Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вибір концепції маркетингу і основні види маркетингової діяльності

Основні концепції маркетингу

Маркетингова діяльність повинна починатися з вироблення концепції, яка визначає стратегічні цілі фірми. Деякі фірми дотримуються однієї маркетингової концепції протягом усього життєвого циклу фірми, інші змінюють її залежно від внутрішніх і зовнішніх факторів, маючи одну основну концепцію і кілька альтернативних. Основна ж частина фірм використовує одночасно кілька концепцій в залежності від специфіки різних вироблених товарів і (або) контрольованих ринків. Розглянемо основні види концепцій.

 • 1. Виробнича концепція (концепція вдосконалення виробництва, орієнтована на середнього споживача). Відповідно до цієї концепції, споживач орієнтується на доступні йому товари, що мають невисоку ціну. Фірми, що дотримуються такої концепції, зайняті переважно серійним і крупносерійним виробництвом, що характеризується високою ефективністю, а продаж товарів здійснюється через численні торгові точки. Головна умова реалізації цієї концепції маркетингу полягає в тому, що основна частина реальних і потенційних споживачів має невисокі доходи і всі зусилля фірми повинні бути спрямовані на вдосконалення процесу виробництва і, отже, зниження рівня витрат, підвищення ефективності виробництва.
 • 2. Продуктова концепція (концепція вдосконалення товару, орієнтована на елітного споживача). Основний принцип цієї концепції полягає в орієнтації споживачів на вищу якість товарів або послуг. Виробники спрямовують зусилля на підвищення якості товару, незважаючи на більш високі витрати, а, отже, і ціни. Як правило, це фірми, що випускають дрібносерійну або штучну продукцію, яка відрізняється індивідуальними якостями, часто високою собівартістю, а її продаж здійснюється в "фірмових" магазинах. Існування цієї концепції маркетингу пов'язано з тим, що суспільство потребує не тільки в кількісних, але і в якісних характеристиках рівня життя, а его вимагає від усіх фірм постійної уваги до якості товарів, рівнем обслуговування.
 • 3. Торговельна (концепція інтенсифікації комерційних зусиль). Ця концепція ґрунтується на необхідності реклами для збільшення продажів. Тому необхідно використовувати всі можливості реклами, всі важелі й елементи маркетингу, з тим щоб забезпечити необхідний обсяг продажів. Такої концепції дотримуються, зокрема, фірми, які продають клієнтам різного роду послуги, ноу-хау, консультації в різних галузях науки, бізнесу і т.д. В організаційному відношенні фірми, які керуються цією концепцією, створюють розгалужену систему реклами. Їх цілі переважно короткострокові: продати вироблену продукцію або послуги.
 • 4. Традиційна маркетингова концепція. Її формування відноситься приблизно до середини 1950-х років. Відповідно до цієї концепції цілі маркетингової діяльності можуть бути досягнуті тільки при аналізі потреб і мотивацій попиту окремих соціальних груп споживачів, так як виробництво направлено на створення конкурентних товарів для окремих соціальних шарів або певного ринку. Іншими словами, маркетинг починається з аналізу попиту на продукцію, а потім вже складаються плани і програми виробництва та розробляються його конкретні напрямки. Умови здійснення цієї концепції:
  • (1) насиченість попиту на товари першої необхідності;
  • (2) розвинена зовнішня і внутрішня інфраструктура;
  • (3) розвиток національних і міжнародних ринків;
  • (4) розширення ринків індустрії дозвілля та відпочинку;
  • (5) обмеженість ресурсів і зміна їх географії, внаслідок чого збільшуються транспортні витрати.
 • 5. Концепція соціально-етичного маркетингу. Ідея цієї концепції полягає в тому, що маркетингова політика повинна забезпечувати пріоритет загальнолюдських вигод. Маркетинг повинен забезпечувати баланс між потребами і бажаннями різних груп споживачів, цілями виробників і довгостроковими інтересами суспільства в цілому.

В основі представлених п'яти концепцій маркетингу лежать принципи організації всіх сфер функціонування фірми - від пошуку ідеї нового товару і науково-дослідних робіт до виробничо-збутової, рекламної і сервісної діяльності. Основоположний принцип маркетингу - комплексний підхід до ув'язці цілей з ресурсами і можливостями фірми.

 
<<   ЗМІСТ   >>