Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рентабельність

Отриманий прибуток, безсумнівно, говорить про те, що доходи перевищують видатки. Однак чи є прибуток задовільною чи ні, оцінюється по тому, скільки грошей доводиться вкладати, щоб одержати цей прибуток. Іншими словами, важлива не прибуток, а прибутковість, тобто скільки рублів прибутку приносить кожен карбованець витрат. Відповідь на це питання дають показники рентабельності.

Рентабельність (від фр. Rente, ньому. Rentabel - дохід, прибутковий) - це прямий відносний показник ефективності (див. П. 1.6). У кожному разі в чисельнику показника буде який-небудь вид прибутку, а в знаменнику - величина тих витрат або ресурсів, прибутковість яких досліджується.

Рентабельність виражається у відсотках, наприклад, якщо рентабельність становить 20%, це означає, що кожна одиниця ресурсів, яка стоїть в знаменнику, приносить 20 коп. прибутку.

В принципі, можна визначати рентабельність будь-яких витрат або ресурсів. Однак ключовими показниками, індикаторами ефективності виробничо-господарської діяльності є показники загальної рентабельності (або виробництва, підприємства), рентабельності продукції, рентабельності обороту (або рентабельності продажів) і рентабельності власного капіталу.

Загальна рентабельність. Так як кошти, які вкладаються в підприємство, набувають форму майна підприємства або його активів, то прибутковість підприємства характеризує рівень загальної рентабельності або рентабельності виробництва

або

Для розрахунку рівня загальної рентабельності береться прибуток до сплати податків. Справа в тому, що величина податку характеризує частку прибутку, отримувану суспільством, і може змінюватися за рішенням уряду. Активи, що застосовуються у формулі, обчислюються як середня величина за період.

Рентабельність продукції. Якщо підприємство випускає не один вид продукції, то для аналізу та планування прибутку необхідно обчислювати рентабельність (прибутковість) окремих видів продукції

або

Рішення про зміну структури продажів приймається на основі аналізу показника рентабельності і показника обсягу продажів. Низькорентабельні види продукції можуть продаватися у великих кількостях і, отже, приносити велику масу прибутку, тоді як високорентабельна продукція може продаватися в обмежених обсягах.

Рентабельність обороту. Цей показник відображає залежність між прибутком від реалізації продукції і виручкою від реалізації (оборотом) і обчислюється за формулою

або

Чим більше рентабельність обороту, тим більше прибутку приносить кожен карбованець виручки.

Рентабельність власного капіталу. Так як активи підприємства в більшості випадків формуються за рахунок власного і позикового капіталу, то власників фірми або акціонерів буде цікавити рентабельність (прибутковість) власного капіталу, яку обчислюють за формулою

В англійській літературі рентабельність, або прибутковість власного капіталу, позначається як ROE (return on equity capital).

Рентабельність, або прибутковість власного капіталу, аналізується за допомогою методики, розробленої фірмою DuPont, або так званої формули Дюпона. Уважний розгляд взаємозалежності прибутку, активів, обороту і власного капіталу дозволяє зробити наступні висновки.

Число оборотів капіталу відображає відношення обороту або виручки фірми до величини її капіталу (активи). Воно обчислюється за формулою

З деякими припущеннями щодо виду прибутку, застосовуваної для розрахунку, можна сказати, що рівень загальної рентабельності дорівнює добутку рентабельності обороту і числа оборотів капіталу:

де ПР - прибуток від реалізації продукції; РП - обсяг реалізованої продукцій; А - середньорічна вартість активів.

Таким чином, одного і того ж значення показника рівня загальної рентабельності можна досягти шляхом комбінування цих двох ключових індикаторів.

Так, на виробничих підприємствах великі суми вкладаються в основний капітал (наприклад, машини), створюються великі запаси продукції, покупцям надаються довгострокові кредити. Внаслідок цього зменшується число оборотів капіталу або швидкість його обороту, що в свою чергу компенсується більшою величиною прибутку від реалізації продукції, тобто відносно високою рентабельністю обороту або рентабельністю продажів.

На торговельних підприємствах, навпаки, мова часто йде про великій швидкості обороту капіталу при низькій рентабельності обороту. Однак є різні торговельні підприємства. Наприклад, у комерційній наметі рентабельність обороту порівняно невелика, що компенсується великим числом оборотів капіталу. У меблевих же магазинах положення прямо протилежне (висока рентабельність обороту при невеликому числі оборотів капіталу).

З тими ж допущеннями щодо типу прибутку, прийнятої для розрахунку, можна сказати, що один і той же рівень рентабельності власного капіталу може бути досягнутий комбінацією трьох показників: рентабельності обороту, швидкості обороту і частки власного капіталу в активах:

де ПР - прибуток: СК - власний капітал.

Останній множник отримав назву коефіцієнта фінансового важеля (або фінансового левериджу). Він показує ступінь використання заборгованості. Очевидно, що мінімальне значення цього множника в даній формулі, рівне 1, буде тоді, коли всі активи будуть власними. За допомогою показника можна оцінити межу, до якої підприємству слід покладатися на позикові кошти. Прийнято, що значення коефіцієнта не повинно бути нижче 3, тобто співвідношення позикових і власних коштів має бути не менше 2.

 
<<   ЗМІСТ   >>