Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бухгалтерський облік і аудит - Дмитрієва І.М.

Навчальний посібник включає наступні теми з основ бухгалтерського обліку: сутність і зміст бухгалтерського обліку, предмет і метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, форми та регістри бухгалтерського обліку. Також представлені теми з обліку основних господарських операцій та процесів: облік основних засобів і нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, готової продукції і її реалізації, розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, персоналом по оплаті праці, з бюджетом, органами соціального страхування і забезпечення, облік фінансових вкладень, капіталу, фондів і резервів, фінансових результатів. Розглянуто основи міжнародних стандартів фінансової звітності.

З основ управлінського обліку представлені такі теми, як предмет та об'єкти управлінського обліку, особливості функціонування систем "стандарт-кост" і "директ-костинг", бюджетування як функція управління організацією.

Окремий розділ посібника присвячений основам автоматизації обліку, де розглянуті питання структури, змісту та принципів побудови бухгалтерських інформаційних систем.

З основ аудиту розглянуті поняття контролю, ревізії, аудиторської діяльності та їх правове регулювання, а також питання професійної діяльності і функцій аудиторів і аудиторських організацій.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Теорія бухгалтерського обліку Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку Сутність і зміст бухгалтерського обліку, його основні завдання Предмет і метод бухгалтерського облікуРахунки і подвійний записБухгалтерський баланс та інші звітні форми Баланс організації Бухгалтерський баланс і принципи його побудови Регістри і форми бухгалтерського обліку Особливості обліку, звітності та оподаткування для малих підприємств Фінансовий облік Облік коштів Документування та облік касових операцій Облік коштів у банках Облік фінансових вкладень Облік фінансових вкладень в цінні папери Облік операцій з відступлення права вимоги Облік операцій по спільній діяльності Облік розрахунків Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками Облік розрахунків з покупцями і замовниками Облік розрахунків за кредитами і позиками Облік розрахунків з бюджетом Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню Облік розрахунків з персоналом з оплати праці Облік розрахунків із засновниками Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами Облік товарообмінних (бартерних) операцій Облік вексельних операцій Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації Облік матеріально-виробничих запасів Облік готової продукції та її реалізації Облік довгострокових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів Облік довгострокових інвестицій Облік основних засобів Облік нематеріальних активів Облік витрат на виробництво, фінансових результатів і нерозподіленого прибутку Облік витрат на виробництво Облік фінансових результатів і нерозподіленого прибутку Облік капіталу, фондів і резервів Облік статутного (складеного) капіталу Облік додаткового капіталу Облік резервного капіталу Бухгалтерська (фінансова) звітність Основи управлінського обліку Основи автоматизації бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх застосування Аудит Аудиторська діяльність та її правові основиФедеральні стандарти аудиторської діяльності (ФСАД) Аудитори і аудиторські організації
 
>>