Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Маркетинг - сучасна інтеграційна дисципліна, націлена на вирішення завдань в умовах ринкової економіки, домінантою в якій виступає споживач.

Підручник призначений для кращого засвоєння студентами теоретичної частини дисципліни "Маркетинг", а також для практичних занять та організації самостійної роботи.

Основне завдання підручника - допомогти студентам засвоїти концепції маркетингу в сучасних ринкових умовах, виробити розуміння маркетингу як способу економічного мислення, набути навичок ефективного використання маркетингу в організації виробничої, фінансової та збутової діяльності фірми.

У процесі господарської діяльності підприємцю доводиться постійно приймати рішення про маркетингові стратегії, успішність яких визначається ступенем їх виваженості та обдуманості. Для вироблення успішних стратегій підприємцеві потрібно володіти вичерпною інформацією про внутрішні і зовнішні резервах підприємства.

Важливе місце в маркетингу займає система маркетингових досліджень. У підручнику докладно описана структура традиційної схеми маркетингового дослідження, організації використання отриманої інформації.

Головний принцип маркетингу полягає в тому, що організація в умовах ринкової економіки забезпечить собі довге життя і гідну прибуток, якщо буде ефективно задовольняти інтереси, потреби і попит свого споживача. Виробництво будь-якої продукції раціонально, тільки якщо воно орієнтоване на покупця. Тому діяльність організації повинна бути спрямована на розробку корисної і привабливою для покупця продукції. Знання життєвого циклу товару і продумана розробка продукту здатні забезпечити цьому продукту просування в планованому сегменті споживчого ринку.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби ціна товару (послуги) - головний фактор, що лімітує для розвитку ініціативи підприємства. Вартість виробничих ресурсів постійно зростає, що перетворює знання фінансового становища організації та вміння грамотно визначати оптимальну продажну ціну на вироблену продукцію в найважливіші елементи маркетингової стратегії збуту.

Весь матеріал підручника розбитий на одинадцять глав відповідно до робочої програми дисципліни. Кожна глава включає кілька параграфів, в яких розглянуті основні теоретичні положення дисципліни, наведені теоретичні та практичні приклади маркетингової діяльності російських і зарубіжних фірм. Наприкінці глав поміщені контрольні запитання, завдання і вправи, тести, кейси. Теоретичний матеріал, необхідний для більш глибокого вивчення різних тем та обговорення наведених питань, можна знайти в джерелах, рекомендованих у списку літератури.

Вивчивши матеріал підручника, студент повинен:

знати

 • • суть сучасного маркетингу;
 • • цілі, завдання та функції маркетингу;
 • • систему і комплекс маркетингу (товарну і цінову політику, рух товару, формування попиту та стимулювання збуту);
 • • специфіку російського маркетингу;

вміти

 • • аналізувати маркетингову середу і купівельна поведінка;
 • • проводити сегментування ринку і позиціонування товару, вибирати цільові сегменти;
 • • розробляти маркетингові стратегії;
 • • використовувати законодавчу, нормативну і довідкову літературу в області маркетингу;

володіти

 • • маркетинговими підходами до проведення маркетингових досліджень, розробці товарів, з управління етапами їх життєвого циклу;
 • • методами ціноутворення, просування, розподілу товарів.

Підручник призначається для студентів вищих навчальних закладів,

але може виявитися корисним керівництву організацій, а також фахівцям, вирішальним проблеми маркетингу.

 
<<   ЗМІСТ   >>