Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій по спільній діяльності

До фінансових вкладень організації відносяться і вклади, зроблені нею в рамках спільної діяльності. Облік операцій по спільній діяльності ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Інформація про участь у спільній діяльності" ПБУ 20/03, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 24 листопада 2003 р . № 105П (далі - ПБО 20/03).

В основі операцій зі спільної діяльності лежить договір простого товариства (ст. 1041 ЦК України). За цим договором двоє чи кілька осіб об'єднують свої внески та діють без утворення юридичної особи. Внесок - це все те, що вноситься у загальну справу. Вклади всі рівні за вартістю, якщо інше не зазначено в договорі. Отримані в результаті діяльності доходи є спільною частковою власністю учасників. Прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів товаришів. У разі припинення договору майно учасників повертається ім. Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється одним з учасників, що і відображається в договорі.

Майно, внесене учасниками, враховується на окремому балансі у того з учасників, кому доручено ведення справ, тобто даний учасник робить два балансу - за основним видом діяльності та за договором простого товариства. Для ведення операцій за договором простого товариства відкривається окремий банківський рахунок, проте касова книга в учасника, ведучого справи, може бути тільки одна, отже, йому потрібно організувати аналітичний облік за рахунком 50 "Каса".

Майно, внесене за договором простого товариства, в учасника, ведучого загальні справи, відноситься в кредит рахунку 80 "Статутний капітал", субрахунок "Вклади товаришів". При цьому аналітичний облік ведеться в розрізі кожного з учасників за дебетом рахунків майна, наприклад, 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи", 10 "Матеріали", 41 "Товари", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" і ін.

У тих учасників, хто вносить майно за договором простого товариства, вартість майна в оцінці, визначеній за договором, відображається за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства" і кредиту рахунків грошових коштів та іншого майна.

Бухгалтерський облік діяльності за договором простого товариства ведеться за загальною методикою. Прибуток формується після закінчення кожного звітного періоду і розподіляється пропорційно до внесків учасників за договором. Збитки за договором простого товариства відшкодовуються його учасниками.

У організації, бере участь в спільній діяльності, прибуток, отриманий за договором простого товариства, буде віднесена до інших доходів.

Коли термін дії договору припиняється, або хто-небудь з учасників оголошується банкрутом, або договір розривається на вимогу одного з учасників, майно повертається учасникам пропорційно їх вкладам. У учасника, ведучого загальні справи, за всіма балансовими рахунками утворюються нульові залишки, і в бухгалтерському обліку робляться записи за дебетом рахунка 80 "Статутний капітал", субрахунок "Вклади товаришів" і кредиту рахунків майна.

У бухгалтерському обліку повернення майна в учасників відображається за дебетом рахунків майна і кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства". Різниця між балансовою вартістю переданого майна і повернутого після припинення договору простого товариства буде врахована за дебетом або кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" у складі інших доходів або витрат організації.

Просте товариство не є юридичною особою і не несе зобов'язань щодо сплати податків. Кожен учасник сплачує податок окремо пропорційно його частці у спільній діяльності або учасники простого товариства делегують учаснику, провідному загальні справи, право виконувати обов'язки по сплаті податків. Уповноважений учасник зобов'язаний сповістити податковий орган про виконання ним обов'язку платника податків в рамках договору простого товариства.

Бухгалтерський облік операцій по спільній діяльності у товаришів і у товариша, ведучого загальні справи, відображено у табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку господарських операцій по спільній діяльності

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

У товаришів - учасників спільної діяльності

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства"

51 "Розрахункові рахунки"

Перерахування коштів в рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства"

41 "Товари"

Передача товарів у рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства"

10 "Матеріали"

Передача матеріалів у рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства"

01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів"

Передача основних засобів в рахунок участі у спільній діяльності

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки за договором простого товариства"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається сума прибутку за підсумками роботи простого товариства за звітний період

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки за договором простого товариства"

Отримано прибуток на розрахунковий рахунок організації-товариша

01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Внески за договором простого товариства"

Повернення майна після закінчення дії договору

У товариша, ведучого загальні справи

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками за договором простого товариства"

80 "Статутний капітал", субрахунок "Вклади товаришів"

Відображається заборгованість товаришів в частині формування статутного капіталу

01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками за договором простого товариства"

Оприбутковані цінності, що надійшли як вкладів до статутного капіталу

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Нараховано прибуток пропорційно вкладами учасників

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано прибуток пропорційно вкладами учасників

80 "Статутний капітал", субрахунок "Вклади товаришів"

01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

Повернення майна товаришам по закінченні договору

 
<<   ЗМІСТ   >>