Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економіка організації - Мокій  М.С.

Викладено сутнісні питання виникнення, діяльності та ефективного управління фірмою. Основний упор зроблений на розуміння тих аспектів, які є загальними для будь-яких фірм, незалежно від форм власності та галузевої належності. Додається практикум дозволяє студентам закріпити теоретичні знання.

Для студентів освітніх установ середньої професійної освіти, які навчаються за спеціальностями Економіка Менеджмент всіх форм навчання, а також для підготовки студентів по інших напрямках.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова до другого виданняРозділ I. Теоретичний курс по економіці фірми Загальні положення Поняття "економіка" і "економіка фірми" Сутність, роль і місце фірми в економічних відносинах. Зовнішня Середа фірми Поняття фірми Зовнішня Середа фірми Типологія організацій. Основні правові форми організацій Некомерційні організації Комерційні організації Види об'єднань підприємств Правові форми некомерційних організацій в Росії (але станом на 2013 р) Правові форми комерційних організацій в Росії (але станом на 2013 р) Основи управління фірмою Основні відомості Планування Організація Мотивація Контроль Організаційна та виробнича структура фірми Поняття ефективності діяльності фірмиРезюме до глави 1 Результати виробничо-господарської діяльності фірми Продукція фірми Основні поняття Планування обсягу продукції Виробнича програма Якість продукції Основні відомості Управління якістю продукції Економічна ефективність підвищення якості продукції Ціна і ціноутворення Основні відомості Склад і види цін Ціноутворення Цінова політикаРезюме до глави 2 Ресурси виробничо-господарської діяльності Праця. Персонал фірми і оплата праці Праця як ресурс Персонал фірми Оплата праці Ефективність використання трудових ресурсів Основний капітал фірми (основні фонди, основні засоби) Основні відомості Основний капітал Знос і амортизація Ефективність використання основного капіталу Джерела формування основного капіталу Оборотний капітал (оборотні фонди, оборотні кошти) Поняття і схема кругообігу оборотного капіталу підприємства Визначення потреби в оборотному капіталі Ефективність використання оборотного капіталу Джерела формування оборотного капіталу Виробнича потужність фірми Основні відомості Ефективність використання виробничої потужності Логістика в управлінні фірмою Основні відомості Мікрологістичні системи Основні логістичні концепції та системиРезюме до глави 3 Витрати та фінанси фірми Витрати, витрати, витрати виробництва і собівартість продукції Основні відомості Склад поточних витрат Класифікація витрат Методи калькулювання собівартості одиниці продукції Показники ефективності використання витрат Прибуток і рентабельність Прибуток Рентабельність Планування прибутку фірми Податки та збори, сплачувані фірмою Фінансові (грошові) ресурси підприємства та їх джерела Види джерел фінансування Факторинг Лізинг Фінансове планування та основні показники фінансового стану фірми Основні відомості Основні фінансові документи Показники ефективності фінансово-господарської діяльностіРезюме до глави 4 Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції Інновації та інноваційна діяльність підприємства Поняття інновації Види і типи інновацій Управління інноваційною діяльністю Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства Поняття інвестицій Види інвестицій Інвестиційна діяльність фірми Визначення економічної ефективності інвестиційного проекту Обгрунтування інвестицій. Бізнес-планування Основні відомості Логіка бізнес-плануванняРезюме до глави 5Висновок з теоретичного курсуГлосарій Загальні положення Результати виробничо-господарської діяльності фірми Ресурси виробничо-господарської діяльності Витрати та фінанси фірми Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції
 
>>