Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка основних фондів

Основні фонди планують і враховують в натуральних показниках і за вартістю.

Натуральні показники застосовують для планування та обліку технічного стану основних фондів, розрахунку виробничих потужностей підприємства і галузей, складання балансу обладнання. Натуральні показники основних фондів містяться в паспортах підприємств, що включають розгорнуту технічну характеристику засобів праці, виробничих потужностей, ступеня зношеності і т.д. Натуральні показники для будівель - це число одиниць будівель, їх загальна і корисна площа у квадратних метрах, об'єм в кубічних метрах та ін .; для робочих машин і устаткування - число одиниць за видами, типами та типорозмірами, їх номінальна потужність, продуктивність і т.д. На підставі паспортів окремих підприємств складають паспорт галузі, що містить донні про матеріально-технічній базі галузі.

Планування та облік основних фондів по вартості проводяться для визначення їх загальної розміру динаміки, складу і структури за видами для розрахунку амортизаційних відрахувань, обчислення різних економічних показників.

Оцінка основних фондів проводиться: (1) по повній початковій вартості; (2) по повній відбудовній вартості;

(3) за первісною або відновною вартістю за вирахуванням зносу; (4) за змішаною (балансової) вартості і (5) за балансовою вартістю за вирахуванням зносу.

Первісна вартість включає фактичні витрати на будівництво будівель і споруд та на придбання, транспортування і монтаж обладнання. Ця оцінка застосовується для розрахунку витрат на створення основних фондів і визначення амортизаційних відрахувань. За первісною вартістю враховують основні фонди в бухгалтерському балансі в момент їх введення в експлуатацію.

Відновлювальна вартість є вартість відтворення основних фондів за сучасними цінами на будівельні матеріали і деталі, на машини й устаткування, по транспортним тарифами виходячи з сучасного рівня оплати праці та інших умов будівельного виробництва. Відновлювальна вартість застосовується для того, щоб діючі основні фонди з різними термінами експлуатації можна було оцінювати за єдиними цінами, що дає можливість зіставляти окремі елементи основних фондів і динаміці, аналізувати їх структуру. Відновлювальна вартість встановлюється в результаті переоцінки основних фондів.

Залишкова вартість - це розрахункова величина, яка визначається як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу

Змішана (балансова) вартість складається з відновлювальної вартості основних фондів, введених в дію до останньої переоцінки, і первісної вартості фондів, введених в наступні роки. Вона застосовується в бухгалтерському балансі для обліку основних фондів.

Ліквідаційна вартість - це сума, яку можна отримати від реалізації вибулих внаслідок фізичного або морального зносу основних виробничих фондів.

Страхова вартість - це сума страхової оцінки об'єктів основних фондів, схильних до ризику пошкодження, втрати або знищення. Страхова вартість визначається на підставі договору страхування майна підприємства.

Для розрахунку економічних показників визначається середньорічна вартість основних фондів. Розрахунок ведеться на основі первісної вартості з урахуванням введення і ліквідності основних фонів за наступною формулою:

де ОФ ц.р - середньорічна вартість основних фондів;

ОФ н - вартість основних фондів на початок року;

ОФ в - вартість введених основних фондів;

ОФ л - ліквідаційна вартість основних фондів;

n 1 - число місяців з моменту введення основних фондів;

n 2 - число місяців з моменту вибуття основних фондів.

 
<<   ЗМІСТ   >>