Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види, показники і шляхи поліпшення використання виробничої потужності

Види виробничої потужності

Розрізняють проектну, вхідну, вихідну і середньорічну виробничі потужності.

Проектна потужність встановлюється проектом будівництва, реконструкції та розширення підприємства.

Вхідна потужність (Мм) це потужність на початок року (планового періоду).

Під вихідною потужністю (Мк) розуміють виробничу потужність на кінець планового періоду: сума вхідний і вводиться протягом планового періоду потужностей за вирахуванням потужності, що вибуває за той же період:

де М | ш - потужність, що вводиться в протягом року; Мпиб - потужність, вибуваюча протягом року.

Середньорічна потужність (М.) - це потужність, якої буде розташовувати підприємство (цех, ділянка) у середньому за рік. Вона є основою для розрахунку виробничої програми і визначається за формулою

де N - кількість повних місяців експлуатації знову введеної в дію потужності або виведеної з експлуатації потужності.

Показники використання виробничої потужності

Рівень використання виробничої потужності характеризується рядом показників.

Коефіцієнт використання виробничої потужності (К)

де В - фактичний (або плановий) обсяг випуску продукції за рік в натуральних одиницях; М. - середньорічна виробнича потужність в тих же одиницях виміру.

Коефіцієнт завантаження обладнання відображає ступінь використання обладнання:

де Фф - фактично використовуваний (спожитий) фонд часу всього обладнання; ФПЧ - наявний, плановий фонд часу того ж обладнання.

Коефіцієнт змінності характеризує рівень використання устаткування у виробництвах з переривчастим режимом роботи:

де п - загальна кількість відпрацьованих верстато-змін на добу; N - кількість встановлених верстатів.

Па підприємстві можуть встановлюватися резерви і нормативи використання виробничих потужностей. Створення резервів виробничих потужностей може бути викликано такими обставинами: освоєнням виробництва нової продукції; технічним переозброєнням та реконструкцією виробництва; диспропорціями в продуктивності устаткування. Норматив використання виробничих потужностей (Нігп) визначається за формулою

де Р - сума економічно обґрунтованих резервів виробничих потужностей.

Основні шляхи поліпшення використання виробничих потужностей полягають у виявленні екстенсивних та інтенсивних резервів і в підвищенні культурно-технічного рівня робітників. До екстенсивним резервам відносяться:

 • - Збільшення кількості одиниць працюючого обладнання в загальному числі наявного на підприємстві обладнання;
 • - Вдосконалення організації ремонту устаткування;
 • - Підвищення змінності роботи цехів і дільниць;
 • - Поліпшення складування та раціональне використання виробничих площ;
 • - Розвиток раціонального кооперування дільниць, цехів і заводів.

Екстенсивні резерви поліпшення використання устаткування виявляються і реалізуються насамперед за рахунок вдосконалення організації виробництва, праці та управління.

Інтенсивні резерви поліпшення використання устаткування пов'язані з розвитком підприємства. До них відносяться:

 • - Вдосконалення конструкції виробів, що випускаються;
 • - Поглиблення спеціалізації заводів, цехів і дільниць з метою впровадження прогресивної технології;
 • - Оновлення та модернізація устаткування;
 • - Підвищення технічної оснащеності виробництва;
 • - Впровадження наукової організації праці па робочих місцях.

Підвищення ефективності використання виробничої потужності пов'язано з питаннями організації, планування, технічної підготовки та управління виробництвом, зацікавленості працівників підприємства в кращому використанні обладнання, а також з раціональним оподаткуванням майна підприємства. Від культурно-технічного рівня робітників залежить рівень продуктивності праці, якість вироблюваної продукції, ефективне використання обладнання.

 
<<   ЗМІСТ   >>