Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок нормування оборотних коштів

Розмір оборотних коштів повинна бути мінімально достатньою. Потреба в оборотних коштах залежить від цін на сировину і матеріали, умов їх постачання, загальної кон'юнктури ринку, виробничої програми підприємства і т.п. Тому сума оборотних коштів повинна періодично коректуватися з урахуванням зміни зазначених факторів. Визначення потреби у власних оборотних коштах досягається нормуванням окремих елементів оборотних коштів (виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, готової продукції на складі) і оборотних коштів по підприємству в цілому. Нормування оборотних коштів включає:

  • - Визначення норми запасу товарно-матеріальних цінностей;
  • - Розрахунок одноденного витрати (добової потреби) кожного виду матеріальних цінностей;
  • - Розрахунок нормативу оборотних коштів по окремих елементах матеріальних цінностей та обіговим коштам в цілому (сукупного нормативу).

Норма запасу характеризує мінімальний розмір запасів товарно-матеріальних цінностей. Ця величина визначає обсяг запасу по кожному виду товарно-матеріальних цінностей. Як правило, норми встановлюються в днях запасу й означають тривалість періоду, на який розрахуй запас конкретного виду товарно-матеріальних цінностей. Норма запасу може також встановлюватися у відсотках або в грошовому вираженні до визначеної бази (наприклад, для тари - в рублях на 1000 руб. Товарної продукції). Норма запасу відображає тільки час (тривалість) відволікання обігових коштів (грошових коштів): кількість днів, протягом яких кошти знаходяться у виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів і готової продукції. Величина даних коштів встановлюється за допомогою нормативів, що представляють мінімальну розрахункову суму грошових коштів для утворення запасів товарно-матеріальних цінностей, необхідних для здійснення безперервної господарської діяльності.

Розрізняють сукупний норматив (загальну суму оборотних коштів) і приватні нормативи (розміри коштів за елементами). Приватні нормативи визначають по окремих елементах оборотних коштів: виробничим запасам, незавершеному виробництву, витратам майбутніх періодів, готової продукції на складі, а сукупний норматив формується як сума нормативів по цим елементам.

Методи розрахунку нормативу оборотних коштів

1. Метод прямого рахунку полягає в тому, що обчислюються оборотні кошти з кожного конкретного виду товарно-матеріальних цінностей. Потім вони складаються і в результаті визначаються нормативи по кожному елементу оборотних коштів. Загальний норматив являє собою суму нормативів по всіх елементах.

Величини оборотних коштів (І.) по кожному виду товарно-матеріальних цінностей розраховуються на основі норми запасу (у днях), помноженої на одноденну витрату (в рублях) цих видів цінностей,

де Н. - норма запасу Г'-го ресурсу, дні; г - вид ресурсу; Р. / Т - одноденний оборот г-го ресурсу, руб / день; розраховується діленням вартості ресурсу (взятої за кошторисом витрат на виробництво) на число календарних днів планового періоду; Р1 - вартість витраченого Г'-го ресурсу за певний плановий період, руб .; Т - число календарних днів планового періоду, дні.

Норматив по кожному елементу оборотних коштів формується як сума нормативів по окремих видах товарно-матеріальних запасів.

2. Аналітичний метод нормування припускає наявність базисного рівня нормативу, який індексується відповідно до зміни планових показників у порівнянні з базисними, від яких залежить витрата ресурсів, що утворюють норматив,

Де Z .і Z ,. - Плановий і базисний рівень нормативу _ / - го ресурсу.

Індекс /. розраховують щодо зміни обсягу продукції, що випускається, використанню матеріального ресурсу, зміні чисельності персоналу.

Індекс зміни обсягу випущеної продукції

де В | 1ч і Вф - планований і фактичний випуск продукцій.

Індекс зміни обсягу використання матеріального ресурсу

де МП1 і Мф - плановане і фактичне споживання матеріальних ресурсів.

Індекс зміни чисельності персоналу

де ЧП | 11 і ППФ - планована і фактична чисельність персоналу.

 
<<   ЗМІСТ   >>