Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типи організаційних структур управління підприємством

У процесі виробничо-господарської діяльності виникають зв'язки і відносини між підрозділами підприємства. Для координації діяльності цехів, лабораторій та відділів створюється організаційна структура управління на підприємстві. Організаційна структура управління - форма поділу праці в управлінні, що закріплює поділ управління на функції. Під організаційною структурою управління підприємством розуміється склад підрозділів апарату управління, їх підпорядкованість і підзвітність, інформаційні та координаційні зв'язки між ними, розподіл функцій управління по рівнях і підрозділам.

Основою для проектування організаційної структури управління виступають функції управління (планування, організація, координація, мотивація, облік, контроль і регулювання виробничо-господарської діяльності). Вони характеризують поділ і спеціалізацію праці у сфері управління і визначають найбільш значущі стадії реалізації управлінських впливів на ставленні людний в процесі виробничо-господарської діяльності.

Організаційна структура управління підприємством може бути лінійною, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, проектної, матричної.

Лінійна структура має кілька рівнів керівництва. Підрозділи підкоряються одному вищому органу управління, який самостійно виконує управлінські функції. Простота форми забезпечує оперативність лінійного управління, підвищує ступінь відповідальності керівників. Однак керівник не може бути універсальним фахівцем і приймати рішення по всім сторонам діяльності складного об'єкта. Тому лінійна структура характерна для окремих виробничих підрозділів.

Поділ праці в системі управління забезпечує функціональна організаційна структура. Функціональна організація управління базується на поділі праці. Функціональна форма управління полягає в тому, що керівник підприємства частину своїх повноважень передає (делегує) своїм заступникам і керівникам функціональних відділів. Функціональні органи спеціалізуються в певній галузі діяльності і відповідають за реалізацію відповідних функцій. Вони в межах фіксованих функцій управління (в рамках своїх повноважень) передають виробничим підрозділам обов'язкові для виконання рішення. Переваги функціональної структури високий рівень спеціалізації управління, розробка та обгрунтування прийнятих рішень кваліфікованими кадрами. Недоліки: необхідність складних узгоджень між управлінськими підрозділами при підготовці важливих документів, що знижує оперативність і подовжує терміни проходження документів та прийняття рішень, неекономічність організаційної структури - багато підрозділів і каналів управління.

Лінійно-функціональна структура управління об'єднує лінійну і функціональну, дозволяє певною мірою усунути недоліки як лінійного, так і функціонального управління. За ознакою функціонального поділу праці створюються окремі органи з матеріально-технічного забезпечення підприємства, маркетингу та збуту продукції, фінансам, планування, бухгалтерського обліку та звітності, управлінню технічним розвитком виробництва. Функціональні органи беруть участь в підготовці даних, постановці завдань, підготовці рішень і реалізації функцій управління лінійними керівниками.

Па великих диверсифікованих підприємствах поділ фірми на блоки відбувається за видами товарів чи послуг, групам покупців чи географічним регіонам. Відповідно виділяють продуктову виробничу структуру і структуру підприємства за територіальним принципом. Згідно з таким поділом створюються предметно-спеціалізовані органи для управління виробництвом окремих видів продукції або управління спеціалізованими цехами. Самостійні підрозділи несуть відповідальність за розробку, виробництво і збут однорідної продукції (дивизионально-продуктова структура управління) або самостійні відділення повністю відповідають за господарські результати на певних регіональних ринках (дивизионально-регіональна структура управління).

Проектна структура системи управління на підприємстві створиться для вирішення конкретного завдання. Сенс се полягає в тому, щоб зібрати в одну команду співробітників високої кваліфікації для реалізації складного проекту. Виконавці по всіх сферах діяльності підприємства безпосередньо підпорядковані керівнику проекту. Це тимчасова структура. Коли проект завершений, команда виконавців розпускається.

При матричної організації члени проектної групи підпорядковуються керівнику проекту та керівникам функціональних відділів, в яких вони працюють. Керівник проекту має проектними повноваженнями і відповідає за інтеграцію всіх видів діяльності і ресурсів, які відносяться до проекту. Головний недолік матричної структури - її складність.

Лінійні, функціональні, лінійно-функціональні організаційні структури управління підприємством називають бюрократичними, або механистическими. Характерною їх рисою визнається висока централізація в управлінні. Проектні та матричні організаційні структури управління називають адаптивними, або органічними. Їх можна швидко модифікувати відповідно до змін навколишнього середовища і потребами самих підприємств.

 
<<   ЗМІСТ   >>