Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процес управління потребує надання своєчасної, достовірної та повної інформації, для цієї мети служать різні засоби: апаратні, програмні, телекомунікаційні та т.д. Управлінська діяльність потребує ретельного підборі обладнання та програмного забезпечення для найбільш ефективного досягнення її цілей. У цьому главі представлені необхідні відомості про інструментальні засоби, необхідних для побудови якісного інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Апаратне забезпечення інформаційних технологій управління

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності - це здійснення дій з надання своєчасної, достовірної та повної інформації суб'єкту управління (керівнику) із заданою періодичністю.

Слід особливо відзначити, що значна частина інформації, використовуваної в управлінській діяльності, існує у формі документів. Документаційне забезпечення управлінської діяльності відіграє найважливішу роль в сучасних процесах управління, оскільки переважна кількість управлінських рішень в даний час в обов'язковому порядку фіксується на папері. Разом з тим документаційне забезпечення управління являє собою окрему і досить складну галузь сучасної науки і докладно описується в спеціальній літературі. В рамках цього посібника будемо розглядати інформаційне забезпечення управлінської діяльності в світлі використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання інформаційного забезпечення процесу управління полягають в наступному:

 • • задоволення інформаційних потреб керуючих органів;
 • • визначення та відбір джерел інформації;
 • • правильна інтерпретація і систематизація отриманих даних;
 • • перевірка достовірності, повноти і несуперечливості даних;
 • • виключення дублювання інформації;
 • • представлення даних в єдиному і зручному для сприйняття форматі;
 • • багаторазове використання отриманої інформації;
 • • постійне оновлення даних.

Таким чином, інформаційне забезпечення є невід'ємною частиною будь-якої управлінської діяльності. З його допомогою відбувається поширення необхідної інформації серед компетентних осіб і її ефективне використання в процесі прийняття управлінських рішень.

Для кожної функції управління завдання інформаційного забезпечення будуть відрізнятися за складом та змістом.

Інформаційне забезпечення функції планування полягає в реалізації наступних процедур:

 • • збір, обробка та аналіз інформації про наявні ресурси (матеріальних, кадрових та ін.) Для визначення реальних планових показників і термінів виконання планів;
 • • документаційне оформлення планів і доведення їх до виконавців;
 • • отримання і аналіз інформації про хід виконання планів для організації подальшого планування.

Інформаційне забезпечення функції організації полягає в наступному:

 • • збір, обробка та аналіз інформації про проблеми існуючої організаційної структури;
 • • документаційне оформлення затвердженої організаційної структури та доведення її до співробітників;
 • • отримання і аналіз інформації про функціонування співробітників організації в рамках існуючої організаційної структури.

Інформаційне забезпечення функції мотивації полягає у виконанні наступних процедур:

 • • збір, обробка та аналіз інформації про співробітників організації;
 • • Розробка та документаційне оформлення системи мотивації та доведення її до співробітників;
 • • отримання і аналіз інформації про функціонування системи мотивації.

Інформаційне забезпечення функції контролю полягає у виконанні наступних процедур:

 • • збір і аналіз інформації про виконання відповідних функцій підрозділами та окремими співробітниками;
 • • доведення отриманої інформації до керівників, які здійснюють контроль за діяльністю даного підрозділу або співробітника;
 • • документаційне оформлення прийнятих керівником на підставі отриманої інформації рішень;
 • • доведення даних рішень до виконавців;
 • • надання необхідної інформації підрозділам і керівникам, що здійснює планування і календарно-планове керівництво.

Грунтуючись на наведених вище процедурах, що реалізують функції управління, визначимо необхідне апаратне забезпечення управлінської діяльності.

До складу технічних засобів входить як безпосередньо персональний комп'ютер, на базі якого реалізуються функції управління, так і підключаються до нього периферійні пристрої та інші технічні засоби, набір яких може бути різний залежно від поставлених завдань.

При виборі конкретних технічних засобів для побудови ефективного інформаційного забезпечення управлінської діяльності необхідно добре орієнтуватися на ринку пропонованого обладнання, знати його основні компоненти і найважливіші технічні характеристики. В іншому випадку буде важко провести оптимальний вибір необхідних технічних засобів, який би задовольняв всім запитам конкретного користувача і дійсно би підвищував ефективність його роботи.

Основними компонентами ЕОМ є:

 • • центральний мікропроцесор;
 • • системна шина;
 • • оперативна пам'ять;
 • • пристрої введення-виведення;
 • • накопичувачі інформації.

Крім того, до ЕОМ можуть підключатися:

 • • друкуючі пристрої (принтери, плоттери);
 • • комунікаційне обладнання (модеми);
 • • пристрої введення зображень (сканери).

Центральний мікропроцесор. Основним пристроєм ЕОМ є мікропроцесор, який забезпечує виконання різних операцій, що містяться в програмі.

Основними характеристиками мікропроцесорів є розрядність, інтерфейс з системною шиною (з шиною даних і адресною шиною), тактова частота. В даний час найбільшого поширення набули 64-розрядні мікропроцесори.

Кількість розрядів інтерфейсу з шиною даних впливає на ефективність обміну даними з зовнішніми пристроями. Від розрядності адресного інтерфейсу безпосередньо залежить максимальний обсяг адресується оперативної пам'яті.

Тактова частота необхідна для синхронізації роботи пристроїв комп'ютера і визначає швидкість роботи мікропроцесора. Вона вимірюється в мегагерцах (МГц) і гігагерцах (ГГц).

 
<<   ЗМІСТ   >>