Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування і управління ризиками

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ I. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І СТРАХУВАННЯ

Ризик є ключовою характеристикою сучасного світу. Він проявляється на різних рівнях і в різних формах. Тому перш ніж починати вивчення проблем, пов'язаних з організацією та функціонуванням страхування, необхідно обговорити більш фундаментальні доктрини, зокрема концепцію ризику. Докладний аналіз поняття "ризик" дозволить дослідити шляхи подолання наслідків його реалізації, що узагальнюється в ідеях, покладених в основу системи управління ризиком (ризик-менеджмент). У зв'язку з цим страхування може розглядатися хоча і як дуже важливий, але все ж як один з багатьох альтернативних методів управління ризиком. Така логіка дозволить глибше усвідомити роль і місце страхування як суспільного інституту, а також його особливості як специфічної сфери бізнесу.

РИЗИК

У результаті вивчення даної глави студент повинен мати уявлення про те:

 • • що таке ризик і які його структурні характеристики;
 • • що таке економічний ризик і яка його специфіка;
 • • які класифікації ризиків можливі й за якими характеристиками;
 • • які критерії класифікації ризиків, застосовувані по кожній з характеристик ризику;
 • • що розуміється під однорідністю ризиків.

Ключові слова: ризик, невизначеність, структурна характеристика ризику, небезпека, схильність ризику, вразливість, взаємодія з іншими ризиками, економічний ризик, критерії класифікації ризиків, однорідність ризиків.

Поняття ризику

Що таке ризик?

Питання, винесене в заголовок цього підпараграфа на перший погляд видається вкрай спірним, оскільки ризики і пов'язана з ними невизначеність постійно оточують нас в реальній дійсності. Тому ми інтуїтивно розуміємо зміст цих понять без додаткових пояснень з боку знаючих людей, тлумачного словника або підручників. Досить подивитися новинні передачі по телевізору, щоб усвідомити, що у світі постійно відбуваються природні та техногенні катастрофи. Вони несуть людям смерть і страждання, призводять до руйнування і знищення матеріальних об'єктів, викликають прямі і непрямі фінансові втрати.

Навіть у повсякденному житті люди схильні до ризиків. Серед них можна назвати ризики захворюваності, смертності, звільнення з роботи і т.д. При реалізації цих подій можуть виникати як неекономічні наслідки (наприклад, втрата здоров'я внаслідок захворювання або депресія в результаті втрати роботи), так і економічний збиток. Останній можна поділити на прямий (витрати на лікування тощо) і непрямий (зокрема, втрата заробітку через хворобу).

Щодня приймаючи рішення про буденні речі, кожен з нас стикається з невизначеністю. Так, плануючи щоденну поїздку на роботу, природно врахувати можливу невизначеність, пов'язану з відсутністю або порушеннями розкладу громадського транспорту, або, у разі використання особистого автомобіля, вірогідним виникненням пробок на дорогах.

Ще більшою мірою ризик і невизначеність належать до сфери бізнесу. Менеджери кожної компанії повинні щодня приймати рішення про продажі, покупках, організації роботи виробничих та інших підрозділів фірми. При цьому вони стикаються зі зміною кон'юнктури на ринках, діями конкурентів, зміною переваг споживачів, екологічними обмеженнями, особливостями законодавства та іншими факторами. Більше того, ускладнення господарської практики робить критично важливим урахування ризику і невизначеності в області бізнесу.

Діяльність держави також пов'язана з виникненням і реалізацією різних ризиків. Однією з функцій держави як суспільного інституту взагалі є захист населення від деяких типів ризиків, пов'язаних з особливостями суспільної взаємодії громадян (безпека, оборона тощо). Крім того, державні інститути самі можуть стикатися з невизначеністю їх функціонування.

Зверніть увагу!

Ризик і невизначеність постійно оточують нас в реальній дійсності.

У зв'язку зі сказаним вище поняття "ризик" і "невизначеність" часто використовуються в повсякденній мові. Так, згідно частотним словникам російської мови ці та однокореневі слова вживаються частіше, ніж слово "кішка".

Однак таке широке використання зазначених слів викликає і проблеми з чітким визначенням цих понять, так як вони, мабуть, різними людьми можуть розумітися по-різному.

Дійсно, слово "ризик" стосовно до бізнесу може позначати зовсім різні речі. Зокрема, під ризиком може розумітися:

 • • потенційна можливість (небезпека) настання ймовірного події або сукупності подій, що викликають певний матеріальний збиток;
 • • можливість недоотримання прибутку або доходу;
 • • характеристика прояви збитку - частота виникнення та (або) тяжкість (розмір) шкоди;
 • • застрахований об'єкт, який може піддатися збитку.

Таким чином, слова "ризик" і "невизначеність" перевантажені різними смислами, що ускладнює їх однозначне розуміння. Розглянемо ці поняття докладніше.

Зверніть увагу!

Терміни "ризик" і "невизначеність" неоднозначні, тому необхідно уточнювати їх сенс, якщо він не ясний з контексту.

 
<<   ЗМІСТ   >>