Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економіка підприємства - Горфінкель В.Я.

Шосте видання підручника відрізняється більш широким і актуалізованими колом розглянутих питань. Це такі важливі теми, як конкурентність і якість продукції, управління персоналом, інновації, реструктуризація та реформування підприємств, соціальна відповідальність та ін

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Економіка і управління на підприємстві" та інших економічних спеціальностей.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Від авторівРОЗДІЛ I. Підприємство в умовах ринкової економіки Підприємство як суб'єкт і об'єкт підприємницької діяльності Мета створення та функціонування підприємстваВибір бізнесуПорядок створення нового підприємстваТипи власних підприємств Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство Підприємницька діяльність підприємстваРОЗДІЛ 2. Середовище функціонування підприємства Внутрішня середа підприємницького підприємства Зовнішня Середа підприємницького підприємства Зовнішня ділове середовище підприємства Конкурентоспроможність підприємства та його продукції Поняття "конкурентоспроможність підприємства" та "конкурентоспроможність продукції"Конкурентоспроможність продукціїКонкурентна перевага і конкурентоспроможністьОцінка конкурентоспроможності продукції Фактори конкурентоспроможностіЦінова конкуренціяНецінова конкуренція Конкурентоспроможність і комерційний успіх в сучасних умовах Види підприємницької діяльності Виробниче підприємництво і фактори виробництва Комерційне підприємництвоОперації з купівлі-продажу товарів і послуг Фінансове підприємництво Консультативне підприємництво Малі підприємства Мале підприємництво Вибір організаційно-правової форми малого підприємництваСучасні форми підприємницької діяльності в РосіїОсобливості організації підприємницької діяльності в США і Японії Мале підприємництво в РосіїЕтапи становлення малого підприємництваРегламентування загальних питань діяльності малого підприємства Досвід функціонування малих підприємств за кордоном ФранчайзингПерспективи розвитку франчайзингу Державна підтримка і проблеми малого підприємництва в РосіїФорми господарської підтримки малих підприємствПравова підтримка малого підприємництва Малий бізнес за кордономРозвиток малого бізнесу в СШАМалий бізнес в ЄвропіРОЗДІЛ II. Виробничі ресурси підприємства Основні фонди та виробничі потужності підприємства Основні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структураМатеріальний склад і структура фондів Оцінка основних фондів Знос основних фондів Амортизація основних фондівНарахування амортизації протягом строку корисного використання Показники використання основних фондівЕкстенсивні показникиІнтенсивні показникиУзагальнюючі показники Виробнича потужність підприємства Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємстваНематеріальні активи і їх характеристикаОб'єкти інтелектуальної власностіОцінка та облік нематеріальних активів Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства Оборотні кошти та оборотні фонди: склад і структура Раціональне використання і показники оборотних фондівВитрата матеріальних ресурсівРівень використання матеріальних ресурсів Джерела та шляхи економії матеріальних ресурсів Нормування оборотних коштів. Показники та шляхи прискорення їх оборотності Трудові ресурси підприємства Трудові ресурси і трудовий потенціалТрудові ресурси: склад і структураТрудовий потенціал Основні характеристики персоналу підприємства Розподіл трудових ресурсів на підприємстві Організація, нормування і оплата праці на підприємстві Організація праці на підприємстві: принципи і форми організації Нормування праціВиди норм праціПринципи і методи нормування праціТрудові нормативи Організація оплати праціВиди, функції заробітної плати та механізм регулюванняОрганізація заробітної платиТарифна системаФорми оплати праціБезтарифна система оплати праціСистема збалансованих показниківСистема грейдуванняРОЗДІЛ III. Організація виробництва на підприємстві Виробничий процес і його складові Виробничий процес: класифікація та особливості Виробничий процес: зміст і його організація в часі Інформаційні системи управління в організації виробничих процесів. ФОБОС Організація виробництва: типи, форми і методи Виробництво і виробнича структура підприємства Типи виробництва Форми і методи організації виробництваФорми організації виробництваМетоди організації виробництва Громадські форми організації виробництва Концентрація виробництва і масштаби підприємствСутність і форми концентрації виробництваОптимальні масштаби виробництваПоказники рівня концентрації виробництва Спеціалізація і кооперування виробництваСпеціалізація виробництва - основні напрями і формиСтандартизація та уніфікація як передумови спеціалізації виробництваОптимальні масштаби спеціалізованих виробництвКооперування виробництваЕкономічна ефективність спеціалізації і кооперування Комбінування виробництваТипові форми і показники рівняЕкономічна ефективність комбінування Механізм управління підприємством. Організаційна структура Сучасні підходи до управління підприємствомОсновні характерні риси сучасного менеджменту Механізм управління підприємствомСтратегії та стратегічні типи управління підприємствамиОрганізаційна структура. Основні види діяльності підприємства Організаційна структура управління підприємствомПринципи формування організаційних структурТипологія організаційних структурПроцес формування організаційних структурОрганізаційне проектування Напрямки розвитку управління підприємством Економічні методи прийняття управлінських рішень Цільовий підхід прийняття управлінських рішень Концептуальні засади розробки управлінських рішень Процес прийняття управлінського рішення і його структура Методологічні підходи до вибору прийняття методів управлінських рішень Відповідальність за прийняття управлінських рішень Ефективність управлінського рішення Реструктуризація і реформування підприємств. Реінжиніринг та аутсорсинг на підприємстві Фактори, що впливають на процес реструктуризаціїОрганізаційно-правова форма підприємствПріоритети і цілі діяльності підприємств та організаційТип управлінняРівень спеціалізації і розвитку коопераційних зв'язківВнутрішні і зовнішні інвестиціїСтупінь і характер державної підтримкиСистема національних пріоритетів Напрямки реструктуризації підприємствМакрорівеньМікрорівень Параметри ефективності реструктуризації Основи реінжинірингу бізнес-процесівЩо є реінжинірингОсновні властивості реінжинірингуОсновні принципи та правила реінжинірингуОсновні етапи і прийоми реінжинірингуВпровадження проектів з реінжинірингу бізнесуАутсорсинг як інструмент реформування підприємств Планування на підприємстві: стратегічне, поточне і оперативне Стратегічне планування Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку Розробка бізнес-плану підприємстваРозділи бізнес-плануЗарубіжний досвід складання бізнес-планів Оперативне планування на підприємстві Управління персоналом підприємства Основи системи управління персоналом підприємства Організаційна структура управління персоналом підприємстваЗавдання, структура і чисельність служб управління персоналом Функції управління Етапи процесу управління персоналом підприємстваКадрове планування. Підбір і відбір персоналуАдаптація в колективіРозвиток персоналу підприємстваОцінка персоналуУправління конфліктами Маркетингова діяльність на підприємстві Сучасний маркетинг: поняття і сутністьСтратегія і філософія маркетингуТрирівнева модель маркетингу Вибір концепції маркетингу і основні види маркетингової діяльностіОсновні концепції маркетингуМаркетингова діяльність і її основні видиГалузева диференціація маркетингу Процес управління маркетингомМаркетингові дослідженняКомплекс маркетингу (маркетинговий комплекс, або міксмаркетінг) Маркетингова система як підсистема організаційного управління підприємством Конфлікти на підприємстві. Попередження і дозвіл конфліктних ситуацій Поняття конфлікту Основні типи конфліктів. Причини конфліктівПричини конфлікту Управління конфліктами в організації, на підприємстві. Вирішення конфліктних ситуаційМетоди вирішення конфліктуРекомендації щодо управління конфліктами Конфлікти у сфері управлінняФорми прояву і форми впливуПопередження виникнення конфліктних ситуацій Соціальна відповідальність підприємства Концепція соціальної відповідальності бізнесу Напрями і форми соціальної діяльності підприємства Інституційні основи корпоративної соціальної відповідальності російських підприємств Соціальна звітність підприємства Інноваційний потенціал підприємства та ефективність його використання Інноваційний розвиток підприємств Інноваційний потенціал підприємства: структура та оцінкаСклад внутрішніх інноваційних ресурсів підприємстваАналіз інноваційного потенціалу Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємства Інвестиційна діяльність підприємства Інвестиції: види і класифікація Інвестиції та інвестиційна політика підприємстваСтруктура інвестиційІнвестиційна політика Джерела фінансування інвестиційної діяльності Оцінка ефективності інвестиційОбґрунтування необхідності й вимоги до оцінки інвестиційМетодика оцінки ефективності інвестиційІнвестиційні ризики Якість продукції та технічне регулювання Якість продукції: поняття та показникиКласифікаційні групи показників якості Управління якістю продукціїМіжнародні стандарти ISOСистема менеджменту якості організації Нова стратегія в управлінні якістю Технічне регулювання: принципи, регламенти і стандартиДва напрями поточного регулюванняОцінка і підтвердження відповідності Правове забезпечення якості продукціїРОЗДІЛ IV. Фінансові ресурси підприємства Власні і позикові кошти підприємств Власний капітал підприємстваСтатутний капіталДодатковий капіталРезервний капіталІнші власні коштиНайважливіші власні джерела інвестицій Зовнішні (позикові) джерела фінансування підприємстваКомерційний кредитБанківський кредит Факторинг і лізинг Коефіцієнти співвідношення власних і позикових коштів підприємства Роль залучених коштів у фінансуванні інвестицій Витрати і доходи підприємств Класифікація видатківКласифікація витрат за принципам Планування видатків Класифікація доходів підприємства Планування доходів від реалізації. Використання виручки від реалізації Прибуток підприємстваМетоди планування прибуткуФактори зростання прибуткуОблік за центрами відповідальностіРозподіл і використання прибутку Витрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартість Поняття "витрати виробництва", "валовий дохід" і "прибуток"Класифікація витрат підприємства Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартостіУгрупування витрат за статтями калькуляціїГрупування за елементами витрат Зарубіжний досвід визначення витрат виробництваУгруповання витрат за статтями витрат Зниження витрат на виробництво продукції Облік і звітність на підприємстві Облік в інформаційній системі підприємства Нормативна база бухгалтерського обліку в Росії Елементи методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерська процедураЕлементи методу бухгалтерського облікуБухгалтерська процедура Порядок обліку господарських операцій Основні форми звітностіБалансЗвіт про прибутки і збитки Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства Загальна оцінка бухгалтерського балансуАктив балансуПасив балансуЧисті активи Платоспроможність і ліквідність підприємстваОцінка ліквідності балансуСистема показників ліквідності Оцінка складу і структури джерел коштів Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз оборотності активів Аналіз прибутковості підприємства Банкрутство підприємства та його профілактика Сутність та ознаки неспроможності підприємстваКількісний нормативний аналізЕкономічні індикатори неспроможності Причини банкрутства і його профілактика Оздоровлення неспроможного підприємстваКомплекс фінансово-економічних оздоровчих заходів Оподаткування підприємств Система податків і зборів в Російській Федерації Федеральні податки, сплачувані підприємствамиПодаток на додану вартістьАкцизиПодаток на видобуток корисних копалинВодний податокЗбори за користування об'єктами тваринного світу та об'єктами водних біологічних ресурсівДержавне мито Регіональні та місцеві податки, сплачувані підприємствамиПодаток на майно організаційТранспортний податокПодаток на гральний бізнесЗемельний податок
 
>>