Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

У практичній діяльності організацій виникає цілий ряд господарських ситуацій, коли вони в розрахункових відносинах виконують роль дебітора або кредитора і використовують при цьому бухгалтерські рахунки, які не увійшли в розглянуті вище.

Наприклад, це розрахунки по майновому і особистому страхуванню, претензіях, доходам від участі в організації і т.д. Такого роду розрахунки враховуються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", до якого повинен бути організований детальний аналітичний облік окремо за кожним дебітором і кредитору. Сальдо за рахунком 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами" показується в балансі розгорнуто: у II розділі активу в складі дебіторської заборгованості і в V розділі пасиву у складі кредиторської заборгованості.

Для розрахунків по майновому і особистому страхуванню співробітників до рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" можна відкрити субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню". За кредитом цього субрахунка вироблятимуться нарахування страховим організаціям за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг та інших джерел, а за дебетом субрахунка - погашення заборгованості перед страховими організаціями, а також надходження страхових відшкодувань за договорами з працівниками організації.

Розрахунки за претензіями, які пред'являє організація своїм контрагентам за договорами, слід враховувати за дебетом субрахунка 2 "Розрахунки за претензіями". У організації виникає дебіторська заборгованість за претензіями, пред'явленим постачальникам, підрядникам, транспортним, банківським та іншим організаціям за недостачі і псування майна, пенями, неустойками і т.п. Надходження сум за пред'явленими претензіями відображається за кредитом субрахунка 2 "Розрахунки за претензіями" і дебету рахунків грошових коштів.

Організація може отримувати доходи від участі в капіталі інших організацій, ведення спільної діяльності і т.д. Такого роду розрахунки об'єднуються на субрахунку 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків", за дебетом якого відображаються всі доходи до отримання, а по кредиту - погашення дебіторської заборгованості в частині отриманих доходів.

У тому випадку, якщо працівники організації не отримали заробітну плату у встановлений час, вона депонується, а з працівниками виникають розрахунки за депонованих сум. Їх можна обліковувати на субрахунку 4 "Розрахунки за депонованих сум" - по кредиту, а виплату депонованих сум слід відображати за дебетом.

Основний регістр для збору та узагальнення інформації по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами - журнал-ордер №8.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами наведено в табл. 3.13.

Таблиця 3.13

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 44 "Витрати на продаж"

Пред'явлені претензії за шлюб і простої, визнані постачальниками та підрядниками

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

51 "Розрахункові рахунки"

Пред'явлені претензії кредитним організаціям по помилково перерахованим сумам

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Пред'явлені претензії постачальникам за недостачу, невідповідність цін і тарифів і т.д.

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 4 "Розрахунки за депонованих сум"

50 "Каса"

Видана з каси депонована заробітна плата

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

Відображаються суми страхового відшкодування, нараховані працівникам організації

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано страховим організаціям внески

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Нараховано доходи від пайової участі в іншій організації

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"

Отримано доходи від пайової участі в іншій організації

08 "Вкладення у необоротні активи", відповідні субрахунки

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", відповідні субрахунки

Нараховано транспортним, посередницьким, консалтинговим та іншим організаціям за послуги при придбанні об'єктів основних засобів, нематеріальних активів

10 "Матеріали", 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", 41 "Товари"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", відповідні субрахунки

Нараховано різним кредиторам за послуги з придбання товарно-матеріальних цінностей

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", відповідні субрахунки

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", відповідні субрахунки

Позначається податку на додану вартість за що надійшли цінностям та наданих послуг

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

Нараховуються суми страхових платежів по майновому і особистому страхуванню

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

Поступили суми в касу і на розрахункові рахунки за пред'явленими претензіями

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"

Отримано доходи і дивіденди від участі в капіталі інших організацій

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 4 "Розрахунки за депонованих сум"

Депонована незатребувана заробітна плата

99 "Прибутки і збитки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

Списуються на збитки втрати, не компенсовані страховими відшкодуваннями

 
<<   ЗМІСТ   >>