Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Віддалений доступ

Віддалений доступ - робота на вилученому комп'ютері в режимі, коли комп'ютер користувача емулює термінал вилученого комп'ютера, тобто на своєму робочому місці можна робити те ж, що і зі звичайного термінала віддаленої машини. Перебуваючи, наприклад, в Росії, можна працювати на суперкомп'ютері в США так, як якби він стояв поруч. Почати сеанс віддаленого доступу можна, подавши відповідну команду і вказавши ім'я машини, з якою хочуть працювати. Сеанс забезпечується спільною роботою програмного забезпечення віддаленого комп'ютера і комп'ютера користувача. Вони встановлюють TCP-зв'язок і спілкуються через TCP- і UDP-пакети. Для користування службою telnet необхідно мати доступ в Інтернет класу не нижче dial-up.

Електронна пошта

Електронна пошта (Electronic mail - E-mail) є однією з найпопулярніших на сьогоднішній день інтернет-служб. За різними оцінками у світі налічується понад 50 млн користувачів електронної пошти. У той же час світовий трафік електронної пошти займає тільки близько 5% всього мережевого. E-mail - електронний аналог звичайної пошти. З її допомогою можна посилати повідомлення, отримувати їх у свою електронну поштову скриньку, автоматично відповідати на листи кореспондентів, використовуючи їх адреси, розсилати копії листів декільком одержувачам, переправляти отриманий лист за іншою адресою, включати у листи файли різних типів, вести подобу дискусій з групою кореспондентів і т.д. Можна посилати пошту через шлюзи в суміжні мережі. E-mail дає можливість проводити телеконференції та дискусії. Для цього використовується спеціальне програмне забезпечення - рефлектори пошти, встановлені на деяких вузлових машинах мережі. Рефлектор пошти після отримання електронних листів розсилає їх копії всім передплатникам.

Дошки оголошень

Дошки оголошень (Usenet news). Ця служба дає можливість читати і посилати повідомлення у відкриті дискусійні групи. По суті, вона являє собою мережевий варіант дощок оголошень (BBS - Bulletin Board System), спочатку працювали на машинах з модемним доступом. Повідомлення адресуються широкій публіці, а не конкретному адресату, і можуть мати абсолютно різний характер.

Вузли мережі, що займаються обслуговуванням системи новин, після отримання пакета новин розсилають його своїм сусідам, так що виходить широкомовлення, що забезпечує швидку розсилку новин по всій мережі. Після установки клієнтської програми служби Usenet на комп'ютері користувача створюється список дискусійних груп, в яких він хоче брати участь і чиї бюлетені новин він буде отримувати постійно.

Пошук даних і програм

Пошук даних і програм (Archie). Ця служба регулярно збирає з анонімних ftp-серверів інформацію про містяться там файлах. Вона дозволяє проводити пошук по назвах файлів і директорій і по описових файлам, а саме за словами, там містяться. Шукати можна по імені, за шаблоном, по смисловим словами, які можуть міститися в описі файлу або програми. Доступ до Archie здійснюється через особливі Archie-сервери. Використання служби Archie вимагає наявності інтернет-доступу класу dial-up. Help також доступний по електронній пошті.

Служба Gopher інтегрує практично всі можливості Інтернет. Вона дозволяє в зручній формі користуватися всіма послугами, наданими мережею. Організована оболонка у вигляді безлічі вкладених на різну глибину меню, так що залишається тільки вибрати потрібний пункт і натиснути введення. У такій формі є доступ до сеансів telnet, ftp, E-mail і т.д.

Gopher-сервери набули широкого поширення. Їх трафік складає близько 2% від загального трафіку в мережі. З одного сервера можна увійти в інші.

Всесвітня павутина World Wide Web (WWW). Гіпертекст являє собою текст зі вставленими в нього командами розмітки, що організують посилання на пов'язані місця даного тексту, інших документів, малюнки, файли і т.д. При перегляді гіпертексту в спеціальній програмі (web-браузері), яка обробляє посилання і виконує відповідні дії, у тексті видно виділені підсвічуванням слова. Якщо навести на них курсор і натиснути на клавішу вводу або на кнопку миші, то висвітиться вміст посилання.

У WWW по посиланнях можна потрапити в текст іншого документа, виконати яку-небудь дію або програму і т.д. Посилатися можна на дані на інших машинах в будь-якому місці мережі, тоді при активації цього посилання ці дані автоматично передадуться на вихідну машину і ви побачите на екрані текст, дані, картинку, а якщо провести в життя ідею мультимедіа, то і звук почуєте, музику, мова. В рамках служби WWW можна одержувати доступ до всіх іншим службам: telnet, E-mail, ftp, Gopher, Archie, Usenet і т.п.

По можливостях WWW нагадує Gopher, однак це принципово інша служба. У Gopher є жорстка структура меню. У WWW документ може мати гіпертекстову структуру будь-якого ступеня складності. Користувач може сам організувати структури типу меню в гіпертексті. Маючи редактор гіпертекстів, який підтримує мову HTML, можна створити будь-яку структуру робочого середовища, включаючи документацію, файли, дані, малюнки, програмне забезпечення і т.д. Створення гіпертекстових редакторів з дружнім інтерфейсом є однією з основних проблем WWW.

Протоколи мережі Інтернет утворюють модель, що відрізняється від моделі взаємодії відкритих систем, розробленої ISO. На відміну від цієї семиуровневой моделі функціонування Інтернет описується моделлю, що складається всього з чотирьох рівнів (рис. 2.7). Ця модель визначається стандартом Американського національного інституту стандартизації (ANSI).

Рівні протоколів мережі Інтернет

Рис. 2.7. Рівні протоколів мережі Інтернет

На нижньому рівні (мережевої взаємодії) знаходяться протоколи типу Ethernet, що описують взаємодію всередині локальних мереж, з яких і складається мережу Інтернет.

Наступного рівня (міжмережевої взаємодії) відповідає протокол передачі даних IP (Internet Protocol). На цьому ж рівні розташовується і спеціальний протокол захисту переданих даних IPSec.

Протоколи TCP і UDP розташовуються на транспортному рівні.

Рівню додатків відповідають всі протоколи Інтернет, з якими працює кінцевий користувач: FTP, Telnet, SMTP, DNS, Gopher та ін.

Розглянемо дану модель більш докладно. Протокол IP призначений для організації обміну даними між різними локальними мережами.

При роботі по протоколу IP в мережі передаються так звані IP-пакети. У заголовках цих пакетів вказуються IP-адреси одержувача і відправника. IP-адреса являє собою комбінацію з чотирьох десяткових чисел. Дані адреси діляться на п'ять класів в залежності від того, скільки адресується мереж і скільки вузлів в цих мережах. Наприклад, IP-адреси класу А (першого класу) дозволяють адресувати до 126 мереж з числом вузлів в мережі до 16 777 216. Клас В відповідає мережам середнього розміру з числом вузлів до 65 536. Клас С застосовується для малих мереж, що складаються не більше ніж з 255 вузлів. Адреси D і Е (двох останніх класів) використовуються для спеціальних потреб обслуговування мережі.

Безпосередньо протокол IP не дозволяє вирішувати питання, пов'язані з черговістю доставки пакетів, розбивкою крупного повідомлення на кілька пакетів, гарантованою доставкою пакету за потрібною адресою. Всі ці та багато інших питань вирішуються на наступному рівні засобами відповідних протоколів.

Протокол TCP є протоколом транспортного рівня. Разом з протоколом IP він становить основу передачі даних в мережі Інтернет.

Протокол TCP реалізовує такі функції:

 • • здійснює розбивку довгого повідомлення на частини і формування IP-пакетів. При цьому кожен такий пакет забезпечується відповідним номером, щоб на приймальній стороні можна було послідовно відновити всі повідомлення, навіть якщо пакети були отримані не за порядком;
 • • забезпечує достовірність переданої інформації: якщо деякі пакети не дійшли до одержувача або є підозра, що дані в процесі передачі були спотворені (для виявлення цього є спеціальні механізми - контрольні суми), протокол посилає на передавальну сторону запит на повторну передачу відповідних пакетів;
 • • управляє потоками даних: одержувач може управляти кількістю посилаються йому даних;
 • • здійснює поділ каналів і управління з'єднаннями: протокол встановлює з'єднання, тобто деяку "виділену" лінію зв'язку між двома абонентами. Протокол гарантує, що інформація, відправлена на одному кінці, буде отримана на іншому.

Протокол UDP. Даний протокол також розташовується на транспортному рівні. Він застосовується, коли абонентам не важлива гарантованість доставки отправляемой інформації. Як правило, протокол UDP використовується тими програмами, які обмінюються короткими повідомленнями і можуть повторити передачу даних у разі затримки відповіді. Протокол UDP використовується, наприклад, протоколами файлової системи NFS.

Всі протоколи мережі Інтернет, з якими безпосередньо взаємодіє кінцевий користувач, розташовуються на верхньому рівні - рівні додатків. Протокол SMTP призначений для організації обміну повідомленнями електронної пошти. Протокол Telnet використовується для підключення до віддалених систем, приєднаним до мережі, застосовує базові можливості по емуляції терміналу. Даний протокол дозволяє користувачеві, перебуваючи за клавіатурою одного комп'ютера, входити по мережі в іншу систему.

Якщо користувач встановлює зв'язок по протоколу Telnet, то він може працювати за віддаленим комп'ютером так, як ніби клавіатура ЕОМ користувача підключена безпосередньо до нього. Це означає, що він може користуватися всіма засобами, які віддалений комп'ютер представляє своїм робочим станціям, проводити звичайний діалоговий сеанс (входити в систему, видавати їй команди), а також отримувати доступ до безлічі спеціальних сервісних засобів.

Протокол FTP - це протокол передачі файлів, який використовується для прийому або передачі файлів між системами в мережі. Як і Telnet, протокол FTP зумовив появу цілої низки спеціальних баз даних і сервісних програм. FTP - складна програма, що реалізує обробку файлів різних типів. Способи зберігання файлів в двійковому або ASCII-форматах (у стислому або компресії та т.п.) можуть створювати проблеми, для вирішення яких потрібно більш глибоке знання принципів роботи даного протоколу і додаткові зусилля по перетворенню файлів різних типів.

DNS - служба мережевих імен, яка використовується Telnet, FTP і іншими сервісами для трансляції імен віддалених машин в IP-адреси.

Крім того, мережа Інтернет пропонує і інші інформаційні сервіси, такі як:

 • Gopher - засіб пошуку та перегляду інформації за допомогою системи меню, яке може забезпечити дружній інтерфейс по відношенню до інших інформаційних сервісів; дана програма сама визначає, який тип протоколу (Telnet, FTP та ін.) необхідний для отримання даних з обраного користувачем ресурсу;
 • WAIS - глобальний інформаційний сервіс; використовується для індексування та пошуку в базах даних файлів; точніше кажучи, дана програма дозволяє здійснювати пошук в Інтернет-архівах статей, що містять зазначені користувачем групи слів;
 • WWW - об'єднання FTP, Gopher, WAIS та інших інформаційних сервісів, що використовує протокол передачі гіпертексту (http) і програми Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer і Mosaic в якості клієнтських програм.

Як вже говорилося вище, гіпертекстом називаються документи, що містять посилання на інші документи; при цьому виклик посилання автоматично відкриває пов'язаний з нею документ.

Узагальнюючи наведений вище матеріал, можна зробити висновок про те, що локальні і глобальні мережі надають великі можливості для реалізації управлінської діяльності. Ці можливості охоплюють дуже широкий спектр: від об'єднання комп'ютерів одного відділу за допомогою локальної мережі до організації широкомасштабного електронного бізнесу.

Російські телекомунікаційні мережі, на відміну від зарубіжної структури інформаційного ринку, були сформовані на базі галузевих мереж. Вони забезпечували в недавньому минулому як формування баз даних, так і електронні комунікації для доступу до баз даних. Тому навіть зараз важко розмежовувати ці дві різні галузі інформаційної діяльності в Росії.

В даний час діють три основні закриті мережі:

 • • мережу Адміністрації Президента, об'єднуюча суб'єкти РФ, всі міністерства і органи виконавчої та законодавчої влади;
 • • мережа "Атлас", що об'єднує банківську мережу РФ і органи державної влади;
 • • мережу PIENet - НДЦ "Контур" ФАПСИ.

Ці мережі не знаходяться у вільному доступі для всіх користувачів.

З розпадом старої системи управління економіки, дозволом звичних міжгалузевих і внутрішньогалузевих зв'язків багато підприємств зіткнулися на початку 1990-х рр. з гострою нестачею практично будь-якої інформації ділового характеру. Дефіцит інформації зробив у короткий час прибутковим бізнес, пов'язаний з інформаційно-посередницькими послугами. Це мало позитивні наслідки і привернуло фінансові ресурси до формування комерційної інформаційної інфраструктури. На базі багатьох галузевих мереж сформовані комерційні організації, які взяли на себе забезпечення телекомунікаційних послуг.

Бачачи недостатню розвиненість цього напряму в Росії, багато закордонні фірми в той момент включилися в російський ринок телекомунікацій. З'явилися загальнодоступні комерційні спеціалізовані системи, що забезпечують вихід на міжнародні мережі: Sprint, BizLink, Infonet, PIENet, GTS interline, Інфотел.

Всі вони створені, як правило, спільними підприємствами на базі закордонної техніки і технології і забезпечують вихід на міжнародні мережі. Дещо пізніше з'явилися загальнодоступні комерційні спеціалізовані системи: Relcom, Мережа Асоціації ділового співробітництва "Мир", Scdab, Ремарт. Більшість з них також забезпечують вихід на міжнародні мережі.

Eunet / Релком - мережа документального обміну, створена ІОЦ ІАЕ ім. Курчатова, СП "Діалог", "Демос", МНИОПК; одна з найпоширеніших мереж Росії, в якій широко поширені телеконференції, особливо на тему комерційних оголошень по різних групах товарів, відкритий доступ до баз даних практично по будь-якій тематиці.

GTS-Interlinc - мережа спільного російсько-західно-німецького підприємства, заснованого в 1989 р Через "075-Інтерлінк"; можна отримати доступ до більшості міжнародних інформаційних систем, баз даних прес-агентств і найбільших газет, а також до спеціалізованих юридичним, біржовим, медичним та інших баз даних.

Infonet - комп'ютерна інформаційна мережа СП "Інфоком" та транснаціональної компанії "Infonet"; забезпечує комп'ютерний зв'язок з абонентами 120 країн світу, має служби електронної пошти, телефаксу, телекса, телеконференцій.

Bizlink - мережа американської компанії Bizlink, що дозволяє проводити багатосторонні комп'ютерні конференції. Інформаційний обмін здійснюється через електронний банк інформації, без адресації, шляхом сортування відповідно до тематики. Bizlink надає доступ до міжнародних наукових і комерційних баз даних, до бібліотек програмного забезпечення.

PIENet - відкрита територіальна інформаційна мережа корпорації PIE Systems International і товариства з обмеженою відповідальністю PIENet. До наданих послуг відноситься передача оцифрованої відео- і графічної інформації, фінансових документів із забезпеченням високого ступеня конфіденційності та достовірності із застосуванням цифрового підпису та ін. На базі PIENet реалізована система бірж (електронних торгів) з урахуванням усіх правил міжнародної біржової торгівлі.

Ремарт - комерційна інформаційна система акціонерного товариства "Руська комерційна ініціатива"; забезпечує доступ до біржової інформації. У її рамках створено електронні магазини, електронна біржа, електронні аукціони, електронний торговий дім. У складі бібліотек є інформація про курс валюти, біржова, комерційна, юридична інформація, повідомлення інформаційних агентств.

Ситек - система акціонерного товариства закритого типу фірми Мастак-Інфо; надає різноманітну інформацію за законодавством, тексти нормативних актів, інформацію про учасників валютних торгів, порядок придбання безготівкової валюти, підсумки торгів за останні один-два місяці, про московських банках, що мають ліцензії на проведення операцій з готівковою валютою, про курс обміну готівкової валюти в банках .

Мережа Асоціації ділового співробітництва "ІКС СВІТ" (Міжнародні інтелектуальні ринки) - це мережа інформаційних центрів на території країн СНД, що пропонують регіональну комерційну інформацію. Електронна дошка оголошень мережі має інформацію про бази даних мережі, банку ділових пропозицій, регістрах підприємств.

Проблема інформаційного наповнення телекомунікаційних мереж стає все більш важливою у зв'язку з тенденціями розвитку світової інформаційної інфраструктури. Існуючі на сьогоднішній день кілька десятків мереж Росії не можуть набрати необхідну число абонентів для самоокупності та стабільної діяльності. Тому гостро постає питання про комплексному обслуговуванні користувача.

Телекомунікаційні мережі підрозділяються на два класи:

 • • універсальні;
 • • спеціалізовані.

Універсальні системи мають широке охоплення і високу ціну.

Спеціалізовані системи не містять всієї можливої інформації, тому їх ціна нижча.

Необхідно відзначити, що кількість документів, що визначене часто в рекламних проспектах, не завжди є ознакою повноти і переваги купується системи. Замість повних текстів документів в системах іноді присутні короткі бібліографічні картки.

При створенні інформаційних фондів для підприємства вибирають фірму-постачальника інформаційної продукції, що надає:

 • • найзручніші умови платежу;
 • • низьку ціну;
 • • технологію оновлення фондів;
 • • систему гарантійного обслуговування;
 • • документи, що підтверджують права на продаж (статут, довіреність, права розробника і договір з розробником або його генеральним представником).

Дамо коротку характеристику зарубіжним телекомунікаційних мереж.

Arpanet - протягом багатьох років (1969-1984) була найбільш розвиненою глобальною комп'ютерною мережею, в даний час - одна з великих підмереж Інтернет, орієнтована на дослідницькі завдання.

Internet - найбільша за кількістю регіональних вузлів і обслуговуваних користувачів комп'ютерна мережа; охоплює практично всі куточки земної кулі. Число користувачів - більше 30 млн чоловік. У мережі є практично всі існуючі в даний час інформаційні послуги.

Національний науковий фонд США організаційно підтримує і фінансує більшу частину мережі Інтернет, призначену для вирішення дослідницьких і освітніх завдань, організовує спеціальні підмережі:

 • NSFnet - має ієрархічну структуру і концентрується навколо великих університетських центрів США;
 • Milnet - велика мережа Міністерства оборони США;
 • NASA Science Internet (NSI) - об'єднує кілька комп'ютерних мереж з космічних досліджень, фізиці космосу та іншим науковим напрямкам в загальну интерсеть глобального розповсюдження;
 • Bitnet - так само, як і Інтернет, є однією з найстаріших глобальних комп'ютерних мереж; розпорядженні мережевим доступом до розподілених баз науково-дослідних даних.

Bitnet має кілька регіональних частин:

 • EARN - Західна і Центральна Європа. До складу мережі входять комп'ютери національних дослідницьких центрів Франції, Англії, Італії, Німеччини та інших країн;
 • NetNorth - Канада;
 • EVnet - одна з найбільш великих європейських комп'ютерних мереж, діюча з 1982 р і включає регіональні відділення практично у всіх європейських країнах, включаючи країни Балтії та Росію. Російську частину EVnet представляє АТ "Relcom", що має шлюзи, що з'єднують EVnet з Інтернет і NSFnet; високошвидкісні виділені лінії зв'язку; прикладні служби мережі - електронну пошту, списки розсилки, архівну службу EVnet.

Історія появи обчислювальних мереж веде свій початок від 60-х рр. минулого століття, коли були створені перші комп'ютерні системи з роздвоєними ресурсами. Перша мережа з комутацією пакетів була розроблена в Англії в 1968 р в Національній фізичній лабораторії. Перша багатовузловий мережу з комутацією пакетів Arpanet вступила в дію в США в 1969 р У 1971 р створено мережу Alocha (Гаваї, США), в якій реалізовані методи передачі пакетів по радіоканалах. Модель мережі Ethernet була розроблена співробітниками фірми "Xerox" в 1974- 1976 рр. Протокол цієї мережі був стандартизований в 80-х рр. XX ст.

Протягом 1974-1982 рр. низкою провідних комп'ютерних фірм США розроблені архітектури та мережеві технології, що вплинули на формування сучасних мереж. Фірмою "DEC" в 1975 р створена мережа Decnet, розвивалася аж до 1990 р

У 1982-1988 рр. університетами і фірмами США була створена мережа Bitnet, що одержала всесвітнє поширення.

У 1999 р в США налічувалося в середньому більше 500 комп'ютерів на 1000 чоловік (більше половини американських сімей мали вдома комп'ютер), і їх власники могли скористатися всіма економічними перевагами, які дає комп'ютер. Але в той же час в багатьох країнах, не залучених в достатній мірі в нову економіку, в даний час спостерігається серйозне відставання: у Бразилії на 1000 чоловік припадає всього 24 комп'ютера, в Росії - 31, в Туреччині - 20, в Індії - 3, в Індонезії - 9. Ці цифри чітко вказують, де існує найвища потреба в інформаційних технологіях і системах.

Навіть у Європі різниця між країнами залишається значною: порівняйте Данію з її 349, Швейцарію з 299 і Великобританію з 283 комп'ютерами на 1000 чоловік з Польщею, де на 1000 чоловік припадає всього 55 комп'ютерів, з Чеською республікою (81) та Угорщиною (90). Останні дані показали, що продуктивність економіки цих країн безпосередньо залежить від рівня інфраструктур, що підтримують ІТ / С.

Багато про що говорить і кількість телекомунікаційних ліній: у США на 100 чоловік налічується 60,2 лінії, у Франції - 54,7, у Великобританії - 48,9.

США збільшили капіталовкладення в ІТ / С удвічі. Протягом 10 років невеликі мережі Силіконової Долини перетворяться на справжній Силіконовий Континент. Дамо стратегічна рада: не тисніть податками телекомунікації і домашні офіси, краще оподатковуйте (і всерйоз) тютюнові вироби, бензин та алкогольні напої.

Починаючи з кінця минулого століття, в США кількість покупок, здійснених при посередництві Інтернету (електронна комерція, e-commerce), швидко росло: близько 47% сімей, що мають доступ в Інтернет, вже в 1999 р зробили хоча б одну покупку в електронному магазині .

Нова економіка (або цифрова економіка), яка спирається на ІТ / С, створює нові робочі місця (30% з них - у сфері управління), і кількість їх зростає з величезною швидкістю (на 70% за рахунок "газелей", тобто дрібних швидко зростаючих підприємств). Союзи, мережі, групи дрібних підприємств управляють науково-дослідними розробками, інноваціями та адаптаційними процесами за допомогою ІТ / С.

Таким чином, США знаходяться на передньому краї нової економіки: створюються нові робочі місця, втрачають значення і відкидаються колишні види робіт і навичок, і все це відбувається з наростаючою швидкістю. Після завершення процесів перебудови в бізнесі в корпораціях з'являються свого роду електронні "bosa nova". У США службовці змінюють місце роботи в середньому раз на чотири роки (в Європі - раз на вісім років), безперервне навчання стає стилем життя. Технологія безпосередньо стикається зі сферою знань, з "technology" вона перетворюється в "teknowledgy", зростає роль знань та інформації, а значення механічних машин і шестерень падає. У глобальному ринковому просторі з'являються регіональні та національні "газелі". ІТ / С плюс знання складають основу здорової, зростаючої економіки.

Телекомунікації, безсумнівно, є технологією, яка визначить шлях розвитку нашої цивілізації в наступному столітті. Враховуючи зростаючу глобалізацію національних економік та підсилюється незалежність серед країн світу, неможливо переоцінити потребу в мережах зв'язку. Безсумнівно, швидкий розвиток комунікаційних технологій здатне об'єднати світ. Завдання полягає в тому, щоб кожна людина в усьому світі незалежно від географічних і державних кордонів міг здійснювати доступ до мереж зв'язку. За останні роки в цьому напрямку був зроблений деякий прогрес, але ще необхідно докласти багато зусиль, перш ніж всі люди на нашій планеті будуть забезпечені цією технологією.

 
<<   ЗМІСТ   >>