Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи організації виробничого процесу

Принципи організації виробничого процесу являють собою вихідні положення, на основі яких здійснюються побудова, функціонування і розвиток виробництва. З метою раціональної організації виробничого процесу необхідне дотримання наступних основних принципів.

Принцип спеціалізації означає розподіл праці між окремими підрозділами підприємства і робочими місцями та їх кооперування в процесі виробництва, закріплення за кожним робочим місцем і кожним підрозділом певної обмеженої номенклатури робіт, деталей, виробів або проведення певних стадій технологічного процесу.

Принцип безперервності передбачає постійне перебування предмета праці в обробці, скорочення або ліквідацію перерв у процесі виробництва кожного конкретного виробу.

Принцип прямо точності полягає у виборі найбільш коротких маршрутів руху предметів праці від запуску сировини до отримання готової продукції. Дотримання принципу прямоточности увазі розстановку технологічного обладнання але ходу виробничого процесу, упорядкування вантажопотоків, скорочення вантажообігу.

Принцип пропорційності передбачає наявність рівній пропускної здатності у взаємозалежних підрозділах, робочих місцях. Дотримання принципу пропорційності запобігає диспропорції в роботі, підвищується ступінь використання обладнання і робочої сили.

Принцип паралельності передбачає одночасне виконання операцій або частин виробничого процесу, що веде до скорочення тривалості виробничого циклу, економії робочого часу.

Принцип ритмічності означає регулярне повторення процесу виробництва через рівні проміжки часу. Розрізняють ритмічність випуску продукції, ритмічність роботи і ритмічність виробництва. Ритмічність випуску продукції - це випуск однакового або рівномірно збільшується (зменшується) кількості продукції за рівні відрізки часу. Ритмічність роботи -це виконання рівних об'ємів роботи (за кількістю складу) за рівні інтервали часу. Ритмічність виробництва означає дотримання ритмічності випуску продукції і ритмічність роботи.

Принцип технічної оснащеності орієнтує на механізацію та автоматизацію виробничого процесу, усунення ручної праці.

Принципи організації виробництва використовуються при проектуванні виробничих процесів. Організація виробничого процесу буде раціональною, якщо забезпечується дію всіх основних принципів в сукупності.

Типи виробництва та їх характеристика

Тін виробництва являє собою комплексну характеристику технічних, організаційних та економічних особливостей виробництва, виділювану за ознаками широти номенклатури, регулярності і стабільності обсягу випуску однойменної продукції і спеціалізації робочих місць. Розрізняють три твань виробництва: одиничне, серійне, масове.

Одиничне виробництво характеризується широким асортиментом і малим обсягом випуску однакових виробів. Робочі місця не мають глибокої спеціалізації, застосовуються універсальне устаткування і технологічне оснащення, більша частина робочих місць потребує високої кваліфікації працівників, значному обсязі ручних складальних і доводочних операцій, високої трудомісткості виробів і тривалому виробничому циклі виготовлення, значному обсязі незавершеного виробництва.

До підприємств одиничного виробництва належать заводи важкого та енергетичного машинобудування (виробництво прокатних станів, великих гідротурбін), суднобудування. Різновид одиничного виробництва - індивідуальне і дослідне виробництво.

Серійне виробництво характеризується виготовленням обмеженої номенклатури продукції, яка виготовляється партіями або серіями, повторюються через певні проміжки часу. Під серією розуміється деяка кількість конструктивно однакових виробів, що запускаються у виробництво. Залежно від розміру серії розрізняють дрібносерійне (яке за своїми особливостями наближається до одиничного виробництва), среднесерійное і багатосерійне виробництво. Останнє за своїми особливостями наближається до заводам масового типу виробництва. Віднесення заводів до тієї чи іншого різновиду серійного типу виробництва грунтується па широті і стійкості номенклатури виробів, що випускаються заводом, і розмірі випуску.

У серійному виробництві вдається спеціалізувати робочі місця для виконання декількох подібних технологічних операцій, застосовувати універсальне і спеціальне обладнання. Серійне виробництво характерно при виробництві верстатів, насосів, компресорів та іншого широко вживаного обладнання протягом тривалого періоду часу.

Масове виробництво характеризується виготовленням обмеженої номенклатури однорідної продукції у великих кількостях протягом тривалого періоду часу. Тому його необхідною умовою вважається наявність стійкого та значного попиту на продукцію. Масове виробництво дозволяє зосередити на підприємстві випуск одного або декількох типів однойменних виробів, спеціалізувати робочі місця на виконанні однієї постійно закріпленої операції, застосовувати спеціальне обладнання і технологічне оснащення, мати високий рівень механізації та автоматизації виробництва, застосовувати працю робітників невисокої кваліфікації. Масове виробництво характерно для випуску автомобілів, продукції харчової, текстильної та хімічної промисловості.

Організаційно-технічні особливості окремих типів виробництва надають вирішальний вплив на техніко-економічні показники роботи підприємств. При переході від одиничного до серійного і масового типу виробництва зменшується частка живої праці і зростає частка витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією устаткування, знижується собівартість продукції і змінюється її структура.

 
<<   ЗМІСТ   >>