Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Результати виробничо-господарської діяльності фірми

У результаті вивчення глави 2 студент повинен:

знати

  • • що являють собою показники обсягу виробництва та особливості їх застосування в менеджменті;
  • • що таке якість продукції та особливості управління якістю продукції;
  • • що таке ціна і особливості ціноутворення;

вміти

складати систему показників обсягу продукції для різних категорій працівників;

володіти

навичками розрахунку товарної політики, ціни і визначення політики ціноутворення.

У попередньому розділі ми з'ясували, що метою економічних відносин є задоволення потреб людей. З цієї точки зору основним результатом діяльності будь-якої організації є створені блага, які можуть задовольнити потреби споживача. У цьому сенсі і створення космічного корабля, і організація концерту, і торгівля морозивом, і переклад статті на іноземну мову - процеси створення блага. Фірма має можливість їх продати і добитися своєї мети - отримання прибутку - саме тому, що створені блага можуть задовольнити потребу споживачів. Під виробництвом продукції будемо розуміти створення будь-якого блага. Потреби людей задовольняються натурально-речовою формою продукції, яка проявляється у вигляді блага, тобто необхідний хліб, а не його рублевий еквівалент, важливий манікюр, а не його вартість. Це чудово розуміють власники та менеджери фірми, тому вони в першу чергу зацікавлені у визначенні необхідних властивостей продукції, здатних задовольнити потреби, і встановленні необхідного обсягу продукції в натуральному вираженні. Для виготовлення продукції потрібні працівники, що володіють відповідними навичками, обладнання, матеріали і т.д. Все це також потрібно в натуральній, речової формі. Однак для розрахунку прибутку слід і продукцію, і все необхідне для її виготовлення оцінювати в грошовій формі, тоді можна розрахувати прибуток як основний фінансовий результат діяльності підприємства.

Продукція фірми

Основні поняття

Отже, блага, споживчі цінності, які створюються на фірмі, являють собою її продукцію. У натурально-речовій формі всю продукцію можна розділити на вироби і послуги (роботи).

Виріб - це продукція, що отримується з вихідної сировини і матеріалів таким технологічним способом, в результаті якого властивості вихідного матеріалу повністю зникають, а продукція набуває самостійну споживчу цінність.

Послуга (робота) - це вид діяльності, результатом якої є задоволення потреб та (або) при якій відбувається поліпшення споживчої цінності продукту.

Зазвичай роботи і послуги розрізняються тим, що під роботою розуміється діяльність, результати якої мають матеріальне вираження, а результат послуги такого не має, хоча іноді це досить складно визначити. Ось деякі приклади послуг - торгівля, перевезення товару, розфасовка товару в тару, ремонт і надання продуктам окремих поліпшених споживчих властивостей (мийка машин, полірування тощо), рекламування товару; організація його продажів.

Іноді терміни "продукт" і "продукція" вживаються як синоніми. Проте останнім часом термін "продукт" придбав самостійне значення. З розвитком інформаційних послуг з'явився термін "інформаційний продукт" (комп'ютерна програма, телематеріали, методичні розробки тощо). У сфері послуг термін "продукт" включає в себе не тільки безпосередньо сам виріб або послугу, а й так звані периферійні фактори, без яких споживач не буде повністю задоволений. Наприклад, туристичний продукт - це і проживання в готелі, і екскурсійне обслуговування, і проїзд, і багато іншого. Готельний продукт - послуги в готелі та ресторані являють собою продукт, що включає в себе якість обслуговування, харчування, навколишнє оточення, дизайн і т.д.

У кожний період часу результатом діяльності фірми є: готова продукція, неготова продукція - незавершене виробництво і продукція, зроблена для себе.

Для характеристики обсягів виробництва всередині підприємства застосовують поняття незавершеного виробництва, напівфабрикатів і готової продукції.

Незавершене виробництво - це предмети праці, передані в виробничий підрозділ для обробки і знаходяться в цьому підрозділі до стадії її завершення.

Напівфабрикати - продукти, повністю закінчені обробкою в межах даного виробничого підрозділу, але призначені для подальшої обробки в інших підрозділах відповідно до прийнятої послідовністю технологічних процесів у рамках даного підприємства.

Готові вироби - продукти, повністю закінчені обробкою в даному підрозділі, визнані придатними для використання навіть і відповідними прийнятим стандартам, здані на склад готової продукції з відповідним оформленням.

Готова продукція, призначена для продажу, називається товаром. Тут буде доречним наступне зауваження. Дуже часто можна чути стійке словосполучення "наші товари і послуги". Це не невірне вживання термінів, оскільки послуга і робота є продукція, призначена для продажу, тобто товар.

До продукції, зробленої для себе, відноситься та продукція, яка виробляється на фірмі і споживається всередині неї. Наприклад, тара для упаковки товарної продукції, деякі види допоміжних матеріалів або пристосувань.

Товари володіють різними властивостями. Вони можуть бути матеріальними (холодильник, туфлі) і нематеріальними (концерт, туристична путівка, консультація, лекція); дорогими (корабель, літак) і дешевими (насіннячка). Деякі продукти недовговічні (морозиво, квіти, газети, новини), у той час як інші призначені для тривалого використання (будинки, машини). Зазвичай товари діляться на дві категорії - споживчі та промислові (індустріальні) товари.

Споживчі товари в свою чергу діляться на три категорії: товари масового попиту; товари, обрані при покупці; товари зі спеціальними характеристиками.

Товари масового попиту купуються часто, швидко і, найчастіше, без порівняння з іншими товарами (ряд продовольчих товарів, сигарети, газети, напої і т.д.). Зазвичай ці товари є продуктами короткострокового користування.

Товари, обрані при покупці, покупець порівнює з іншими за такими параметрами, як якість, ціна, стиль, колір (одяг, взуття, меблі). Ці товари часто не мають відомих товарних знаків. Навіть якщо ці товарні знаки є, то це не має для споживачів особливого значення.

Товари зі спеціальними характеристиками - це товари з унікальними даними. Вони, як правило, мають товарний знак і орієнтовані на певні групи покупців (спеціальні види і типи ювелірних прикрас, радіоелектронної апаратури, автомобілів, одягу за спеціальними замовленнями і т.д.). Покупець приймає рішення про покупку, виходячи з наявності відомого йому товарного знака або назви фірми.

Приклади послуг споживчого характеру - читання лекцій, консультування, переклад, редагування, передрук рукописи, виготовлення за індивідуальним замовленням шафи, сукні, костюма і т.д.

Товари промислового призначення діляться на три категорії: готові вироби, товари для виробничих цілей, товари для сфери послуг.

Готові вироби - це напівфабрикати, а також продукти, які можуть розглядатися в якості закінченого продукту або ж продукту для виробничих цілей (фарба, лак, радіоприймач для автомобіля, електромотор, дриль).

Товари для виробничих цілей (вироби, продукти і послуги) використовуються у виробництві інших товарів (інструменти, обладнання, верстати, програмне, інформаційне забезпечення і т.д.).

Іноді окремо виділяються товари для сфери послуг. Це товари, призначені для застосування у сфері управління, комерційних операцій (касові апарати, канцелярське обладнання та ін.).

Приклади послуг промислового характеру - передпродажне і післяпродажне обслуговування машин і обладнання, консультація підприємств у галузі інжинірингу, еккаунтингу, маркетингу, реклами, фінансів.

 
<<   ЗМІСТ   >>