Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова до другого видання

Ви, мабуть, погодитеся з тим, що люди часто сперечаються між собою тому, що по-різному розуміють сенс обговорюваних термінів або визначень. На жаль, подібна неоднозначність у розумінні термінів дуже характерна для економічної науки. Тому для конструктивного обговорення або вивчення будь-якого об'єкта необхідно спочатку "визначитися", тобто дати визначення того, що ми обговорюємо або вивчаємо. Це дуже важлива умова, оскільки неоднозначність термінів і визначень створює плутанину в їхньому розумінні, ускладнює їх вивчення і, як наслідок, обумовлює неоднозначність у їх практичному використанні. Тому читачам при вивченні теоретичної частини пропонується домагатися розуміння сенсу термінів, їх логічного взаємозв'язку між собою, що, звичайно, не виключає їх просте заучування.

У нашому підручнику ми будуватимемо визначення у вигляді лінгвістичної формули. Формула - це короткий виклад сенсу. Дати визначення у вигляді лінгвістичної формули - значить висловити словами сенс. Необхідно відповісти на питання: "Що це?" і по можливості однозначно. Однозначність термінів і визначень дозволяє "працювати" з ними, тобто використовувати їх в практичній діяльності.

Пошук сенсу допоможе придбати необхідний в сучасному бізнесі особливий спосіб мислення - "мислення економіста", розвиває здібності самостійного економічного аналізу та економічну інтуїцію і дозволяє знаходити ефективні шляхи вирішення в самих різних ситуаціях. Домагатися розуміння сенсу необхідно й тому, що економічна наука ще досить молода. І не виключено, що ваше розуміння сенсу буде не збігатися з написаним або, навпаки, ви з ним погодьтеся.

Відповідно до вимог освітніх стандартів після вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати

• всі терміни та визначення досліджуваного курсу (терміни є економічної "абеткою": якщо не знати букви - не можна навчитися читати. Незнання термінів і визначень не дозволить вважати вас компетентним професіоналом в області економіки);

вміти

  • • класифікувати результати діяльності фірми і витрати на цю діяльність як у натуральній, так і у вартісній формі;
  • • виділяти фактори, які впливають на діяльність фірми;
  • • оцінювати ефективність впливу різних факторів на функціонування фірми;

володіти навичками

  • • планування діяльності фірми за всіма напрямками діяльності;
  • • проведення аналізу фінансової документації;
  • • розрахунку і оцінки показників ефективності діяльності.

Така логіка зумовила наступну структуру даної книги, яка складається з підручника та практикуму.

У розділі I викладається теоретичний матеріал, що складається з п'яти розділів і висновку.

У розділі 1 даються поняття, без яких вельми скрутно вивчення економіки підприємств і організацій, такі як "економіка", "фірма", "зовнішня середу підприємства", "менеджмент", "план", "ефективність".

У розділі 2 описуються результати виробничо-господарської діяльності підприємств, закономірності їх формування.

У розділі 3 розглядаються необхідні для виробництва продукції ресурси, способи забезпечення ними виробничо-господарської діяльності, ефективність їх використання.

У розділі 4 висвітлюються питання формування поточних і одноразових витрат і фінанси фірми (підприємства) як грошове відображення виробничо-господарської діяльності підприємства.

У главі 5 розглядаються питання розвитку підприємства та інвестування розвитку підприємства.

З метою конкретизації зусиль читачів по формуванню їх професійної компетенції на початку кожної глави зазначено, що студент повинен знати і вміти після її вивчення. Для зручності читачів в тексті підручника особливо виділені ключові поняття та визначення по темі, які необхідно знати і розуміти. Кожен параграф (тема) містить питання і завдання для самоперевірки і закріплення знань. У кінці кожного розділу дається резюме, узагальнююче матеріал, викладений у параграфах.

На закінчення теоретичного розділу наводиться його дайджест, або короткий виклад основних положень теоретичного курсу. На нашу думку, короткий виклад усього курсу в цілому допоможе сформувати у читача загальне уявлення про предмет і "схопити" основну ідею.

Висновок спільно з глосарієм дозволяють класифікувати рівні знань з даного курсу. На відміну від першого видання ми вирішили змінити структуру глосарію і представити його по главах. На наш погляд, це полегшить підготовку студентів до заліку або іспиту, а також дозволить організувати викладачам проміжну атестацію за темами. Отже, знання напам'ять термінів і визначень, викладених у глосарії, можна оцінити як задовільний рівень. Знання глосарію і виклад сенсу ув'язнення - хороший рівень. Відмінний рівень передбачає, крім доброго знання теорії, вміння коментувати економічні показники і вирішувати практичні завдання, приклади яких представлені в розділі II книги.

Практикум по курсу містить тести по главах, практичні завдання з коментарями та рішеннями, які можуть бути використані викладачами на семінарських заняттях, контрольних заходах, а також для самостійної роботи студентів.

В кінці книги наведено список рекомендованої літератури як по економіці фірми взагалі, так і по економіці галузевих підприємств, а також інтернет-сайти, де можна знайти навчальний та довідковий матеріал по курсу.

У заключних рядках передмови необхідно відзначити ще одну обставину.

Обраний нами стиль викладу і зміст матеріалу є плодом 30-річного викладання даної дисципліни. Проте, як відомо, меж вдосконалення немає. Тому ми будемо дуже вдячні читачам, як студентам, так і викладачам, за критичні зауваження, які ми обов'язково врахуємо в нашій подальшій роботі і обов'язково вкажемо ваші імена в подальших виданнях. Свої зауваження та пропозиції ви можете надсилати за адресою Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

Автори висловлюють сердечну подяку В. С. Мокію, Д. А. Квасову, Т. А. Тиришкін за допомогу і зроблені ними цінні зауваження.

 
<<   ЗМІСТ   >>