Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Основи діловодства. Мова службового документа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Основи діловодства. Мова службового документа - Шувалова Н.Н.

У підручнику розглядаються теоретичні та нормативно-методичні основи традиційного та електронного діловодства, аналізуються термінологічний апарат сучасного діловодства, порядок складання та оформлення службових документів.

Відмітну особливість даного підручника становить міждисциплінарний підхід до вивчення і створення документу, тому велика увага приділена не тільки технологічних питань створення, оформлення документів і організації роботи з ними, але і мови службового документа, що становить змістовну основу будь-якої інформації, носієм якої є документ. Включення до практикум тестових і практичних завдань, активне використання методу самостійного виявлення та виправлення типових помилок в управлінських документах шляхом їх редагування дозволяє закріпити засвоєні знання, сформувати уміння і навички складання, оформлення документів і організації роботи з ними, виробити навички критичного осмислення освоюваного матеріалу і самостійну позицію, оволодіти офіційно-діловим стилем письмової мови.

Для студентів вищих навчальних закладів юридичного та економічного напрямків підготовки, аспірантів, викладачів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних і муніципальних службовців, а також практичних працівників сфери управління.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваРозділ I. Основи документаційного забезпечення управління Правові та нормативні основи діловодства Основні поняття діловодства Функції документа Класифікація документів Система документації на державній службі Нормативно-правове та методичне забезпечення діловодства Стандартизація процесу документування Склад реквізитів документів Вимоги до оформлення реквізитів документів Вимоги до бланків документів Організаційно-розпорядча документація: підготовка та оформлення Організаційна документаціяІнструкція з діловодства в Центральної виборчої комісії Російської Федерації Розпорядча документаціяОформлення наказів (розпоряджень) федеральних органів виконавчої влади Довідково-інформаційна та довідково-аналітична документація Документаційне забезпечення кадрової роботи Структура та зміст кадрової документації Організаційно-кадрові документи Організаційно-розпорядчі документи Документування трудових відносинДокументи, що подаються при прийомі на роботуТрудовий договірСлужбовий контрактПосадовий регламентНакази з особового складуНакази (розпорядження) про прийом на роботуНакази про переведення на іншу роботуНакази про припинення (розірвання) трудового договору / службового контрактуНакази про надання працівникові відпусткиГрафік відпустокТрудова книжкаОсобиста карткаОсобиста справа Документаційний супровід процедур кадрових технологійАтестаціяОрганізація проведення атестації цивільних службовців державного органуКонкурс на заміщення вакантної посади Організація роботи з документами Організація документообігуРеєстрація документів в організаціїОрганізація роботи з вхідними документамиОрганізація роботи з вихідними документамиОрганізація роботи з внутрішніми документамиОсобливості організації роботи з кадровими документамиОрганізація роботи зі зверненнями громадян Організація контролю виконання документів Складання номенклатури справ Підготовка документів до передачі на зберігання в архівФормування справОформлення справПроведення експертизи цінності документа Передача документів в архів Сучасні інформаційні технології в діловодстві Нормативно-методичне та правове забезпечення стандартизації та автоматизації діловодства Основні поняття електронного діловодства Системи автоматизації діловодства Електронне документуванняСтворення електронних документівРедагування тексту документівОцифрованіє як спосіб створення електронних документів Електронний документообертМетадані документівЕлектронний документообіг у федеральних органах виконавчої владиЗберігання електронних документівРозділ II. Культура ділової письмової мови і мова службового документа Культура ділової письмової мови: історія і сучасність Основні аспекти культури ділового мовленняНормативний аспект культури мовиКомунікативний аспект культури мовиЕтичний аспект культури мови Історія російської ділової писемності і розвиток документаСтародавній періодНаказовий періодКолезький періодМіністерський періодРадянський і пострадянський період Інтернаціональне та національне в службовому документіТочність і зрозумілістьКолегіальністьТочна адресністьТематична обмеженістьСвоєчасність та актуальністьДостовірність і об'єктивністьПереконливість і логічністьПовнота і стислість викладуНейтральність викладу Особливості мови службового документа Стандартизація мови документаСтандартизація лексикиСпеціальна лексика, властива тільки канцелярської мовиСпеціальна термінологічна лексика, виражена віддієслівними іменникамиСпеціальна галузева термінологічна лексикаСпеціальні позначення людей по якомусь ознакою або діїСтандартизація словосполученьСтійкі словосполучення з похідними прийменникамиСтійкі словосполучення етикетної характеруСтандартизація пропозиційПрямий порядок слівПостійне місце другорядних членів реченняРозташування слів по інформативною значимостіПереважання пасивних конструкційПоширеність простого пропозиціїКультура складного реченняСтандартизація текстуЗв'язний текст з традиційною лінійної записомЗв'язний текст із записом за трафаретомТекст-анкетаТекст-таблиця Мовні вимоги до оформлення реквізитів документаРеквізит "Найменування організації"Реквізит "Дата документа"Реквізит "Адресат"Реквізит "Гриф затвердження документа"Реквізит "Резолюція"Реквізит "Заголовок до тексту"Реквізит "Підпис"Реквізит "Текст документа"Види і типи скорочень Мовне оформлення особистих документівЗразки заяв Зразок позовної заяви до судуЗразки довіреностейАвтобіографіяРезюме Діловий лист: види і мовне оформлення Редагування тексту службового документа Методика редагування і техніка правки службових документівМетодика редагування документаПерший етап роботи з текстом документаДругий етап роботи з текстом документаТретій етап роботи з текстом документаТехніка правки документа Типові помилки в мові і стилі документівЛогіко-смислові помилкиЛексичні помилкиМорфологічні помилкиСинтаксичні помилкиНеправильне вживання падежу і прийменника після керуючих слівОрфографічні та пунктуаційні помилкиПорушення мовного етикетуПравила російської етикету
 
>>