Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Історія економіки - Заславська М.Д.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші закономірності економічного розвитку світу в різні історичні періоди, загальні об'єктивні передумови генезису, становлення і розкладання економічних відносин та специфічні особливості цього процесу в різних країнах.

Книга містить тести, завдання з усіх тем дисципліни "Історія економіки".

Для студентів бакалаврату, які навчаються за напрямами підготовки "Економіка" і "Менеджмент".


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Основні риси первісної економіки Господарські відносини в країнах стародавнього сходу. Азіатський спосіб виробництва Основні риси азіатського способу виробництва Господарство Стародавнього Шумеру та Вавилону Економічний розвиток Стародавнього Єгипту Антична система господарства Основні етапи економічного розвитку Стародавньої Греції Економіка Стародавнього Риму Економічний розвиток європейських країн у період феодалізму Основні риси феодальної економіки Зародження феодалізму у Франкської державі Характеристика феодальних відносин в середньовічній Європі Середньовічне місто. Цехова організація ремесла. Комунальний рух Генезис капіталізму в західній Європі в ХVI-ХVIII ст. Великі географічні відкриття та їх соціально-економічні наслідки Процес первинного накопичення капіталу Характеристика мануфактурного виробництва Особливості розвитку капіталістичних відносин в країнах західної Європи Голландія - країна "зразкового капіталізму" Особливості первісного нагромадження капіталу в Англії Особливості розвитку капіталістичних відносин у Франції та Німеччині Промисловий переворот та індустріалізація країн західної Європи та США в останній третині XVIII - початку XIX ст. Промисловий переворот та індустріалізація Англії Особливості промислового перевороту у Франції та Німеччині Розвиток індустріальної економіки США Основні тенденції в розвитку світового капіталістичного господарства на рубежі ХІХ-ХХ ст. Загальносвітові тенденції економічного розвитку Особливості розвитку монополістичного капіталу США та Німеччини Особливості монополізації економіки Англії та Франції Становлення капіталістичної економіки Японії Розвиток державного регулювання економіки після великої депресії Економіка США після Першої світової війни Основні напрямки економічного розвитку "Новий курс" Ф. Д. Рузвельта Економіка Німеччини після Першої світової війни Основні наслідки Першої світової війни Економічна політика фашизму Економіка Англії після Першої світової війни Уповільнення темпів економічного зростання в міжвоєнний період План економії Дж. Мея Мілітаризація економіки Японії Основні тенденції та напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни Найважливіші тенденції загальносвітового економічного розвитку Економіка США після Другої світової війни Основні напрямки економічного розвитку Рейганоміка: цілі, методи, результати Економічна політика Б. Клінтона Економіка Німеччини після Другої світової війни Проблеми і результати післявоєнного розвитку. Реформи Л. Ерхарда Німецьке "економічне диво" Економіка Франції після Другої світової війни Основні напрямки економічного розвитку Особливості державного регулювання економіки у Франції. Економічна політика дирижизму Економіка Англії після Другої світової війни Особливості економічного розвитку Економічна політика М. Тетчер Економіка Японії після Другої світової війни Особливості економічного розвитку. Політика "зворотного курсу" Японське "економічне диво"
 
>>