Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Соціальне страхування. Здоров'я, пенсії, професійні ризики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 р

Сучасна демографічна ситуація в Російській Федерації в значній мірі обумовлена соціально-економічними процесами, що відбувалися в XX ст. У другій половині минулого століття в Російській Федерації щорічно народжувалися 2-2,5 млн дітей, вмирали 1 - 1500000 чол. Тривалість життя громадян постійно збільшувалася і наближалася до показників європейських країн. Середня тривалість життя в 1990-1991 рр. становила 68 років.

З 1992 р почалося стабільне скорочення чисельності населення через перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності (природний спад населення). Протягом останніх 15 років у Росії щорічно вмирали більш 2 млн чол., Що в розрахунку на 1000 чол. в 2 рази більше, ніж у європейських країнах та США і в 1,5 рази більше, ніж середня смертність у світі, щорічно народжувалися в цей період 1,2-1,5 млн чол.

Але показником очікуваної тривалості життя населення, особливо чоловіків, Росія продовжує відставати від економічно розвинених країн: у 2006 р очікувана тривалість життя становила середньому 66,7 року, у тому числі чоловіків - 60,6 року, жінок - 73,1 року.

Основною причиною низької тривалості життя населення в Російській Федерації є висока смертність громадян працездатного віку (одна з найвищих у Європі - рис. 5.1, 5.2).

Коефіцієнт смертності населення в Росії (2011 р) і країнах Євросоюзу (2010 р)

Рис. 5.1. Коефіцієнт смертності населення в Росії (2011 р) і країнах Євросоюзу (2010 р)

Із загального числа померлих майже третину складають громадяни працездатного віку, близько 80% з них - чоловіки. За оцінкою експертів ВООЗ, економічні втрати тільки від смертності внаслідок кардіологічних захворювань, інсульту і діабету досягли в Росії 1% ВВП до 2005 р В інших країнах БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) вони склали менше 0,35 % ВВП, а в таких розвинених країнах, як Великобританія і Канада - менше 0,1% ВВП.

Серед причин смерті в працездатному віці значну частку (більше 30%) складають зовнішні причини - випадкові отруєння, самогубства, вбивства, транспортні пригоди, інші нещасні випадки. Рівень смертності обумовлений також високим рівнем захворюваності населення (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління). Не створені умови, які спонукають людей дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я своїх дітей. Недостатньо розвинені форми дозвілля, що сприяють ведення здорового способу життя (фізична культура, спорт, туризм, активний відпочинок та ін.).

Кількість померлих в 2009 р у віці від 15 до 60 років на 1000 чол.

Рис. 5.2. Кількість померлих в 2009 р у віці від 15 до 60 років на 1000 чол.

Починаючи з 2000 р в Російській Федерації відзначається зростання народжуваності, але він поки ще недостатній для забезпечення відтворення населення. На народжуваність негативно впливають низький грошовий дохід багатьох сімей, відсутність нормальних житлових умов, сучасна структура сім'ї (орієнтація на малодетность, збільшення числа неповних сімей), важка фізична праця значної частини працюючих жінок (близько 15%), умови праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, низький рівень репродуктивного здоров'я, високе число переривань вагітності (абортів).

Низький рівень народжуваності веде до демографічного старіння населення: у 1992 р чисельність жінок у віці старше 55 років і чоловіків у віці старше 60 років становила 19,3%, а в 2011 р - вже 28%.

Відповідно до Концепції демографічної політики цілями демографічної політики на період до 2025 р є стабілізація чисельності населення ДО 2015 р на рівні 142-143 млн чол. та створення умов для її зростання до 2025 до 145 млн чол., а також підвищення якості життя і збільшення очікуваної тривалості життя ДО 2015 р до 70 років, до 2025 р - до 75 років.

Досягнення цілей демографічної політики Російської Федерації в значній мірі залежить від успішного вирішення широкого кола завдань соціально-економічного розвитку, включаючи забезпечення стабільного економічного зростання і зростання добробуту населення, зниження рівня бідності та зменшення диференціації за доходами, інтенсивний розвиток людського капіталу та створення ефективної соціальної інфраструктури ( охорона здоров'я, освіта, соціальний захист населення), ринку доступного житла, гнучкого ринку праці, поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки.

В основу демографічної політики Російської Федерації покладені наступні принципи:

 • - Комплексність вирішення демографічних завдань - заходи у цій сфері мають охоплювати напрямки демографічного розвитку (смертність, народжуваність та міграцію) в їх взаємозв'язку;
 • - Концентрація на пріоритетах - вибір за кожним напрямом демографічного розвитку найбільш проблемних питань і застосування ефективних механізмів їх вирішення;
 • - Своєчасне реагування на демографічні тенденції в поточний період;
 • - Облік регіональних особливостей демографічного розвитку та диференційований підхід до розробки та реалізації регіональних демографічних програм;
 • - Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства;
 • - Координація дій законодавчих і виконавчих органів державної влади на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях.

Основними завданнями демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 р є:

 • - Скорочення рівня смертності не менше ніж у 1,6 рази, насамперед у працездатному віці від зовнішніх причин;
 • - Скорочення рівня материнської та малюкової смертності не менш ніж у 2 рази, зміцнення репродуктивного здоров'я населення, здоров'я дітей та підлітків;
 • - Збереження і зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості активного життя, створення умов і формування мотивації для ведення здорового способу життя, істотне зниження рівня захворюваності соціально значущими і представляють небезпеку для оточуючих захворюваннями, поліпшення якості життя хворих, що страждають хронічними захворюваннями, та інвалідів;
 • - Підвищення рівня народжуваності (збільшення сумарного показника народжуваності в 1,5 рази) за рахунок народження у сім'ях другої дитини і наступних дітей;
 • - Зміцнення інституту сім'ї, відродження та збереження духовно-моральних традицій сімейних відносин;
 • - Залучення мігрантів у відповідності з потребами демографічного та соціально-економічного розвитку з урахуванням необхідності їх соціальної адаптації та інтеграції.

Особливу увагу в Концепції демографічної політики приділяється скороченню смертності в працездатному віці. Для вирішення цього завдання передбачається:

 • - Скорочення рівня смертності від захворювань серцево-судинної системи за рахунок створення комплексної системи профілактики факторів ризику, ранньої діагностики із застосуванням передових технологій, впровадження освітніх програм, спрямованих на попередження розвитку зазначених захворювань;
 • - Поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають допомогу, у тому числі екстрену, хворим, що страждають серцево-судинними захворюваннями, оснащення та кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я відповідно до стандартів, створення необхідних служб в муніципальних і регіональних закладах охорони здоров'я, підвищення доступності високотехнологічної медичної допомоги зазначеним хворим, а також розвиток системи відновного лікування та реабілітації цих хворих;
 • - Скорочення рівня смертності й травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод за рахунок підвищення якості дорожньої інфраструктури, дисципліни на дорогах, організації дорожнього руху, а також за рахунок підвищення оперативності, якості надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах на всіх її етапах;
 • - Скорочення рівня смертності і травматизму від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за рахунок переходу в сфері охорони праці до системи управління професійними ризиками (включаючи інформування працівників про відповідні ризики, створення системи виявлення, оцінки та контролю таких ризиків), а також за рахунок економічної мотивації для поліпшення роботодавцем умов праці;
 • - Скорочення рівня смертності від самогубств за рахунок підвищення ефективності профілактичної роботи з громадянами з груп ризику, спрямованої на попередження суїцидів;
 • - Скорочення рівня смертності від онкологічних захворювань за рахунок впровадження програм профілактики, а також за рахунок скринінгових програм раннього виявлення онкологічних захворювань;
 • - Скорочення рівня смертності від ВІЛ / СНІДу та туберкульозу за рахунок вдосконалення програм профілактики і лікування цих захворювань, а також за рахунок застосування нових інноваційних технологій лікування;
 • - Впровадження спеціальних програм для населення старших вікових груп;
 • - Підвищення доступності медичної допомоги для жителів сільської місцевості та віддалених районів.

Важливою цільовою установкою Концепції демографічної політики є формування у різних груп населення, особливо у підростаючого покоління, мотивації для ведення здорового способу життя шляхом підвищення інформованості громадян через засоби масової інформації про вплив на здоров'я негативних факторів і можливості їх попередження, залучення до занять фізичною культурою, туризмом і спортом, організації відпочинку та дозвілля незалежно від місця проживання, а також розробку механізмів підтримки громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення здоров'я населення.

Реалізацію демографічної політики Російської Федерації передбачається здійснювати шляхом:

 • - Подальшого вдосконалення законодавства РФ у сфері сімейного, податкового та житлового права, охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, трудових відносин, міграційної політики з урахуванням заходів щодо реалізації демографічної політики, загальновизнаних норм міжнародного права і міжнародних зобов'язань Російської Федерації, спрямованих на створення системи економічних стимулів для населення у сфері демографічного розвитку;
 • - Включення завдань і заходів, покликаних поліпшити демографічну ситуацію, у федеральні і регіональні програми соціально-економічного розвитку;
 • - Урахування завдань демографічної політики при формуванні федерального і регіональних бюджетів, бюджетів позабюджетних фондів, концентрації фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації основних завдань демографічної політики, залучення додаткових позабюджетних коштів на ці цілі;
 • - Методичного забезпечення діяльності органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, спрямованої на управління демографічними процесами;
 • - Постійного моніторингу та аналізу демографічних процесів і коригування на їх основі конкретних заходів демографічної політики;
 • - Розвитку наукових досліджень у сфері народонаселення.

Реалізація демографічної політики Російської Федерації планується в три етапи. У результаті першого етапу (2007-2010 рр.) Поставлені завдання були в основному виконані - вдалося знизити природне зменшення населення - в 2012 р в країні народилося 1896,3 тис. Немовлят (па 102400 більше, ніж у 2011 р), а померло 1898,8 тис. чол. (на 26,2 тис. чол. менше, ніж у 2011 р). Зниження смертності та зростання народжуваності пов'язані з сприятливим співвідношенням у вікових структурах між поколіннями, сформованому на початку 2010-х рр., І з масштабними державними проектами в сфері медицини і підтримки народжуваності, прийнятими у розвиток Концепції демографічної політики.

 
<<   ЗМІСТ   >>