Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування і управління ризиками

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки

Система управління ризиком може реалізовуватися на рівнях держави, фірми і окремої особи. Ці рівні будуть відрізнятися характером ризиків, носіями ризиків, специфікою застосовуваних заходів з управління ризиками.

Система управління ризиком на рівні держави може бути орієнтована на різні ризики в залежності від складу і змісту функцій держави. Найчастіше до них відносять забезпечення суверенітету і зовнішньої безпеки, підтримання правопорядку і захист прав громадян, сприяння функціонуванню та організацію роботи ряду важливих суспільних інститутів, які обслуговують населення в цілому.

Важливою особливістю системи управління ризиком на рівні держави буде використання методів, переважно відносяться до процедури скорочення ризику, оскільки можливості держави по ухиленню від ризику і з передачі ризику досить обмежені.

На рівні фірми система управління ризиком є складовою частиною загального менеджменту. Це проявляється як на рівні стратегії, так і організаційної структури фірми. У ряді випадків ефективною є передача процесу управління ризиком в аутсорсинг.

Інструментом проведення ризик-менеджменту в цьому випадку буде програма управління ризиком. Її складання і впровадження відповідно до змісту основних стадій та етапів розробки, процедур і методів управління ризиками, а також послідовністю їх застосування дозволить ефективно розвивати фірму і сприятиме її фінансової стійкості.

На рівні фізичних осіб система управління ризиком визначається особливостями ризиків, пов'язаних з життям і здоров'ям, а також з майном і відповідальністю громадян.

Фізичні особи дещо обмежені у виборі методів управління ризиком. У першу чергу вони можуть використовувати методи в рамках процедур скорочення ризику. В рамках інших процедур вони можуть використовувати підходи, які базуються на розвинених ринках (зокрема, страхування).

СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

У результаті вивчення даної глави студент повинен мати уявлення про те:

 • • що страхування є одним їх найважливіших методів управління ризиком;
 • • які етапи прийняття рішення про використання страхування;
 • • якою є економічна роль страхування;
 • • чому існують і які обмеження щодо використання страхування як методу управління ризиком;
 • • до чого призводить нечіткість критеріїв використання страхування;
 • • які переваги та недоліки страхування як методу управління ризиком.

Ключові слова: страхування, рішення про використання страхування, економічна роль страхування, обмеження використання страхування, переваги та недоліки страхування як методу управління ризиком.

Особливості страхування як методу управління ризиком

Загальна характеристика страхування як методу управління ризиком

Страхування - один з найбільш часто використовуваних методів управління ризиком. Воно відноситься до методів фінансування ризику, тобто передбачає створення спеціального резервного фонду, призначеного для покриття можливого збитку.

Сутність страхування полягає в тому, що первинні носії ризику за певну плату передають свою відповідальність щодо несення тягаря ризику іншому суб'єкту, що спеціалізується на подібних операціях. Такий суб'єкт називається страховою організацією. Страхування можна представити як особливий вид фінансової операції, для здійснення якої необхідно наявність принаймні двох сторін.

При проведенні операції страхування обидві сторони переслідують свої власні цілі. Для первинного носія ризику використання страхування означає зниження участі, а іноді навіть повна відмова від участі у покритті збитків за рахунок передачі всієї або частини відповідальності за ризиком страхової компанії. Передача відповідальності для нього означає зниження невизначеності сто фінансового стану, пов'язаного з тягарем відповідного ризику.

Для страхової організації об'єднання великого числа незалежних (або хоча б некорельованих) ризиків в одному портфелі дозволяє зменшити невизначеність, пов'язану з покриттям збитку. Коштів, зібраних в рамках спеціальних страхових фондів з великого числа страхувальників, буде достатньо для покриття збитків, тому що ймовірність одночасної реалізації всіх ризиків, прийнятих на себе страховий організацій, вкрай мала.

Зверніть увагу!

Ключові ознаки страхування як методу управління ризиком:

 • • страхування - особливий вид фінансової послуги;
 • • припускає наявність принаймні двох сторін - носія ризику та страхової організації, що спеціалізується на прийнятті ризиків на свою відповідальність;
 • • спрямоване на зниження несприятливих наслідків випадкових подій для носія ризику у формі фінансового захисту;
 • • за рахунок особливих прийомів формування портфеля ризиків страхова організація ретельно контролює сукупний ризик, який вона на себе бере.

Страхування є дуже популярним інструментом управління ризиком:

 • • воно дозволяє боротися із ризиками різної природи (страхуванню піддаються ризики, пов'язані з будинком, сім'єю або бізнесом кожного громадянина в економічно розвинених країнах);
 • • його організація можлива в різних, часом вельми специфічних формах (починаючи від особливих видів перерозподілу ризику в досить обмежених групах юридичних або фізичних осіб і закінчуючи стандартними контрактами, продаваними страховими компаніями через Інтернет);
 • • є розвинений ринок страхових послуг (по суті, це ціла галузь сфери фінансових послуг, що характеризується наявністю спеціалізованих фірм, що займаються відповідними операціями, наявністю поділу праці серед таких фірм, існуванням розвинених регіональних та всесвітнього ринків).

Можливо, жоден вид сучасної ділової активності безпосередньо не вплине на таку велику кількість осіб у всіх шарах суспільства, як страхування.

Разом з тим страхування як метод управління ризиком може конкурувати з іншими інструментами. При цьому вибір між використанням страхування і застосуванням альтернативних методів буде залежати від типу ризику, ефективності методів аналізу ризику та їх вартості, наявності законодавчих, інституційних та бюджетних обмежень, а також від вирішення проблем інформаційного забезпечення.

Перевагами страхування як методу управління ризиком за інших рівних умов можуть бути відносна дешевизна страхування, яка забезпечується за рахунок масовості більшості ризиків, прийнятих на страхування, професіоналізації та спеціалізації страхових організацій, зменшення прямих і непрямих витрат на управління ризиком. Проте до недоліків страхування (в порівнянні з іншими інструментами управління ризиком) можна віднести можливість появи додаткових витрат на отримання необхідної інформації, звуження набору заходів управління ризиком тільки до методів фінансування ризику.

Страхування ризиків, що виникають на рівні держави, може бути вигідним, оскільки дозволяє здешевлювати систему заходів щодо захисту від можливих втрат. Наприклад, укладання договору страхування в результаті тендеру буде набагато дешевше, ніж створення окремої бюрократичної структури для протидії тим же ризикам.

Страхування можна розглядати як одну із специфічних форм аутсорсингу управління ризиком юридичних осіб. Тому страхування як метод управління ризиком досить легко вписується в стратегію фірми і, як правило, не вимагає спеціальних підрозділів у її організаційній структурі.

Для фізичних осіб страхування як метод управління ризиком є більш важливим - у своєму розпорядженні вони мають менше інструментів управління ризиком. Зокрема, інші методи передачі ризику ніж страхування, для приватних осіб є досить дорогими (наприклад, аутсорсинг ризику у формі найму охоронців і т.п.), а в ряді випадків і зовсім неможливим (скажімо, перерозподіл ризику смертності серед інших осіб). При цьому страхування буде дешевше, ніж створення власних резервів (зберігання грошей в "панчосі").

 
<<   ЗМІСТ   >>