Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економічна теорія - Ніколаєва І.П.

Цей підручник підготовлений з урахуванням вимог державних стандартів підготовки бакалаврів за напрямами "Економіка" і "Менеджмент". Розглянуто основні економічні категорії і закони економічного розвитку, особливості мікроекономічного аналізу, закономірності розвитку макроекономічних процесів. Особлива увага приділяється розгляду рушійних сил розвитку ринку, зовнішнім ефектам, підтримання загальної економічної рівноваги і темпів економічного зростання.

Для студентів бакалаврату, спеціалітету, аспірантів і викладачів вузів, технікумів, коледжів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ВСТУПРозділ I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Введення в економічну теорію Зародження економічної теорії та її функції Предмет і метод економічної теорії Основи функціонування економічних систем Суспільне виробництво Суспільне відтворення і його проблеми Власність як основа економічної системи Економічна система та її типи Інституційні основи формування ринкової економіки Товарна організація суспільного господарства як фундамент сучасної ринкової системи Гроші: їх природа і функції Ринок і ринковий механізм Умови формування і розвитку ринкуРозділ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ мікроекономіки Введення в мікроекономічну теорію Основи теорії попиту та пропозиціїСутність попиту та пропозиції і визначають їх фактори Ринкова рівновага і рівноважні ціни Теорія еластичності попиту і пропозиції Теорія споживчої поведінки Потреби і їх види Корисність і споживчий вибір Витрати виробництва Виробниче підприємство і його витрати Витрати виробництва в короткостроковому періоді Витрати виробництва в довгостроковому періоді Підприємство в умовах досконалої конкуренції Сутність конкуренції та її види Ознаки досконалої конкуренції Рівновага підприємства в короткостроковому періоді Рівновага підприємства в довгостроковому періоді Ефективність розподілу ресурсів в умовах конкурентного ринку Підприємство в умовах недосконалої конкуренції Спільні риси ринків недосконалої конкуренції Чиста монополія Монополістична конкуренція Олігополія Антимонопольна політика держави Ринок факторів виробництва Відмінності ринку факторів виробництва від ринку товарів і послуг Ринок праці Ринок землі Ринок капіталу Зовнішні ефекти і виробництво суспільних товарів Зовнішні ефекти Виробництво суспільних товарівРозділ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ Введення в макроекономіку Національна економіка: її цілі і результати Мета і структура національної економіки Основні результати розвитку національної економіки Тіньова економіка та її особливості в Росії Державне регулювання ринкової економіки Роль держави в ринковій економіці Основні напрями і методи державного регулювання Макроекономічна рівновага: сутність і види Сукупний попит і сукупна пропозиція Дохід, споживання, заощадження Заощадження та інвестиції Економічне зростання Сутність, показники і фактори економічного росту Циклічний розвиток економіки Фінансова система і фінансова політика Фінансові відносини і фінансова система Фіскальна політика держави Грошовий ринок і грошово-кредитна політика Грошова маса, грошовий ринок і грошово-кредитна система Грошово-кредитна політика Інфляція і антиінфляційний регулювання Сутність, механізми і причини інфляції Наслідки інфляції Причини і рівень інфляції Антиінфляційна політика держави Ринок праці і безробіття Ринок праці і причини безробіття Форми безробіття Регулювання ринку праці та зайнятості Розподіл доходів і соціальна політика Ринковий механізм формування доходів Соціальна політика держави
 
>>