Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Соціальне страхування. Здоров'я, пенсії, професійні ризики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела фінансування пенсійного страхування

Згідно ст. 16 Закону про обов'язкове пенсійне страхування кошти бюджету ПФР є федеральною власністю, не входять до складу інших бюджетів і вилученню не підлягають. Бюджет ПФР складається страховиком на фінансовий рік з урахуванням обов'язкового збалансування доходів і витрат цього бюджету. При його формуванні на черговий фінансовий рік встановлюється норматив оборотних коштів. Бюджет ПФР та звіт про його виконання затверджуються щорічно за поданням Уряду РФ федеральними законами в порядку, визначеному БК РФ. Бюджет ПФР є консолідованим і формується за рахунок страхових внесків, коштів федерального бюджету, сум пені та інших фінансових санкцій, доходів від розміщення (інвестування) тимчасово вільних коштів обов'язкового пенсійного страхування, добровільних внесків фізичних осіб і організацій, сплачуваних ними не в якості страхувальників або застрахованих осіб, засобів виплатного резерву для здійснення виплати накопичувальної частини трудової пенсії по старості, коштів пенсійних накопичень застрахованих осіб, яким призначено термінова пенсійна виплата та інших джерел, не заборонених законодавством РФ.

Значення тарифів обов'язкових страхових внесків відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування для деяких категорій страхувальників наведено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Тарифи обов'язкових страхових пенсійних внесків,%

Період

Сумарний тариф

На фінансування страхової частини трудової пенсії

На фінансування накопичувальної частини трудової пенсії для осіб 1966 народження і старше

для осіб 1966 народження і старше

для осіб 1967 року народження і молодше

Всі страхувальники, за винятком зазначених нижче та інших пільгових категорій

2013

 • 22,0
 • (гранична база внесків - 568 тис. руб. в 2013 р)
 • 22,0, з них:
 • 6.0 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 16.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків
 • 16,0, з них:
 • 6.0 відсотка - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 10.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

 • 10,0
 • (понад граничної бази)

10,0 - солідарна частина тарифу страхових внесків

10,0 - солідарна частина тарифу страхових внесків

0,0

Сільгоспвиробники і застосовують єдиний сільгоспподаток, а також виробляють виплати інвалідам

2013- 2014 рр.

21,0

 • 21,0, з них:
 • 5.0 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 16.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків
 • 15,0, з них:
 • 5.0 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 10.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

Організації, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій та інші інтелектуальні організації, роботодавці в особливих економічних зонах, які уклали з владою угоди про техніко-впроваджувальної діяльності

2012- 17 рр.

8,0

8,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

2,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

2018

13,0

13,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

7,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

2019

20,0

 • 20,0, з них:
 • 4.0 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 16.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків
 • 14,0, з них:
 • 4.0 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 10.0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

Організації ЗМІ, за винятком видавництв чисто рекламного та еротичного характеру

2014

23,2

 • 23,2, з них:
 • 7,2 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 16,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків
 • 17,2, з них:
 • 7,2 - солідарна частина тарифу страхових внесків;
 • 10,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

6,0 - індивідуальна частина тарифу страхових внесків

Страхувальники, що виробляють виплати й інші винагороди членам екіпажів суден, зареєстрованих у Російському міжнародний реєстр суден, за виконання трудових обов'язків

2012- 27 рр.

0

0

0

0

Згідно Закону про обов'язкове пенсійне страхування солідарна частина тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування у відповідності з федеральним законом про бюджет ПФР коштів у цілях виплати у фіксованому базовому розмірі трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, що не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті, і в інших цілях, передбачених законодавством РФ про обов'язкове пенсійне страхування, не пов'язаних з формуванням коштів, призначених для виплати накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством РФ.

Індивідуальна частина тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування грошових коштів застрахованої особи та враховується на його індивідуальному особовому рахунку, включаючи спеціальну частину індивідуального особового рахунку, з метою визначення суми розрахункового пенсійного капіталу, а також розміру накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством РФ.

У 2013 р Законом про внесення змін в окремі законодавчі акти РФ з питань обов'язкового пенсійного страхування були встановлені додаткові страхові внески для страхувальників, у яких застраховані особи мають право на дострокову трудову пенсію за умовами праці (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Тарифи додаткових страхових внесків до ПФР для страхувальників з умовами праці, що дають право працівникам на дострокову трудову пенсію

Період

Тариф додаткового страхового внеску (солідарна частина тарифу страхових внесків)

Працівники за Списком 1

2013

4,0% ФОП

2014

6,0% ФОП

2015 і наступні роки

9,0% ФОП

Працівники за Списком 2 і малим списками

2013

2,0% ФОП

2014

4,0% ФОП

2015 і наступні роки

6,0% ФОП

У рамках проведеної пенсійної реформи пропонується на основі положень, зафіксованих у колективних або трудових договорах або в локальних нормативних актах, створення роботодавцем системи додаткових соціальних гарантій: добровільне пенсійне страхування (недержавне пенсійне забезпечення), встановлення виплат компенсаційного характеру до заробітної плати або надання інших видів соціальних гарантій і компенсацій. При реалізації цього підходу роботодавці будуть звільнятися від сплати страхових внесків за додатковим тарифом, а у працівників будуть формуватися відповідні права на соціальні гарантії в корпоративних системах.

 
<<   ЗМІСТ   >>