Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні технології електронного бізнесу

Для роботи багатьох фахівців необхідна найрізноманітніша й оперативна інформація з різних областей знань. В даний час основним інформаційним ресурсом для отримання даних є мережа Інтернет. Для роботи з нею застосовують спеціальні програмні засоби - web-браузери, що дозволяють отримувати найрізноманітнішу інформацію по всьому світу.

У сучасних управлінських процесах одне з центральних місць належить оперативному обміну інформацією. За деякими оцінками, обмін даними займає до 95% часу керівника і до 53% часу простих фахівців. У зв'язку з цим програмні засоби електронної пошти отримали в даний час широке поширення в роботі всіх типів організацій. Використання електронної пошти гарантує доставку за одну-дві хвилини на будь-яку відстань, в будь-яку країну, 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів у році з повідомленням про вручення та прочитанні. Крім того, електронна пошта дозволяє здійснювати розсилку документів всередині організації, відправляти, отримувати і обробляти повідомлення з різних робочих місць і навіть проводити наради фахівців, що знаходяться на значній відстані один від одного.

Для автоматизації пошуку, управління та зберігання електронних документів різних форматів використовуються системи управління документами. Сучасні програмні продукти цього типу дозволяють виробляти над документами найрізноманітніші операції.

При сьогоднішньому високому рівні розвитку засобів обчислювальної техніки стало звичайним явищем, коли за допомогою ЕОМ формуються платіжні доручення, прибутково-видаткові касові ордери, накладні та інші первинні економічні документи.

При виборі системи управління документами необхідно враховувати наступні параметри: легкість освоєння і зручність в роботі, можливість інтеграції з іншими автоматизованими системами і роботи в обчислювальних мережах, надійність системи, наявність засобів захисту інформації.

На російському ринку пропонується достатнє число програмних продуктів, що дозволяють автоматизувати обробку документів.

Одним з поширених програмних продуктів такого типу є "1C: Електронний документообіг". Ця програма призначена для автоматизації руху потоків документів, що циркулюють в організації, а також для їх обробки та зберігання. Вона дозволяє створювати шаблони і бланки документів, встановлювати правила їх заповнення, визначати маршрутні схеми руху документів всередині організації та ін. Також з її допомогою можна здійснювати контроль за роботою виконавців, забезпечувати захист даних конкретного користувача, автоматизувати велику частину рутинних операцій, виконуваних співробітником в процесі підготовки документа.

Система підтримує роботу з декількома масивами документів: "Ті, що прийшли", "На контролі", "Незбережені" та ін. Багато операції виконуються автоматично, наприклад, автоматично здійснюється контроль за документами, що знаходяться в роботі, а також прийом документів.

Програма дозволяє настроювати маршрут проходження документів. При цьому для кожної точки маршруту можна встановити право перегляду або редагування документа, а також вказати точки, в які відбувається розсилка копій документа іншим користувачам. Наявність довідника дозволяє зберігати інформацію про ієрархічну структуру підрозділів організації, підтримувати інформаційний обмін між начальниками і підлеглими, складати списки розсилки документів та ін.

Оскільки Інтернет на сьогоднішній день є ефективним інструментом ведення бізнесу, управління web-контентом стає важливим завданням менеджерів. Web-контент - це будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційного ресурсу (web-сайту), тобто вся інформація, яку користувач може скопіювати (завантажити) на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законів, як правило, тільки для особистого користування, наприклад: тексти, графіка, картинки, фото, креслення, елементи інтерфейсу; мультимедіа: аудіо-, відеофайли; файли у форматі Adobe, Excel, Word, PowerPoint, exe, rar і т.д.

Весь web-контент (англ. Web-content) охороняється законом про авторське право, так як є продуктом інтелектуальної праці і має своїх авторів і власників. Крім якості одним з важливих критеріїв контенту є його доступність. Обсяг контенту виражається в одиницях вимірювання кількості інформації. Особливу важливість для користувача має актуальність web-контенту, його значимість в даний час і достовірність наданих даних, а також його відповідність поставленим цілям з пошуку.

Розглянемо два основних види сайту, що зустрічаються в Інтернеті: статичний і динамічний. При створенні статичних сайтів фахівці пишуть у форматі HTML кожну сторінку окремо. Ці сайти дороги в експлуатації і не забезпечують належної гнучкості. Динамічні сайти не зберігають web-сторінки цілком, а формують їх на льоту, у міру звернення користувача. Вся інформація зберігається в базі даних, а програми генерують з бази даних html-сторінки.

Основна відмінність динамічних сайтів від статичних полягає в розділенні дизайну і контенту. Перевага полягає в можливості залучення для оновлення контенту фахівців (персоналу), які не мають спеціальної підготовки. На сайтах цього типу більш гнучко здійснюється підтримка користувача з виконанням наступних сервісів (процедур):

 • • реєстрації і аутентифікації - підтвердження достовірності імені користувача;
 • • персоналізації - зберігання налаштувань для кожного користувача;
 • • можливості спілкування - форуми, гостьові книги, коментарі;
 • • інтеграції із засобами електронного листування - підписка на новинні блоки, відповіді на запитання.

У статичних сайтах всі вищеперелічені функції не можуть бути реалізовані. З'явилися на ринку інформаційних технологій системи управління контентом (змістом) або CMS (Content Management Systems) дозволяють знайти компроміс між низькою гнучкістю статичних і високою вартістю динамічних сайтів. Вони являють собою автоматизований редакторський комплекс, службовець для управління змістом і структурою Інтернет-ресурсу в онлайновому режимі. Розробники контент-систем орієнтуються на концепцію життєвого циклу контенту. Фактично підтримка розробки контенту є ключовою складовою програмного продукту. Саме з розробки починається життєвий цикл будь-якого матеріалу, опублікованого на сайті. Ведуться роботи по його створенню, редагуванню та утвердження контенту. При цьому роль CMS-системи полягає в автоматизації цих процесів, підтримці спільної роботи авторів, програмістів та менеджерів.

Досягнення поставлених цілей досягається завдяки поділу контента і дизайну. Всі компоненти сайту, включаючи шаблони і наповнення, зберігаються в певних місцях сховища даних, система автоматично звертається в потрібні місця сховища, дозволяючи безлічі користувачів, які не є технічними фахівцями, працювати над підготовкою контенту до публікації, включаючи перевірку його достовірності.

Управління діловими процесами в рамках CMS включає етапи розробки структури ресурсу, попереднього перегляду та публікації підготовленого контенту. Визначається зовнішній вигляд, розподіляються ролі користувачів, класифікується необхідна бізнес-інформація (товари, ціни, обсяги і т.д.). При цьому ведеться аудит подій і зберігаються версії документів, причому користувачі можуть звертатися і до попередніх версій.

Коли сайт повністю підготовлений до публікації, включаються кошти динамічного формування web-сторінок в залежності від прямої або непрямої інформації про користувача. Існують три основні форми динамічного поширення контенту: персоналізація, локалізація і глобалізація. При персоналізації вступають в хід різні вітання, рекламні оголошення і особливим чином скомпоновані фрагменти контенту, що сприяє залученню відвідувачів на сервер. Виділяють два методи персоніфікації: на базі правил та за допомогою фільтрів.

Персоналізація на базі правил - це подання контенту певним користувачам або їх групам із застосуванням умовної бізнес-логіки. Для розробки цих правил використовується вводиться користувачем в реєстраційну картку інформація про себе і своїх перевагах. При персоналізації за допомогою фільтрів застосовуються складні алгоритми категоризації і надання контенту на основі аналізу поведінки користувача - до якої інформації він звертається, які сайти відвідує і т.д.

Розглянемо класифікацію систем управління контентом.

За типом розробки:

 • • модульні системи (являють собою недорогі рішення, орієнтовані на представницькі сайти для середнього бізнесу та корпоративні web-ресурси);
 • • спеціалізовані системи (орієнтовані на певний вид діяльності і відображення її на електронному ресурсі; служать для управління Інтернет-спільнотами, реалізації рішень для електронної комерції, ЗМІ і т.д.);
 • • замовні системи (розробка системи управління контентом з урахуванням цілей, завдань і побажань замовника).

За призначенням:

 • • системи управління web-контентом, призначені для додавання, видалення і редагування контенту. За допомогою цих систем можна самостійно управляти змістом свого ресурсу, не вдаючись до послуг розробників. Дані продукти створюються, як правило, дрібними web-студіями та окремими web-розробниками;
 • • системи електронного документообігу організації, що використовують web-інтерфейс (використовуються для оптимізації бізнес-процесів середніх і великих організацій, інтегровані з КІС і дозволяють створювати портальні інтранет-рішення, системи взаємодії з постачальниками і збутовою мережею).

Розглянемо деякі системи управління контентом. Система "DynaSite" (компанія "Рексофт") має модульний принцип побудови і складається з ядра, що реалізує базові функції, і компонентів, які виконують спеціальні завдання.

У ядрі об'єднані модулі, що реалізують базову функціональність системи:

 • • модуль управління змістом (Content Management) включає управління дизайном, структурою, шаблонами сторінок і дозволяє контролювати питання, пов'язані з інформаційним наповненням сайту;
 • • модулі динамічної навігації (Dynamic Navigation) і персоналізації (Personalization) - допомагають надавати клієнтам і партнерам саме ту інформацію, в отриманні якої вони дійсно зацікавлені;
 • • модуль управління доступом і вдачами користувачів.

Спеціальний інтерфейс розробника дозволяє системі інтегруватися з іншими бухгалтерськими, складськими та іншими інформаційними системами.

Прикладами систем управління контентом можуть бути "SiteManager" (компанія "Лелека"), "Content Management Server" (Microsoft) і ін.

Сучасні організації активно працюють в Інтернеті, який є потужним інструментом маркетингу і прямих продажів. На практиці виділяють п'ять основних етапів угоди "покупець-продавець":

 • • залучення та інформування;
 • • формування та прийом замовлення;
 • • обробка замовлення;
 • • оплата;
 • • доставка.

Кожен з цих етапів може проходити як в Інтернеті, так і в онлайновому режимі. Систему Інтернет-торгівлі можна розділити на три типи:

 • • сайт-вітрина;
 • • інтернет магазин;
 • • торгова інтернет-система (ТІС).

Для відвідувача всі три рішення можуть виглядати однаково. Це пов'язано з тим, що він має справу з зовнішнім оформленням сайту: каталогом товарів, системою навігації і пошуку та ін. Уподобання покупця більшою мірою залежать від зручності використання каталогу і системи навігації. Відмінності стають помітними при оформленні замовлення. У випадку інтернет-магазину покупцеві відразу виписується рахунок із зазначенням знижки, вартості доставки і пропонується розрахуватися за покупку за допомогою систем онлайн-оплати.

Для продавця відмінності більш значні. Сайт-вітрина обходиться торговельним організаціям порівняно дешево і забезпечує проведення тільки першого етапу операції. Інтернет-магазин забезпечує проведення перших трьох етапів угоди в режимі онлайн. При цьому інтернет-магазин може бути інтегрований з платіжними системами і дозволяє розрахувати вартість доставки товару. Інтернет-магазин вигідний організаціям малого та середнього бізнесу, які хочуть керувати всім процесом інтернет-торгівлі, різними маркетинговими акціями і т.п. На створення інтернет-магазину потрібно більше фінансових коштів, однак его виявляється більш вигідним, особливо у разі використання готового рішення спеціалізованої організації.

Торгова інтернет-система (ТІС) забезпечує проведення всіх необхідних етапів угоди в Інтернеті і інтегрована з внутрішньою системою управління рухом товару. Завдяки цьому можна відслідковувати в реальному часі залишки товару, формувати звіти і запити з урахуванням поточного стану складу. Такими системами користуються організації з розвиненою ІТ-структурою. Статистика наводить такі цифри: у Росії найбільшого поширення набули інтернет-вітрини (кілька тисяч), інтернет-магазинів налічувалося вже на початок 2004 р порядку 700, кількість ТІС обчислювалося десятками, на сьогоднішній день темп приросту таких інтернет-структур склав 50, 25 і 16% відповідно.

При створенні інтернет-магазину рекомендується проводити такі організаційні заходи:

 • • визначити організацію-розробника;
 • • описати функції інтернет-магазину;
 • • вибрати варіанти зовнішнього вигляду сайту;
 • • спланувати структуру і дерево розділів сайту;
 • • прописати етапи оформлення замовлення;
 • • скласти маркетингову інформацію для розміщення в розділах сайту;
 • • визначити алгоритми розрахунку вартості доставки;
 • • вибрати прийнятні способи оплати та платіжні системи.

Одним з основних питань інтернет-торгівлі є доставка товару споживачеві. Для цього треба налагодити взаємини з кур'єрськими службами (на кшталт DHL) або обмежити зону продажів до локального рівня (наприклад, Москва і Московська обл.). Для просування інтернет-магазину можна використовувати кілька способів:

 • • рекламу в мережі Інтернет (різного виду рекламу, банери; включення в рейтинги і т.д.);
 • • онлайнову рекламу (різні види розміщення реклами в ЗМІ, зовнішню рекламу і т.д.);
 • • пошукову оптимізацію - це не реклама, а залучення на сайт цільових відвідувачів, які шукають даний товар (послугу) або інтернет-магазин.

Клієнти, що прийшли з пошукових систем, є цільовою аудиторією сайту, і в більшості випадків саме вони будуть повертатися безпосередньо по закладці і замовляти повторно товари через інтернет-магазин. За статистикою близько 80% прибутку магазину забезпечують постійні клієнти. Пошукова оптимізація - це послідовність дій, яка призводить до того, що сайт піднімається в рейтингу пошукових систем: посилання на сайт знаходиться на першій сторінці результатів пошуку за запитами. У результаті значно збільшується число відвідувачів сайту.

Для цього необхідно виконати наступні дії: складання семантичного ядра запитів для сайту, що включає сукупність слів і сполучень, за якими відвідувач повинен шукати сайт. Ці слова повинні бути використані при написанні контенту, бути присутнім в назвах і описах сторінок. Для проведення аналізу дерева розділів і зручності навігації на сайті відвідувачеві потрібно надати:

 • • можливість знайти цікаву сто сторінку не більше ніж за три переходи по посиланнях усередині сайту. Бажано не допускати наявність розділів більш ніж з трьома рівнями вкладеності, оскільки пошукові машини, індексуючі зміст, не підуть по дереву сайту нижче третього рівня;
 • • можливість коригування змісту сторінок сайту, яка проводиться виходячи зі складеного семантичного ядра запитів.

Найбільш популярні в Росії платіжні системи відрізняються один від одного своєю внутрішньою організацією, принципами взаємовідносин з клієнтами і пропонованим користувача інтерфейсом, але схожі з точки зору людини, зацікавленого в оперативному методі оплати різних сервісів в Мережі (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Основні російські платіжні інтернет-системи

Платіжна інтернет-система

Сайт

Характеристика

WebMoney

webmoney.ru

Найбільш відома російська система забезпечує проведення розрахунків у реальному часі за допомогою облікових одиниць - титульних знаків WebMoney

Яндекс гроші

money.yandex.ru

Спільний проект Яндекса і групи компаній "PayCash" по створенню універсальної платіжної середовища, об'єднуючою покупців і продавців товарів і послуг

ASSIST

assist.ru

Мультибанківську система платежів по пластикових і віртуальним картам через Інтернет, що дозволяє в реальному часі проводити авторизацію і обробку транзакцій

CyberPlat

cyberplat.ru

Універсальна Мультибанківську інтегрована система платежів в Інтернеті, яка забезпечує весь спектр фінансових послуг - від мікроплатежів (менше 3 євро) до міжбанківських розрахунків

Е-Port

e-port.ru

Система швидкої онлайнової оплати особових рахунків операторів стільникового зв'язку, Інтернету, платного телебачення, хостингу, покупок в інтернет-магазинах і т.д.

Instant!

paybot.com/defaultrus.asp

Система прийому від клієнтів платежів за допомогою кредитних карт або з віртуальних рахунків

KreditPilot

kreditpilot. ru

Електронна платіжна система, що дозволяє відправляти і отримувати платежі через Інтернет або по телефонному зв'язку в реальному часі

"Рапіда"

rapida.ru

Система оплати повсякденних витрат (розмов з мобільного і домашнього телефонів, міжміських переговорів, супутникового і кабельного телебачення, квартплати і комунальних послуг, споживчого кредиту та ін.) У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії миттєвим переказом через Інтернет

RuPay

rupay.ru

Інтернет-банк, що надає універсальний міжнародний рахунок з управлінням через Інтернет

Робота з усіма платіжними інтернет-системами розбивається на наступні кроки.

 • 1. Необхідно зареєструватися в системі. Ця операція займає від 5 до 10 хв, після чого користувачеві стають доступні всі можливості системи. У деяких випадках необхідно надати повну інформацію про себе (ПІБ, місце проживання, телефон). Зазвичай ці відомості не перевіряються, але якщо з'ясується, що дані невірні, то доступ до рахунку буде заблокований.
 • 2. На свій рахунок потрібно покласти деяку кількість прийнятих в системі умовних одиниць (за аналогією з передоплатою віртуальних годин доступу, пропонованих інтернет-провайдерами, або хвилин розмови, гарантованих операторами стільникового зв'язку). Для поповнення рахунку в розвинених платіжних системах є кілька способів:
  • • придбати пластикову карту потрібного номіналу;
  • • в пункті обміну ввести на рахунок готівкові і виконати банківський переказ;
  • • перевести на свій рахунок одиниці з інших платіжних Інтернет-систем по курсам віртуальних обмінних пунктів.
 • 3. Доступні на рахунку віртуальні гроші можна витрачати. Практично всі російські інтернет-магазини приймають оплату в одиницях основних інтернет-систем, у тому числі і зарубіжних E-Gold.
 • 4. Накопичену на рахунку цифрову готівку можна перевести в реальні гроші (як в рублі, так і в долари). Комерційні банки надають посередницькі послуги і стягують комісію в розмірі від 0,1 до 10% залежно від виду розрахункових одиниць і розміру суми.

За допомогою платіжних систем можна швидко запустити власний бізнес з мінімальними (нульовими) інвестиціями.

У розвинених країнах електронна комерція у вигляді продажів товарів і послуг з використанням доступу по мережі широко представлена не тільки завдяки високим темпам технічного прогресу, а й через підготовленості населення до подібного виду сервісу. Справа в тому, що в розвинених країнах десятиліттями практикується придбання товарів за каталогами, під замовлення з доставкою додому. У Росії розвиток торговельних відносин подібного роду поки знаходиться на низькому рівні. Більше того, практично повна відсутність стандартів якості виробили таку модель поведінки покупців, що будь-яку річ перед придбанням необхідно уважно оглянути, помацати, перевірити. Таким чином, навіть якщо електронні платежі стануть настільки ж поширені і доступні, як у США, web-магазини не отримають широкої клієнтури. Це стосується не тільки Росії і СНД, а й деяких держав Східної Європи і практично всіх країн, що розвиваються. Проте електронна комерція в інших формах вже існує в Росії, більше того, вона Росії необхідна.

В даний час фірмами широко використовується часткова або повна передача виконання окремих бізнес-функцій і навіть частин бізнес-процесу стороннім особам і (або) організаціям. Це явище носить назву аутсорсинг. Аутсорсинг (від англ. Outsourcing - використання зовнішнього джерела / ресурсу) - передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній галузі. На Заході аутсорсинг отримав широкий розвиток.

По-перше, це зростання інтенсивності конкурентної боротьби у всіх секторах ринку і пов'язана з нею необхідність досягнення найвищої ефективності всіх операцій компанії, що прагне до завоювання стабільного і довготривалого переваги над конкурентами. Досягти самостійно максимального підвищення результативності всіх операцій компанії практично неможливо, а іноді і недоцільно. Можна довести до досконалості виконання ключових функцій, а решту роботи довірити тим, у кого вона виходить краще за інших. Таким чином, для багатьох компаній залучення сторонніх організацій для виконання окремих робіт стало несподіваним і ефективним виходом. Важко не погодитися з тим, що завжди існують компанії, здатні виконувати відносно незалежні функції бізнесу з найбільшою, практично недосяжною ефективністю.

По-друге, це прагнення компаній бути "глобальними", тобто бути представленими своєю продукцією і послугами по всьому світу. Для цього, в першу чергу, не повинно бути жорсткою "прив'язки" до певної території. Наприклад, власні продуктивні потужності, служба доставки або мережа магазинів є не те щоб серйозною перешкодою, а скоріше зайвою розкішшю для фірми, що переходить від ринку однієї країни ринку інший, принаймні, на початковому етапі.

По-третє, це підвищення ролі малих підприємств у світовому бізнесі. Аутсорсинг дає можливість глобальної присутності якої-небудь компанії на ринках багатьох країн без необхідності практично пропорційного зростання персоналу для обслуговування нових ринків збуту і (або) виробничих потужностей. Таким чином, відносно невелика компанія може, залучаючи малі підприємства, працювати по всьому світу з центрального офісу або штабу, зберігаючи контроль над виконанням поставлених завдань в рамках обраної стратегії.

Новий підхід до організації підприємства з розподілом повноважень між його підрозділами отримав назву "динамічної мережевої організації" або організації з модельною структурою. Мережева структура означає розподіл основних функцій між окремими підрозділами та організаціями. Координація дій здійснюється невеликим центральним офісом або "брокером". Головна відмінність такої структури полягає в тому, що основні операції, такі як виробництво, розробка нової продукції, сервіс, бухгалтерський облік, не зібрані під одним дахом, а виконуються окремими організаціями (підрозділами) за контрактом або який-небудь іншої домовленості. Зв'язок центрального офісу з цими організаціями (підрозділами) здійснюється, як правило, з використанням електронних засобів та глобальної мережі передачі даних. Революційність такого підходу до створення бізнес-організації складається хоча б у тому, що, покладаючись на звичні визначення і поняття, важко уявити, що представляє і де саме знаходиться подібна організація. Як приклад можна привести фірму, що займається розробкою програмного забезпечення. Розробка різних частин великого програмного продукту (ядро, оболонка), як правило, йде із залученням команд по всьому світу. Великі промислові фірми, що спеціалізуються на випуску електронної апаратури і комп'ютерів, такі як Compaq і IBM, перш повністю виконували самостійно весь цикл розробки і виробництва техніки, тепер замовляють за кресленнями та технологічними картами виробництво апаратури азіатським компаніям. Так можна знизити собівартість своєї продукції і легше витримати конкуренцію з виробниками дешевших аналогів.

Для зв'язку з партнерами і підрозділами широко використовуються можливості глобальної мережі, такі як електронна пошта та відеоконференції.

Мережева або модульна структура дає безліч переваг. У першу чергу - це можливість сконцентрувати зусилля персоналу на вирішенні кількох основних завдань, замовляючи виконання інших функцій, таких як доставка, бухгалтерський облік, а також виробництво, фахівцям поза компанії. Модульна корпорація являє собою кістяк, оточений гнучкою мережею найкращих постачальників необхідних послуг, які як модулі в конструкторі можуть бути задіяні або виключені в міру необхідності.

Найважливішою перевагою використання аутсорсингу є присутність організації в багатьох країнах світу, а також можливість завойовувати ринкові позиції скрізь, де є така можливість. Мережева організація консолідує ресурси по всьому світу з метою досягнення найкращої якості продукції при максимально низької вартості, що є одним з вирішальних факторів стійкого переваги над конкурентами. Перевагою такої організації є також гнучкість у виборі робочої сили, оскільки виконання будь-якої функції, будь то інженерна розробка або сервіс, можна замовити, умовно кажучи, будь профільної компанії в який завгодно точці світу. Причому компанії-виконавці кожної функції можуть бути замінені більш кращими без особливих обмежень, таких як необхідність придбання заводу або необхідного обладнання. Модульна організація може постійно змінювати свою структуру для того, щоб виходити на ринок з новою продукцією. Інший, не менш важливий аспект - це більш висока продуктивність і задоволеність виконуваної роботою тими, хто працює в головному офісі, завдяки істотно більш гнучкою структурі підприємства. Причому структура мережевий (віртуальної) корпорації - найбільш гнучка з усіх можливих форм існування ділових організацій.

Одним з найбільш істотних недоліків мережевої структури є слабкість безпосереднього контролю над усіма процесами. Керівники підприємства не мають можливості спостерігати за ходом виконання доручень, оскільки більшість підлеглих видалено географічно і доступно тільки по каналах електронної та телефонного зв'язку. Друга, і не менш серйозна проблема, стосується сильної залежності від роботи суміжників. Якщо найнята фірма провалить замовлені поставки, роботи, послуги, піде з бізнесу або згорить завод, де замовлено виробництво конкурентної продукції, то весь бізнес опиниться під загрозою провалу. Ця невизначеність посилюється тим, що суміжники розташовуються підлогу одним дахом і в силу своєї віддаленості не перебувають під безпосереднім контролем керівництва. Третя причина - складність при взаємодії з співробітниками, що знаходяться далеко за межами головного офісу, в силу найчастіше малої відданості спільній справі. У співробітників може виникнути стійке відчуття ненадійності їхніх робочих місць у зв'язку з великою можливістю заміни їх діяльності контрактними угодами зі сторонніми організаціями. В модульній корпорації набагато складніше створити згуртований колектив, а плинність кадрів, як правило, вище, ніж у традиційних структурах звичайних організацій. При кожній зміні лінії продукції або ринкової ніші мережева фірма змушена перетасовувати співробітників для досягнення оптимального набору кваліфікацій (skillmix).

З метою подолання деяких аспектів недостатнього контролю та підвищення залученості співробітників у загальну справу необхідно використовувати засоби сприяння груповій роботі.

Особливість глобальної мережевої корпорації полягає також у тому, що виникає необхідність в керівниках, які підготовлені до роботи в різних країнах. Незважаючи на те що основні функції управління: планування, організація, лідерство, контроль - не змінюються від того, чи виконуються вони в одній країні або декількох одночасно, існують чинники відмінності, яким необхідно відповідати:

 • • соціально-культурні умови;
 • • економічний розвиток;
 • • законодавство.

Все це підвищує частку ризику для бізнесу. Внутрішня структура міжнародної компанії повинна відповідати деякому набору параметрів зовнішнього середовища, що формують різні культури, усередині яких знаходяться клієнти компанії, а також постачальники продукції і різного сервісу, що найбільш важливо для аутсорсингу.

На відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий, епізодичний, випадковий характер і обмежених початком і кінцем, на аутсорсинг передаються зазвичай функції по професійній підтримці безперебійної працездатності окремих систем і інфраструктури на основі тривалого контракту (не менше одного року). Наявність бізнес-процесу відрізняє аутсорсинг від різних інших форм надання послуг і абонентського обслуговування.

База даних віртуальної (мережевий) корпорації повинна містити поряд з персональною інформацією зі співробітників, які брали участь в процесі переговорів, також файли, що відображають всю історію обміну повідомленнями по електронній пошті, і файли записи сеансів відеоконференцій. Розглянемо вплив такої системи на функціонування корпорації.

 
<<   ЗМІСТ   >>