Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Невирішені проблеми маркетингових досліджень і причини, що стримують дослідницьку діяльність

Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень важко переоцінити. В останні роки фіксується зростання потреби організацій в отриманні інформації про ринок шляхом проведення маркетингових досліджень, які є своєрідною сполучною ланкою між організацією та споживачами. Інформація, отримана в результаті маркетингового дослідження, використовується для виявлення та визначення можливостей і проблем маркетингу; розробки, уточнення, оцінки та контролю виконання маркетингових заходів; вдосконалення розуміння маркетингу як процесу.

Більшість проблем, з якими стикаються російські підприємства різних галузей економіки, породжене однією обставиною - відставанням від високорозвинених країн в частині управління та організації виробництва. Причому таке відставання набагато більше і небезпечніше, ніж в галузі науково-технічного процесу. Якість управління сьогодні є одним з головних чинників конкурентоспроможності поряд з обсягами інвестицій і рівнем технологій. В даний час в Росії потрібні системи управління, які б забезпечили підприємству досягнення стандартів виробництва світового класу. Це передбачає здатність підприємства вирішувати завдання підвищення якості та продуктивності, бути лідером у галузі задоволення запитів споживачів і забезпечувати прийнятний рівень цін за рахунок постійного зниження витрат.

Непорозуміння ролі маркетингових досліджень в житті багатьох підприємств у російських регіонах на сьогоднішній день можна вважати однією з найбільш актуальних проблем. Чому деякі керівники недооцінюють роботу маркетингових відділів, а часто і просто відмовляються від них в цілях економії?

Очевидно, однією з причин є недостатня інформованість керівників підприємств про прямий зв'язок, що існує між вчасно проведеним маркетинговим дослідженням і подальшим вдалим позиціюванням підприємства в конкурентному середовищі і отриманим прибутком. Також не можна відзначити в ряді випадків непрофесійне проведення маркетингових досліджень. Причини цього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвитку економічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, в націленості більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а по-друге, в недостатності позитивного досвіду проведення таких досліджень.

Тому в даний час ринок товарів і послуг Росії залишається недостатньо вивченим, і в усуненні цього робляться лише окремі спроби. Маркетингових і консалтингових компаній, що мають значну інформаційну базу, висококваліфікований персонал, фінансові можливості, в даний час мало, а їх послуг недостатньо для ефективної роботи підприємств та приватних підприємців.

Багато невеликі фірми зацікавлені в тому, щоб проводити серйозні дослідження, але вони не можуть собі цього дозволити в достатній мірі. Це пов'язано насамперед з високою вартістю проведення досліджень. Інший важливий фактор відмови підприємств від маркетингових досліджень - це значні витрати часу і робочої сили.

Державний сектор проявляє особливу пасивність у питанні проведення маркетингових досліджень, що переважно пов'язано з нестачею кваліфікованих кадрів, фахівців на підприємстві, здатних дати точний аналіз, провести маркетингові дослідження.

Використання маркетингових методик і технологій дозволяє підприємствам підвищувати свою конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу в сучасних ринкових умовах, розроблятиме подальшу стратегію розвитку. Маркетингове дослідження може носити макроекономічний характер і зачіпати інтереси Росії, регіону, галузі. А може носити і більш локальний, мікроекономічний характер, виходити з інтересів конкретної фірми, що бажає визначити свою нішу в певному секторі якого-небудь ринку, вивести на ринок саме той товар, який буде користуватися найбільшим попитом і відповідати потребам цільової споживчої групи, обраної все тим же маркетинговим дослідженням. У кожному разі для ефективної роботи компанії на ринку, її розвитку необхідний збір оперативної маркетингової інформації, на основі якої буде розроблений план оперативного планування маркетингу і стратегічного розвитку фірми.

До найважливіших факторів, що знижують ефективність маркетингових досліджень, слід віднести відсутність відпрацьованих методик дослідження споживчого ринку, кваліфікованих кадрів маркетологів, практичного досвіду. Серйозно ускладнюють дослідження ринку послуг неекономічні регулятори ринку, мінливість російського законодавства, не завжди адекватна поведінка вітчизняного споживача.

Багато в чому до кінця не вирішено питання про державне регулювання проведення маркетингових досліджень, що неминуче призводить до появи труднощів правового характеру.

При проведенні маркетингових досліджень необхідно враховувати положення Федерального закону від 27 липня 2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації". Відповідно до закону вся інформація залежно від категорії доступу до неї поділяється на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, доступ до якої обмежено федеральними законами (інформація обмеженого доступу). Загальнодоступна інформація може використовуватися фірмою на її розсуд. Відносно інформації обмеженого доступу обов'язковим є режим конфіденційності. До неї, зокрема, належить інформація, яка становить державну, комерційну, службову таємницю.

У Цивільному кодексі РФ (ГК РФ) терміни "маркетинг" і "маркетингові дослідження" відсутні, але це не означає, що відносини, які складаються при проведенні спеціалізованою компанією за завданням замовника маркетингових досліджень, не регулюються правом і сторонам, які уклали відповідний договір, відмовлять у правовому захисті. У відповідності зі ст. 421 ГК РФ господарюючі суб'єкти мають право укладати договори, що передбачають необхідні права та обов'язки сторін.

Укладений маркетинговий договір повинен відповідати правилам, які встановлені законом і рядом правових актів (імперативними нормами). Російське законодавство допускає правове регулювання взаємовідносин укладають договір у відповідності зі сформованими звичаями ділового обороту (ст. 5 ГК РФ), а також договором можливого надання послуг (ст. 779 ЦК України). Але поки говорити про усталені і широко застосовуваних правилах проведення маркетингових досліджень в нашій країні ще не доводиться.

Сучасна практика проведення маркетингових досліджень досить різноманітна і одночасно суперечлива. Досить поширені випадки, коли відповідні договори взагалі полягають і підсумковий звіт маркетолога про виконану роботу покликаний замінити договір. В інших випадках полягає агентський договір. При цьому треба зауважити, що поняття "маркетингова послуга" значно ширше поняття "маркетингове дослідження". У підсумку замість проведення повноцінного дослідження виконавець нерідко обмежується фактичними послугами з підбору потенційних клієнтів.

Регіональні та муніципальні владні структури, маркетингові асоціації на даний момент виявляють особливу пасивність у питаннях підтримки організації та проведення маркетингових досліджень.

 
<<   ЗМІСТ   >>