Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Елементи оподаткування

Податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування: об'єкт оподаткування; податкова база; податкова ставка; податковий період; порядок обчислення податку; порядок та строки сплати податку.

В якості об'єктів оподаткування фірми в російському податковому законодавстві виділено доходи (прибуток, дивіденди, відсотки, доходи від пайової участі і т.д.), майно, вартість реалізованих товарів (робіт, послуг), користування природними ресурсами, операції з реалізації товарів (робіт , послуг), перетин кордону Російської Федерації (ввіз і вивіз товарів), окремі види діяльності і т.д.

Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристику об'єкта оподаткування. Це та кількісно виражена величина, до якої буде застосована податкова ставка. Податкова база може бути представлена як грошова сума (наприклад, вартість оподатковуваного майна) або як величина в натуральному вираженні (наприклад, в одиницях ваги, обсягу, в штуках). Податкова база, як правило, визначається шляхом коригування показника, відповідного об'єкта оподаткування.

Податкові пільги - це переваги, надані окремим категоріям платників податків, які виражаються у звільненні платників податків від податкових платежів або їх зменшенні.

Податкова ставка являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. В якості одиниці вимірювання для більшості податків використовується вартісний показник (ПДВ, податок на прибуток, податок на майно та ін.). Застосовуються й натуральні вимірники податкової бази: потужність двигуна автотранспортних засобів; площа земельної ділянки; обсяг води, що забирається з водогосподарських систем.

Під податковим періодом розуміється період часу, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті.

Сума податків визначається платником самостійно виходячи з податкової бази, податкової ставки і податкових пільг.

Порядок і строки сплати податків встановлюються податковим законодавством.

Основні податки, сплачувані підприємствами

Податок на додану вартість

Об'єктом обкладення ПДВ є реалізація товарів (робіт, послуг), виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання, ввезення товарів на митну територію РФ. База оподаткування ПДВ, формована згідно з податковим законодавством, являє собою різницю між вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) та вартістю матеріально-технічних ресурсів, отриманих від зовнішніх постачальників і віднесених па витрати виробництва та обігу. Техніка розрахунків сум ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету, така. Підприємство з отриманої суми ПДВ з реалізованої продукції віднімає суму ПДВ, сплачену постачальникам матеріально-технічних ресурсів, використаних при виробництві цієї продукції (ПДВ сплачений). Різниця між отриманою і сплаченою сумами ПДВ підлягає перерахуванню до бюджету.

ПДВ спрямований па доходи кінцевого споживача. Але так як технічно неможливо стягувати ПДВ з споживача, платником податку виступає підприємство, що має торговий оборот. По суті економічного впливу цей податок являє собою універсальний акциз, яким обкладається вся система приватного та громадського споживання. Основна ставка ПДВ становить 18%, існують також дві пільгові ставки - 10 і 0%.

 
<<   ЗМІСТ   >>