Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оборотний капітал (оборотні фонди, оборотні кошти)

Поняття і схема кругообігу оборотного капіталу підприємства

Основне завдання оборотного капіталу полягає в тому, щоб забезпечити безперервність, безперебійність виробничо-господарської діяльності. Тому розмір оборотного капіталу підприємства, його склад і структура повинні забезпечувати виконання цієї задачі весь той час, поки із сировини робиться продукція і продається в сфері обігу.

Оборотним капіталом називається частина капіталу, яка змінює свою натурально-речову форму і повністю переносить свою вартість на готову продукцію протягом одного виробничого циклу.

Під виробничим, або операційним, циклом розуміється проміжок часу від моменту придбання запасів до моменту надходження грошей від продажу продукції.

Відповідно до виконуваними функціями натурально-речовий склад оборотного капіталу підрозділяється на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Простежимо метаморфози, що відбуваються з оборотним капіталом протягом одного обороту (рис. 3.2).

Оборотний капітал підприємства на відміну від основного, роблячи кругообіг, обслуговує і сферу виробництва, і сферу обігу. Зі сфери обігу він переходить в сферу виробництва, а потім зі сфери виробництва - знову в сферу обігу, при цьому натурально-речова форма оборотного капіталу весь час змінюється.

Виробничі запаси - це предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес. До них відносяться сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, пальне, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, тара, тарні матеріали, запасні частини для поточного ремонту основних фондів тощо У торговельних підприємствах це товарні запаси, тобто товари, які до часу підведення балансу закуплені, але ще не продані.

Схема кругообігу оборотного капіталу підприємства

Рис. 3.2. Схема кругообігу оборотного капіталу підприємства

Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення - це предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення, невиправні повністю.

Витрати майбутніх періодів - це нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають в себе витрати на підготовку і освоєння нової продукції, які виробляються в даному періоді (квартал, рік), але відносяться до продукції майбутнього періоду (наприклад, витрати на конструювання і розробку технології нових видів виробів , перестановку устаткування, навчання персоналу).

Готова продукція на складі - це запаси на складі підприємства в очікуванні реалізації або накопичення необхідної транспортної норми або партії.

Товари відвантажені, але не оплачені споживачем, - це товари, відвантажені споживачеві згідно з договором про постачання, які він зобов'язується оплатити по отриманню та перевірці замовленої партії.

Дебіторська заборгованість - нормальна заборгованість клієнтів по оплаті отриманого товару. Ця заборгованість може виникати при продажу товарів у кредит (товарні дебітори) або в результаті видачі грошових позик (грошові дебітори). Якщо дебітор видав вексель, то сума за векселем враховується як вексельні дебітори.

Цінні папери та інші короткострокові вкладення входять в оборотний капітал, якщо мова йде про легко реалізованих активах, які не призначені для тривалого володіння. Подібні активи часто становлять ліквідні резерви підприємства.

Грошові кошти в розрахунках включають в себе кошти фірми на банківських та інших рахунках, а також касову готівку.

У господарській практиці широко використовується поняття "матеріально-виробничі запаси", або "запаси товарно-матеріальних цінностей", які представляють собою грошове вираження частини оборотних виробничих фондів.

Структура оборотного капіталу залежить від профілю підприємства (виробниче, торговельне або постачальне), масштабів виробництва, галузевої належності та інших факторів. Так, на виробничому підприємстві найбільш істотну роль відіграватимуть матеріально-виробничі запаси. Наприклад, в машинобудуванні частка запасів, що перебувають у незавершеному виробництві, може становити 25-40% загальної величини оборотних коштів. У постачальницької, торговій фірмі левову частку займатимуть запаси товарів, призначених до реалізації.

У процесі руху оборотного капіталу чітко проявляється різниця між капіталом, фондами і засобами. Якщо виробничий процес протікає, як заплановано, то різниці між цими поняттями не спостерігається. Однак якщо планові терміни порушуються (наприклад, загубився вагон з продукцією), відразу стає очевидним, що оборотний капітал існує у вигляді оборотних фондів, а оборотних коштів не вистачає.

 
<<   ЗМІСТ   >>