Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштів

Визначальною ознакою для віднесення активів до оборотних є час перетворення їх у засіб платежу, тобто ступінь ліквідності і термін використання (обігу) - не більше року. До складу оборотних активів підприємства входять оборотні кошти і короткострокові фінансові вкладення. Оборотні кошти являють сукупність грошових коштів, авансованих на покриття поточних витрат організації, пов'язаних з виробництвом продукції. Короткострокові фінансові вкладення здійснюються в процесі фінансової діяльності організації. Всі оборотні активи називають оборотним капіталом фірми. Основну частину оборотного капіталу складають оборотні кошти. До складу оборотних засобів входять:

  • - Грошові кошти, призначені на придбання матеріальних запасів, вартість матеріальних запасів на складі;
  • - Вартісна оцінка незавершеного виробництва;
  • - Вартісна оцінка готової продукції та продукції відвантаженої.

Кругообіг оборотних коштів

Для здійснення виробничої діяльності підприємства необхідні предмети праці у вигляді сировини, матеріалів, палива, енергії та інших виробничих запасів. При виготовленні продукції відбувається послідовне перетворення виробничих запасів у незавершене виробництво, напівфабрикати і готову продукцію. Реалізація готової продукції і надходження грошових коштів завершують кругообіг оборотних коштів. Частина цих коштів буде спрямована на фінансування поточного виробництва, що дозволяє розпочати новий виробничий цикл, створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства. Але це лише ланцюжок послідовних змін натурально-речової форми ресурсів, що відбуваються в рамках виробничого та реалізаційної циклів. Початку наступного виробничого циклу не обов'язково має передувати завершення попереднього кругообігу коштів. На практиці ресурси в переробку надходять безперервно, і процес виробництва не переривається. У кожен момент часу щось купується, виготовляється, продасться і знову купується, що і служить неодмінною умовою безперервності процесу виробництва.

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: підготовчу, продуктивну і стадію реалізації.

Підготовча стадія протікає в сфері обігу, де грошові кошти перетворюються в форму виробничих запасів.

На продуктивної стадії виробничі запаси за участю знарядь праці і робочої сили перетворюються на незакінчену продукцію, напівфабрикати і готову продукцію. Тут триває авансування вартості створюваної продукції, тобто процес виробничого споживання виробничих запасів, перенесення вартості основних виробничих фондів і заробітної плати на виготовлену продукцію. Закінчується продуктивна стадія випуском готової продукції.

На стадії реалізації товарна форма вартості продукції перетворюється в грошову форму. Авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виторгу від реалізації продукції. Інша її сума складає грошові нагромадження.

Грошова форма, яку приймають оборотні кошти на третій стадії їхнього кругообігу, одночасно є і початковою стадією обороту коштів. Оборотні кошти при русі знаходяться одночасно на всіх стадіях і у всіх формах. Це забезпечує безперервний процес виробництва і безперебійну роботу підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>