Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Результати виробничо-господарської діяльності фірми

2.1. Продукція фірми

Продукція (вироблені блага) - в натурально-речовому вигляді може мати вигляд готової продукції, призначеної для продажу, неготовою продукції (незавершеного виробництва) і продукції, що виготовляється для власного споживання.

Товар - продукція, призначена для продажу. Продукція в натурально-речовому вигляді може приймати вид вироби, послуг (робіт) та продукту.

Виріб - продукція, що отримується з вихідної сировини і матеріалів таким технологічним способом, в результаті якого властивості вихідного матеріалу повністю зникають, а продукція набуває самостійну споживчу цінність.

Послуга (робота) - вид продукції, результатом якої є задоволення потреб і при якій відбувається поліпшення споживчої цінності продукту.

Продукт - вид продукції, що має або нематеріальну форму (програмний продукт), або безпосередньо сам виріб або послуга і так звані периферійні фактори, без яких споживач не буде повністю задоволений.

Номенклатура - перелік видів продукції, що випускається підприємством.

Асортимент - склад і співвідношення окремих видів продукції в продукції певного виду в рамках однієї позиції номенклатури.

Товарна політика - це діяльність підприємства, спрямована на визначення необхідної номенклатури та асортименту, створення нових товарів, а також виключення з виробничої програми товарів, які втратили споживчий попит.

Система показників обсягу продукції включає:

 • • натуральні, умовно-натуральні показники (шт., Кг, м тощо);
 • • трудові або тимчасові показники (нормо-, станкочасах, машиносмен; человеко-, трудодні);
 • • вартісні, або грошові, показники:
 • - Валова продукція - грошовий вираз все результату виробничо-господарської діяльності фірми за певний період, включаючи товарну продукцію, незавершене виробництво і роботи та послуги, виконані для себе;
 • - Товарна продукція - грошове вираження продукції, що має вид товару, включаючи готову продукцію на складі та відвантажену продукцію;
 • - Реалізована продукція - грошовий вираз проданої продукції або виручка від реалізації;
 • - Чиста продукція - грошовий вираз реалізованої продукції за вирахуванням матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань.

Виробнича програма - планований обсяг виробництва продукції в заданій номенклатурі і асортименті.

2.2. Якість продукції

Якість - це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Стандарт - документ, в якому встановлюються характеристики продукції, правила здійснення і характеристики процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг. Стандарт може містити вимоги до термінології символіці, пакування, маркування або етикеток і правилам їх нанесення. стандарти внутріфірмові або стандарти організацій.

Стандартизація - нормотворча діяльність, яка закріплює вимоги до якості продукції в нормативних документах типу стандарту, інструкції, методики тощо

Сертифікація відповідності - дія третьої сторони, яка доводить, що досліджувана продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Технічний регламент - це державний документ, що встановлює обов'язкові для застосування і виконання юридичними та фізичними особами вимоги до об'єктів технічного регулювання.

Кваліметрія - наука, яка розробляє методи кількісної оцінки якості.

2.3. Ціна і ціноутворення

Ціна - грошова форма товару.

Ціна вихідна - то кількість грошей, яку продавець хоче отримати з покупця.

Види цін:

 • фіксовані;
 • договірні;
 • закупівельні;
 • вільні;
 • регульовані;
 • оптові;
 • роздрібні.

Ціна договірна - кількість грошей, при якому продавець готовий продати, а покупець готовий купити товар.

Франко-ціни - ціни, що застосовуються в оптовій торгівлі для позначення пункту або місця, в якому відповідальність за товар переходить від продавця до покупця і продавець вільний від подальших витрат.

Методи ціноутворення - способи визначення ціни підприємством: витрати плюс фіксований прибуток; на основі беззбитковості і забезпечення цільового прибутку; на основі беззбитковості і забезпечення цільового прибутку; параметричний метод; на основі поточних цін.

Цінова політика - це сукупність дій в області ціноутворення, спрямованих на розширення (або збереження) обсягів продажів. Види цінової політики: "зняття вершків", політика проникнення, політика витіснення.

Цінова дискримінація - це продаж одного і того ж товару за різними цінами.

 
<<   ЗМІСТ   >>