Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Соціальне страхування. Здоров'я, пенсії, професійні ризики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тарифікація ризиків у соціальному страхуванні від нещасних випадків, захворювань і у зв'язку з материнством

Розрахунок тарифу в обов'язковому соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством

Страховий тариф з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством встановлений, як зазначалося вище, Законом про страхові внески. Однак для досліджень достатності цього тарифу можна запропонувати наступну математичну модель.

Умова фінансової стійкості системи обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на прогнозований період можна записати в наступному вигляді:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

де t - страховий нетто-тариф; Ф - фонд оплати праці, оподатковуваний страховими внесками, на прогнозований період; Ддоп - додаткові доходи (бонду в результаті пені, штрафів і т.п .; Вбер.род - сумарні виплати допомоги по вагітності та пологах, догляду за дитиною (Вбср + Вбер.ран + Вр + Вуход); вберу - виплати допомоги по вагітності та пологах; Вбер.ран - виплати одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності; Вр - виплати допомоги при народженні дитини; Вуход - виплати допомоги по догляду за дитиною до 1,5 років; Впогр - сумарні виплати відшкодування вартості гарантованого переліку послуг та соціальні допомоги на поховання; n б, n бер, n бер.ран, n р, n догляд - загальне число випадків виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності, одноразових допомог жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній терміни вагітності, при народженні дитини, щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора ліг відповідно (визначається методами прогнозування на основі статистики страхових випадків); Тб - середнє число днів тимчасової непрацездатності, оплачених із коштів ФСС; вб день - середня виплата на 1 день тимчасової непрацездатності (визначається як частка від ділення середньої виплати на 1 випадок тимчасової непрацездатності на середнє число днів тимчасової непрацездатності); вбер.ран, вр, вуход - середні розміри виплат на 1 випадок: посібників жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності, одноразової допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років відповідно. Середні виплати визначаються як частка від ділення сумарних виплат на число випадків виплат. Розміри одноразових допомог визначаються в результаті аналізу змін нормативних вимог. Очікувані прирости виплат оцінюються за результатами аналізу статистичного приросту середніх виплат за їх видами; n погр - загальне число відшкодувань вартості гарантованого переліку послуг та соціальних допомог на поховання (визначається методами прогнозування на основі статистики випадків); впогр - середній розмір виплати на 1 випадок відшкодувань вартості гарантованого переліку послуг та соціальних допомог на поховання (очікуваний приріст середньої виплати). Середні виплати визначаються як частка від ділення сумарних виплат на число випадків виплат. Очікувані прирости виплат оцінюються в результаті аналізу статистичного приросту середніх виплат за їх видами. V форс - можливу зміну страхових виплат у зв'язку зі змінами нормативних граничних розмірів страхових виплат (допомог); Рвд - власні витрати Фонду в прогнозований період.

Застосування будь-якого методу прогнозування числа випадків виплат, особливо для відносно коротких періодів статистичного спостереження, неминуче пов'язано з погрішностями, тому при розрахунку страхового тарифу необхідно враховувати випадкові статистичні відхилення числа виплат від їх середніх значень. Для компенсації цих відхилень введемо в праву частину формули (4.5) величину збільшення страхового резерву Δ R стp, що дозволить перейти від нерівності (4.5) до рівності:

t • Ф + Ддоп = Вб + Вбер.род + Впогр ± Vфорс + Рвд + ΔRстр. (4.5)

У першому наближенні, без урахування диференційованості тарифу, передбаченого Законом про страхові внески, можна розрахувати страховий тариф за формулами:

t = tср + tріск; (4 • 6)

(4.7)

Оскільки випадки захворювань, що призводять до тимчасової непрацездатності, випадки вагітності та пологів і випадки виплат на поховання є незалежними або вельми слабо корелюють між собою, то для розрахунку tріск можна запропонувати наступну формулу:

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

де tcp - середня (основна) частина страхового тарифу, що відповідає математичному очікуванню числа виплат допомоги по всіх підставах (видаткових зобов'язань ФСС); tріск - ризикова частина страхового тарифу, що враховує випадкові відхилення страхових випадків в більшу сторону щодо їх математичного очікування і призначена для формування страхового резерву; до (γ, т) - квантиль випадкового розподілу помилок статистичних спостережень залежно від довірчої ймовірності γ і тривалості статистичних спостережень з рокам т; σ (n) - середнє квадратичне відхилення випадкових величин кількості виплат допомоги по всіх підставах, що виникає внаслідок відхилення даних прогнозного тренда від фактичних даних в період статистичного спостереження.

Важливо!

У роботах з економетрії показано, що за умови нормального розподілу помилок статистичних спостережень числа страхових випадків по роках (ця умова виконується у зв'язку з великим числом щорічних страхових випадків) довірчий інтервал можливих відхилень результатів прогнозу має розподіл Стьюдента.

Тоді коефіцієнт k (γ, т) є Квантиль розподілу Стьюдента зі ступенем свободи т - r і визначається залежно від заданого значення довірчої ймовірності γ, тривалості статистичних спостережень по роках т і числа визначених параметрів випадкової функції розподілу страхових випадків r (у нашому випадку r = 2, оскільки ми обчислюємо тільки математичне сподівання і дисперсію страхових випадків) за відомими статистичними довідниками.

Значення страхового тарифу для страхувальників з різними ставками його сплати згідно Закону про страхові внески можна приблизно знайти з умови (4.15), якщо відомо розподіл оподатковуваного страховими внесками ФОП Ф, для кожної i категорії страхувальників із загального числа категорій l:

(4.15)

Для прогнозу фінансового результату F по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством описана вище математична модель доповнена наступними формулами:

(4.16)

У розрахунках фінансового результату за формулою (4.16) страховий тариф tстр приймається за його фактичним (середнім) або нормативним значенням.

 
<<   ЗМІСТ   >>