Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Державне і муніципальне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративні регламенти і стандарти

В якості інструментів підвищення результативності державного управління передбачається використовувати адміністративні регламенти і стандарти. Адміністративні регламенти виконання державних функцій і надання державних послуг містять докладні описи послідовності дій та строки їх здійснення, необхідні для досягнення встановлених результатів. Адміністративні регламенти затверджуються органами виконавчої влади поряд з посадовими регламентами.

З адміністративними регламентами нерозривно пов'язані стандарти державних функцій та послуг, які задають кінцеві якісні та кількісні характеристики адміністративно-управлінських процесів, встановлюють вимоги до рівня доступності та якості взаємодії виконавчих органів державної влади, їх структурних підрозділів та посадових осіб з громадянами та організаціями. В даний час відсутність стандартів не дозволяє конкретизувати зобов'язання органів влади перед суспільством, впровадити об'єктивні процедури контролю та опеньки їх діяльності.

Стандарт адміністративної послуги є систематизований набір вимог до якості надання послуг органом влади або уповноваженою організацією, з одного боку, певний, виходячи з потреб і побажань клієнтів, з іншого - враховує технологічні, матеріально-технічні, фінансові та інші ресурсні обмеження державного органу. Державна послуга - нормативно встановлений спосіб забезпечення прав і свобод, а також законних інтересів громадян і організацій державними органами влади, здійснюваний у взаємодії фізичної або юридичної особи (користувача, клієнта) з органом виконавчої влади або державним службовцем. Відповідно до тексту проекту федерального закону "Про загальні принципи організації надання державних (муніципальних) послуг та виконання державних (муніципальних) функцій" під терміном "державні (муніципальні) послуги" треба розуміти послуги, які надаються фізичним особам і організаціям за їх запитом федеральними органами виконавчої влади, виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами управління державних позабюджетних фондів Російської Федерації або місцевими адміністраціями в межах їх компетенції.

Поряд зі стандартами послуг передбачається впроваджувати стандарти обслуговування органів державної влади, які містять вимоги до загальною процедурою взаємодії державної влади з громадянами та організаціями, інваріантні до конкретних типів послуг. Стандарт обслуговування включає такі вимоги, як: своєчасність і повнота відповіді на дзвінки, листи; періодичність оновлення сайтів; форми відповідей на письмові запити, скарги; порядок надання інформації громадянам (режим платності, форми і терміни надання); перелік контактних осіб, з якими можна зв'язатися з приводу неналежної роботи.

Основна мета стандартизації полягає в мінімізації витрат взаємодії між громадянами (юридичними особами) та органами влади в процесі надання державних послуг. Стандартизації підлягає взаємодія, а не змістовне наповнення послуги (розмір допомоги, якість питної води, кількість навчальних годин з певної дисципліни). Впровадження стандартів і регламентів дозволить орієнтувати діяльність органів виконавчої влади на інтереси користувачів.

В даний час пріоритети в наданні державних і муніципальних послуг пов'язані:

  • - З розвитком багатофункціональних центрів (МФЦ) надання державних та муніципальних послуг як установ, уповноважених на організацію взаємодії з заявником послуг за принципом "одного вікна";
  • - Наданням державних (муніципальних) послуг, виконанням державних (муніципальних) функцій в електронному вигляді з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи здійснення в рамках такого надання (виконання) електронної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями та заявниками.
 
<<   ЗМІСТ   >>