Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття виробничої потужності

Виробнича потужність відображає потенційні можливості підприємства з випуску продукції. Під виробничою потужністю підприємства розуміється максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному (або умовно-натуральному) виразі в номенклатурі і асортименті, передбаченому планом продажів, при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням прогресивної технології, передової організації праці та виробництва, забезпеченні високої якості продукту. Виробнича потужність виражається тими ж натуральними одиницями виміру, в яких визначено обсяг випуску продукції у виробничій програмі.

Для характеристики максимального випуску продукції стосовно до роботи устаткування поряд з терміном "виробнича потужність" застосовується також термін "пропускна здатність". Для розрахунку виробничої потужності підприємства використовуються такі вихідні дані.

  • 1. Кількість, склад і технічний стан встановленого обладнання, дані про виробничі площі.
  • 2. Технічні норми продуктивності обладнання та трудомісткості продукції, що випускається.
  • 3. Фонд часу роботи устаткування і режим роботи підприємства. При розрахунку приймається максимально можливий плановий (ефективний) річний фонд часу роботи обладнання.
  • 4. Номенклатура і асортимент виробів, їх кількісне співвідношення в програмі, що безпосередньо впливають па трудомісткість виробництва продукції при даному обладнанні.

Номенклатура продукції - найменування (перелік) виробів (робіт, послуг), що підлягають випуску. Асортимент продукції - різновид цих виробів (за видами, типами, сортами, розміром і т.п.) у розрізі номенклатури.

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю виробничих цехів, дільниць, обладнання, тобто провідних виробництв. Провідними вважаються цех, ділянку, агрегат, що виконують основні і найбільш масові операції з виготовлення продукції; в них зосереджена більша частина обладнання. У чорній металургії - це доменні і мартенівські печі і цехи, у кольоровій - електролізних ванни, на машинобудівних заводах - механічні і складальні цехи.

Розрахунок виробничої потужності

Виробнича потужність (М) цеху (ділянки) перериваних виробництв, оснащених однотипним обладнанням, визначається але формулою

де Пч - годинна продуктивність обладнання; 7 "п - плановий (ефективний) річний фонд часу роботи одиниці обладнання; N - середньорічна кількість однотипного обладнання; I - витрати часу на одиницю продукції (трудомісткість).

Для обладнання перервної дії плановий (ефективний) річний фонд часу роботи розраховується:

де Дк - число календарних днів у планованому періоді; Двп - число вихідних і святкових днів в планованому періоді; £ (м - тривалість робочої зміни, год; йп - число передсвяткових днів із скороченою тривалістю робочої зміни; £ - час, на який скорочена тривалість робочої зміни в передсвяткові дні, год; ПСМ - режим змінності роботи підприємства; £ - витрати часу, плановані підприємством на профілактичні та ремонтні роботи, наладку і переналагодження обладнання.

Виробнича потужність (М) агрегатів періодичної дії (безперервних виробництв) розраховується за формулою

де бм - маса сирих матеріалів; Тпл - ефективний річний фонд часу роботи обладнання; £ | 1п - тривалість циклу переробки сировини; Квгп - коефіцієнт виходу готової продукції із сирих матеріалів.

Для агрегатів безперервної дії (доменні, мартенівські печі, хімічні агрегати тощо) плановий річний фонд часу роботи становить

де - час, необхідний за нормативами для виконання капітальних та планово-попереджувальних ремонтів; ^ птех ~~ час, необхідний для технологічних зупинок агрегатів та устаткування.

 
<<   ЗМІСТ   >>