Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств відображає не тільки особливості їх інвестиційної політики, а й інвестиційної політики держави.

Джерелами інвестицій в основний капітал є:

  • (1) власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові накопичення і заощадження громадян і юридичних осіб та ін.);
  • (2) кредитні і позикові кошти (банківські та бюджетні кредити, облігаційні позики та інші засоби);
  • (3) кошти спеціальних інвестиційних фондів;
  • (4) бюджетні кошти, що надаються на безповоротній і поворотній основі, кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
  • (5) іноземні інвестиції;
  • (6) кошти від випуску корпоративних облігацій та емісії акцій.

Додаткове джерело фінансування капітальних вкладень - лізинг.

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал та се динаміка наведено в табл. 22.3. В останнє десятиліття, як випливає з таблиці, дотримується досить стабільна тенденція розподілу їх між власними та залученими зі збереженням значної частки (близько 20%) бюджетних коштів.

Кожен із джерел фінансування має як позитивні, так і негативні сторони.

Підприємства, що мають достатньо власних коштів для здійснення інвестицій, найбільш фінансово стійкі. Однак використання тільки власних коштів обмежує темпи розвитку, оскільки зменшує можливість додаткового збільшення активів при зміні кон'юнктури ринку, а також знижує можливість приросту прибутку. Проте достатність власних фінансових ресурсів підвищує інвестиційну привабливість підприємства та можливість його в перспективі використовувати зовнішні джерела фінансування для ефективного розвитку.

Таблиця 22.3. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування (% до підсумку)

1995

2000

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Інвестиції в основний капітал - всього

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі за джерелами фінансування

власні кошти

49,0

47,5

44,5

42,1

40,4

39,5

37,1

41,2

З них:

прибуток, що залишається в розпорядженні організації

20,9

23,4

20,3

19,9

19,4

18,5

16,0

14,7

амортизація

22,6

18,1

20,9

19,2

17,6

17,3

18,2

20,5

залучені кошти

51,0

52,5

55,5

57,9

59,6

60,5

62,9

58,8

З них:

кредити банків,

2,9

8,1

9,5

10,4

11,8

10,3

8,7

у тому числі кредити іноземних банків

0,6

1,0

1,6

1,7

3,0

3,2

2,0

позикові кошти інших організацій

7,2

5,9

6,0

7,1

6,2

7,4

5,6

бюджетні кошти

21,8

22,0

20,4

20,2

21,5

20,9

21,9

19,4

В тому числі:

з федерального бюджету

10,1

6,0

7,0

7,0

8,3

8,0

11,5

10,0

з бюджетів суб'єктів РФ

10,3

14,3

12,3

11,7

11,7

11,3

9,2

8,2

Кошти позабюджетних фондів

11,5

4,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

Інші

15,6

20,6

21,7

20,1

21,2

23,0

24,8

Банківське кредитування являє собою відносини, засновані на умовах терміновості, платності і зворотності.

Використання коштів від випуску корпоративних облігацій та емісії акцій (акціонерного капіталу) дозволяє залучити додаткові фінансові ресурси на невизначений термін, причому виплати дивідендів по звичайних акціях залежать від ефективності роботи підприємства і не є постійною величиною. Хоча це позитивно характеризує дане джерело фінансування, він має і досить істотні недоліки. Значне збільшення кількості акціонерів відкритого акціонерного товариства утруднює керування ним, а випуск акцій у відкритий продаж може призвести до втрати контролю над власними активами.

Залучення іноземного капіталу в цілому по РФ не має визначального значення у фінансуванні інвестицій в основний капітал, (табл. 22.4). Структура інвестицій в основний капітал за формами власності показує, що неухильно зростає частка приватної власності за рахунок зниження в основному частки державної і муніципальної власності.

Таблиця 22.4. Структура інвестицій в основний капітал за формами власності (% до підсумку)

1995

2000

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Інвестиції в основний капітал - всього

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі за формами власності інвесторів (замовників):

російська

97,3

86,3

80,6

81,6

83,1

83,8

85,2

87,1

державна

31,3

23,9

18,8

17,5

17,7

18,1

19,3

16,7

муніципальна

6,3

4,5

3,8

4,2

4,4

4,3

3,6

3,0

приватна

13,4

29,9

44,9

47,5

49,7

51,1

55,2

59,4

громадських і релігійних організацій (об'єднань)

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

споживчої кооперації

-

0,1

0.1

0,1

0,1

0.04

0,03

0,03

змішана російська

46,2

27,8

12.9

12,2

11,1

10,1

7,0

7,0

іноземна

-

1,5

8,2

7,8

7,1

7,5

6,8

5,3

спільна російська та іноземна

2,7

12,2

11,2

10,6

9,8

8,7

8,0

7,6

 
<<   ЗМІСТ   >>