Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття і призначення нормування праці

Нормування праці - необхідний складовий елемент організації праці. Мета нормування праці - визначення необхідних витрат робочого часу на виконання певних операцій та обсягу робіт у конкретних організаційно-технічних умовах виробництва. Необхідними вважаються витрати, відповідні найбільш ефективним варіантам організації праці, виробництва і управління.

Технічне нормування праці на підприємстві взаємопов'язане з усіма основними напрямками наукової організації праці і включає:

 • - Систематичне вивчення організації виробничих процесів, організації праці, дослідження витрат робочого часу на виконання нормованої операції;
 • - Розробку нормативів для встановлення технічно обгрунтованих норм;

визначення норм: часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості;

- Організацію освоєння норм, контроль і аналіз виконання робочими встановлених норм і розробку заходів, що сприяють зростанню продуктивності праці.

Нормування праці на підприємстві забезпечує:

 • - Визначення планової трудомісткості виготовлення продукції;
 • - Розрахунок необхідної чисельності працівників за професіями і по кваліфікації;
 • - Оцінку результатів праці, встановлення фондів заробітної плати і матеріального заохочення;
 • - Обгрунтування плану підвищення продуктивності праці;
 • - Розрахунок виробничих програм цехів, дільниць, окремих робочих місць;
 • - Визначення кількості необхідного обладнання;
 • - Оцінку впровадження нової техніки;
 • - Оцінку організаційного рівня робочих місць.

Нормування праці - елемент управління, ефективно впливає на зниження трудових витрат у структурі собівартості продукції, сприяючий виявлення та використання резервів підвищення продуктивності праці, поліпшення використання виробничих потужностей, зрештою - підвищенню ефективності виробництва. Важливу роль нормування праці відіграє у вирішенні соціальних завдань.

Класифікація витрат робочого часу

В основі формування оптимальних умов застосування праці лежить вивчення трудового процесу, яке здійснюється на основі досліджень та аналізу витрат робочого часу і динаміки продуктивності праці.

Робочий час - це встановлена законодавством тривалість робочого тижня (робочого дня), протягом якої робітник виконує доручену йому роботу. Робочий час ділиться на дві частини: 1) нормоване і 2) ненормований час. Нормоване час пов'язано з виконанням виробничого завдання, ненормований час - це час втрат.

1. Нормоване час (Г | о) включає підготовчо-заключний час оперативний час (£ оп), час обслуговування робочого місця (£ () б), час перерв на відпочинок і особисті потреби (£ від), час перерв з організаційно-технічних причин (£):

Підготовчо-заключний час (£ | () затрачається робітником на підготовку до виконання заданої роботи і на дії, пов'язані з її закінченням. Норма підготовчо-заключного часу встановлюється або на партію виробів, або на робочу зміну.

Оперативне час (£ про ||) використовується безпосередньо для виконання заданої роботи. Оперативне час підрозділяється на:

 • а) основне (технологічне) час (£ т) - витрачається робочим па зміну предмета праці (його форми, розмірів, фізико-хімічних або механічних властивостей і т.д.), його стану і положення в просторі;
 • б) допоміжний час (£ в) - витрачається робітником на операції (прийоми), без яких неможливий хід основного (технологічного) процесу: завантаження сировини, управління обладнанням, знімання готової продукції; установка і зняття деталі, управління верстатом, підведення і відведення інструменту і т.д.

Час обслуговування робочого місця (£ -) затрачається робітником на догляд за своїм робочим місцем і підтримку його в робочому стані протягом зміни. Воно включає:

 • а) час організаційного обслуговування (£) (бо) - не пов'язано з виконанням конкретної роботи, зазвичай реалізується два рази в зміну (на початку і в кінці зміни): час на розкладку і прибирання інструменту на початку і в кінці зміни, час на змащення і чистку обладнання та інші дії, пов'язані з доглядом за робочим місцем протягом зміни;
 • б) час технічного обслуговування) - пов'язано з виконуваною операцією: налагодження устаткування й пристосувань в процесі роботи, зміна інструменту, прибирання стружок та інші дії, пов'язані з виконанням конкретної роботи.

Час перерв па відпочинок і особисті потреби (£ від) встановлюється залежно від виду виробництва і у всіх випадках включається в норму часу.

Час перерв з організаційно-технічних причин (£ пт) - це перерви, пов'язані з ремонтом механізмів за графіком, очікуванням обслуговування внаслідок зайнятості робітника, обслуговуючого кілька верстатів.

До ненормованих часу відноситься:

 • а) час втрат з організаційно-технічних причин (£.), що не залежать від робітника, - всі очікування (перерви), викликані перебоями в постачанні та обслуговуванні робочих місць (завдання, заготовок, інструменту, майстри, ремонту верстата, відключення електроенергії, збої в диспетчирование виробництва тощо);
 • б) час перерв, що залежать від робочого (£) - включає перерви в роботі через порушення трудової дисципліни і розпорядку дня.
 
<<   ЗМІСТ   >>