Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління конфліктами

Конфлікти на підприємстві виникають у процесі взаємодії і спілкування людей між собою. Конфлікт - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок, поглядів двох або декількох осіб. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якогось приводу, протилежні цілі чи засоби їх досягнення, або розбіжність інтересів, бажань опонентів і т.д.

Існує безліч причин для конфліктів. Зазвичай це недоліки в організації виробництва, управління та праці, неправильні дії керівника і підлеглих, психологічна несумісність людей, порушення трудового законодавства і т.д.

По спрямованості конфлікти діляться на горизонтальні, вертикальні, змішані. До горизонтальним відносяться такі конфлікти, в яких не задіяні особи, перебувають у підпорядкуванні один у одного, до вертикальним - тс їх них, в яких беруть участь особи, перебувають у підпорядкуванні один у одного.

За значенням для підприємства конфлікти діляться на конструктивні (творчі) і деструктивні (руйнівні). Перший з них буває тоді, коли опоненти не виходять за рамки етичних норм, ділових відносин, другий - коли порушуються норми поведінки, не враховуються інтереси сторін і т.д. Конфлікти можуть бути діловими і особистісними.

Вирішення конфлікту являє собою усунення повністю або частково причин, що породили конфлікт, або зміну цілей учасників конфліктів:

  • (1) постійну роботу з поліпшення умов праці, вдосконалення її оплати, поліпшення організації виробництва;
  • (2) строге проходження не тільки духом, але і букві трудового законодавства;
  • (3) дотримання службової етики;
  • (4) облік очікувань підлеглих працівників.

Для управління конфліктом також можна використовувати дві стратегії - попередження та вирішення.

Стратегія попередження конфлікту являє собою заходи організаційного і роз'яснювального характеру.

Стратегія вирішення конфлікту спрямована на те, щоб змусити або переконати конфліктуючі сторони припинити ворожі дії і, почавши переговори між собою, знайти рішення, яке не тільки виключає чиясь поразка, але і вказує напрямки подальших дій. Реалізуючи її, керівник починає з показу неможливості домогтися за допомогою конфлікту бажаних цілей. Потім він визначає причини виникнення конфлікту, його межі, позиції сторін, їх цілі і разом з учасниками намагається знайти шляхи виходу із становища. При необхідності він застосовує адміністративні заходи, якщо сторони не бажають слідувати переконанням і доводам.

Вирішення конфлікту багато в чому залежить від рівня професійної компетенції керівника, його вміння взаємодіяти з людьми, що не в останню чергу визначається його загальною культурою.

7. Кадрове діловодство. Основу управління становить документована інформація. Інформація фіксується в документах, які дають їй організаційну форму і переміщають в часі і просторі. Документи і документована інформація лежать в основі управлінських рішень та є їхньою матеріальним втіленням, забезпечують юридичну чинність.

У діяльності служби управління персоналом діловодство займає значний обсяг, оскільки пов'язано з рухом персоналу - це одна з базисних категорій управління персоналом, під якою розуміють: прийом на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпустки, звільнення. Документальне оформлення кадрових процедур - невід'ємний обов'язок будь-якого роботодавця незалежно від масштабів його діяльності та організаційно-правової форми (рис. 17.5).

Перелік кадрових документів в організації

Рис. 17.5. Перелік кадрових документів в організації

 
<<   ЗМІСТ   >>