і непорочності сповідування християнства. Поза його все - або язичництво, або єресь, або розкол" 2. Хоча цінність інших християнських віросповідань повністю і не заперечувалася, висувалося умова, що, "існуючи поки як російсько-грецьке і переважно грецьке, Православ'я хоче, щоб весь світ сам із себе став православним" 3. В іншому випадку прихильникам інших віросповідань передрікалися розкладання і загибель.

Очевидно, що подібні крайності в трактуванні перспектив світового розвитку не відповідали реальностям першої половини XX ст. Тому не випадковим видається той факт, що в більшості своїй російська емігрантська інтелігенція прийняла євразійські ідеї досить прохолодно, якщо не сказати негативно. Серед особливо активних критиків євразійства були Н. А. Бердяєв, І. А. Ільїн, П. Н. Мілюков, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов. Більше того, до початку 30-х рр. минулого сторіччя від євразійства відійшли найрішучіші його прихильники і навіть основоположники - М. Трубецькой, Г. Флоровський, Г. Біціллі та ін.

Показовою в цьому плані позиція Флоровського, який у статті з характерною назвою "Євразійський спокуса" з гіркотою констатував, що "доля євразійства - історія духовної невдачі" 4. Іронія історії полягає в тому, що загравання з більшовиками аж ніяк не позбавило євразійців від переслідувань з боку радянської влади.

Так, Карсавін, Савицький та інші були після війни засуджені і довгі роки провели в ГУЛАГу.

 
<<   ЗМІСТ   >>