Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків з бюджетом

Організації - юридичні особи, підприємці без утворення юридичної особи та фізичні особи є платниками до бюджету податків і зборів. Облік розрахунків з бюджетом ведеться на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", за кредитом якого здійснюється нарахування, а за дебетом - погашення заборгованості перед бюджетом з податків і зборів.

Податкова система РФ в залежності від умов застосування законодавчих актів має три рівні податків і зборів: федеральні, регіональні і місцеві податки.

До федеральних податків відносяться: податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизи, податок на доходи фізичних осіб, податок на видобуток корисних копалин, водний податок, державне мито, податок на успадкування або дарування.

До регіональних податків відносяться: податок на майно, гральний бізнес, транспортний податок і ін.

До місцевих податків відносяться: земельний податок, податок на майно фізичних осіб та ін.

Податки можуть сплачуватися авансовими платежами - як, наприклад податок на прибуток, щомісяця - як податок на доходи фізичних осіб, щоквартально - як податок на майно або один раз на рік.

За джерелами відшкодування всі податки, що сплачуються організаціями, можна розділити на три групи:

  • • податки, зараховують на собівартість продукції, робіт, послуг та обліковуються за дебетом рахунків 08 "Вкладення у необоротні активи", 20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки за податками і зборів "за відповідними субрахунками (земельний, лісовий, водний, транспортний податки);
  • • податки, зараховують на рахунки продажів і обліковуються за дебетом рахунка 90 "Продажі" за відповідними субрахунками і кредитом рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" за відповідними субрахунками (ПДВ з реалізованої продукції, акцизи, експортні мита);
  • • податки, зараховують за рахунок прибутку організації до її оподаткування податком на прибуток та обліковуються за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" за відповідними субрахунками (податок на майно, державне мито, ПДВ з реалізації необоротних активів та іншого майна).

Податки, сплачувані з доходів фізичних осіб, відносяться в дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Податок на доходи фізичних осіб".

Податок на прибуток організації нараховується за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток", перераховується - за дебетом зазначеного рахунку з кредиту рахунку 51 "Розрахункові рахунки"

Податок на додану вартість, виділений в розрахункових і первинних документах постачальників на надійшли цінності, враховуватиметься за дебетом рахунка 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" за відповідними субрахунками і кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Списання зазначеного податку у зменшення заборгованості перед бюджетом на підставі правильно оформлених рахунків-фактур буде відображено по кредиту рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" за відповідними субрахунками і дебетом рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Основний регістр для формування інформації по розрахунках з бюджетом - журнал-ордер № 8. Залишок за рахунком 68 "Розрахунки по податках і зборах" відображається в балансі в V розділі пасиву. Аналітичний облік ведеться за окремими податками і зборами.

Бухгалтерські записи з нарахування та перерахування податків і зборів наведено в табл. 3.9.

Таблиця 3.9

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків з бюджетом

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

Списано у зменшення заборгованості перед бюджетом суми ПДВ за надійшли і оприбуткованих цінностям

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано суми у зменшення заборгованості перед бюджетом по податках з розрахункових рахунків

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довго-соковитим кредитами і позиками"

Зменшено заборгованість перед бюджетом по податках за рахунок кредитів і позик

20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

Нараховано: земельний податок, водний податок, лісовий податок, транспортний податок

26 "Загальногосподарські витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Плата за нормативні викиди"

Нараховано плату за нормативні викиди шкідливих речовин

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб"

Нараховано податок на доходи фізичних осіб

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

Нараховано податок на прибуток від пайової участі в статутному (складеному) капіталі організації засновників (учасників)

90 "Продажі", субрахунку 3 "ПДВ", 4 "Акцизи", 5 "Експортні мита"

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

Нараховано до бюджету: податок на додану вартість з реалізованої продукції, акцизи, експортні мита

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

Нараховано до бюджету: ПДВ від суми реалізованих необоротних активів та іншого майна; податок на майно та інші податки

99 "Прибутки і збитки"

68 "Розрахунки по капоту і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

Нараховано податок на прибуток

 
<<   ЗМІСТ   >>