Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ресурси виробничо-господарської діяльності

У результаті вивчення глави 3 студент повинен:

знати

  • • кількісні та якісні особливості ресурсів виробничо-господарської діяльності, розуміти різницю між капіталом, фондами і засобами;
  • • особливості формування і зміни натурально-речової і грошової (вартісної) форми ресурсів;
  • • джерела утворення та формування ресурсів;

вміти

• конструювати показники ефективності використання ресурсів;

володіти

навичками аналізу показників ефективності використання ресурсів.

Ресурси (фр. Ressources) - кошти, запаси, можливості. Для того щоб отримати ті результати, про які говорилося в попередньому розділі, необхідно мати можливості створення блага (продукції) і одержання прибутку. Очевидно, що насамперед підприємців та менеджерів цікавить натурально-речова форма цих ресурсів. Фірмі як економічного елементу необхідно те, мул чого робиться продукція, то, що робиться, і ті, хто буде це робити. В економічній літературі традиційно ресурсами підприємницької діяльності вважаються праця, земля, капітал і підприємницькі здібності. Зустрічається нагадування про управлінські, інтелектуальних і деяких інших видах ресурсів. Однак в економічній теорії при розгляді виробничих функцій традиційно використовують два види ресурсів або два фактори - праця і капітал. Це, на наш погляд, абсолютно справедливо, оскільки підприємницькі та інтелектуальні здібності - це характеристики якості робочої сили або трудових ресурсів. Земля ж в якості фактора виробництва або ресурсу враховується як одна з форм капіталу.

Як і у випадку з продукцією, при вивченні ресурсів будемо розглядати їх натурально-речову і вартісну, грошову форму.

Праця. Персонал фірми і оплата праці

Праця як ресурс

У всій сукупності ресурсів трудові займають особливе місце. Підприємству необхідна здатність людини-працівника до певних видів трудової діяльності, саме тому підприємство набуває цей ресурс. Але справа в тому, що носієм цього ресурсу є людина, і здатність до праці невіддільна від носія - працівника. Однак працівник лише частково реалізується на виробництві. Його буття не обмежується тільки виробничою діяльністю. Працівник як особистість є чиїмось чоловіком, батьком, вболівальником футбольної команди, любителем риболовлі, тобто він реалізується в безлічі соціальних контактів. Тому він не виступає пасивним об'єктом управління на відміну від верстатів або сировини. Поряд з грошовим аспектом управління цим видом ресурсу, значну роль відіграють і негрошові аспекти. Це умови праці, мікроклімат у колективі, перспективи просування по службі та професійного зростання. Крім того, працівник може входити до складу неформальних груп людей, спілкування з якими буде впливати на поведінку їх один з одним і відповідно на ефективність виконуваних завдань.

Так як носієм ресурсу є людина, громадянин, то на відміну від інших видів ресурсів держава відіграє важливу роль у встановленні цін на даний вид ресурсу. Трудове законодавство передбачає для працівників певних професій ряд додаткових пільг (зниження віку виходу на пенсію, збільшення тривалості чергової відпустки, безкоштовна видача спеціального одягу та харчування та ін.).

Отже, людина володіє рядом властивостей, що обумовлюють його здатність виробляти блага, є робочою силою. Робоча сила як товар має якості, які дозволяють задовольнити потреби підприємства. Натурально-речової складової робочої сили виступають люди-працівники, які на рівні підприємства приймають вид персоналу. За цей товар підприємство готове платити гроші. Грошовій або вартісної складової трудових ресурсів є оплата праці персоналу.

 
<<   ЗМІСТ   >>