Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Соціальне страхування. Здоров'я, пенсії, професійні ризики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Структура та правові основи пенсійної системи в Росії в першій половині 2010-х рр.

У розглянутий період пенсійна система РФ включає дві складові: обов'язкову пенсію, що виплачується ПФР і частково НПФ (виплачують накопичувальну частину обов'язкової пенсії застрахованим особам, переклав свою накопичувальну частину в НПФ) і добровільну пенсію, що виплачується НПФ і комерційними страховиками за договорами недержавного пенсійного страхування. Обсяги цих пенсій, за даними ПФР та Служби ЦБ РФ з фінансових ринків, показані в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Надходження і виплати але пенсійному страхуванню, млрд руб.

Страховик

2011

2012

Надходження внесків (пенсійні накопичення ПФР)

Виплати

пенсій

Надходження внесків (пенсійні накопичення ПФР)

Виплати

пенсій

ПФР

5255,6

4572,4

5890,4

5065,7

ΗПΦ *

393,7

31,3 **

669,2

36,6 **

Комерційні

страховики

1,02

0,60

1,08

0,58

* Тільки недержавна пенсія.

** Відносно низький рівень пенсійних виплат пояснюється відповідною часткою застрахованих, які досягли пенсійного віку.

З зіставлення наведених у табл. 3.1 даних видно, що НПФ відіграють помітну і все зростаючу роль у пенсійній системі РФ.

Державна пенсійна система включає державне пенсійне забезпечення та виплату трудових пенсій по обов'язковому соціальному страхуванню.

Державне пенсійне забезпечення

Пенсія по державному пенсійному забезпеченню - щомісячна державна грошова виплата, право на отримання якої визначається відповідно до умов і нормами, встановленими Законом про державне пенсійне забезпечення.

Пенсія надається громадянам:

 • а) у зв'язку з припиненням федеральної державної цивільної служби при досягненні встановленої законом вислуги при виході на трудову пенсію по старості (інвалідності);
 • б) з метою компенсації втраченого заробітку громадянам з числа космонавтів або з числа працівників льотно-випробувального складу у зв'язку з виходом на пенсію за вислугу років;
 • в) з метою компенсації шкоди, завданої здоров'ю громадян при проходженні військової служби, в результаті радіаційних або техногенних катастроф, у разі настання інвалідності або втрати годувальника, при досягненні встановленого законом віку;
 • г) непрацездатним громадянам з метою надання їм засобів до існування.

Згідно ст. 4. Закону про державне пенсійне забезпечення право на цю пенсію мають наступні громадяни.

 • 1. Федеральні державні цивільні службовці - у розмірі 45% середньомісячного заробітку при наявності стажу державної цивільної служби не менше 15 років плюс 3% за кожен додатковий рік стажу, але не більше 75% заробітку з урахуванням районного коефіцієнта за умови проживання в такому районі.
 • 2. Військовослужбовці (крім службовців за призовом) мають право на пенсію за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу. Військовослужбовцям за призовом встановлюється пенсія по інвалідності в розмірі від 150 до 300% соціальної пенсії непрацездатним громадянам (π. 1 ст. 18 Закону про державне пенсійне забезпечення) залежно від групи інвалідності та її причини - військова травма або захворювання. При наявності утриманців розрахунок пенсії проводиться з урахуванням фіксованою доплати (1208,9 руб. На місяць в 2013 р) до величини зазначеної соціальної пенсії на кожного непрацездатного члена сім'ї, але не більше ніж на трьох непрацездатних членів сім'ї. У разі смерті військовослужбовця - особам, які мають на це право, встановлюється соціальна пенсія у разі втрати годувальника в розмірі від 150% до 200% зазначеної соціальної пенсії в залежності від причини смерті військовослужбовця за призовом.
 • 3. Учасники Великої Вітчизняної війни та громадяни, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда" - у розмірі від 100 до 250% соціальної пенсії непрацездатним громадянам (п. 1 ст. 18 Закону про державне пенсійне забезпечення) залежно від статусу (учасник Великої вітчизняної війни або нагороджений знаком "Жителю блокадного Ленінграда"), від групи інвалідності і з доплатою до зазначеної соціальної пенсії при наявності утриманців аналогічно п. 2 даного переліку.
 • 4. Громадяни, які постраждали в результаті радіаційних або техногенних катастроф - пенсія по старості у розмірі 250% соціальної пенсії непрацездатним громадянам для перенесли променеву хворобу або інші наслідки радіаційного зараження і 200% зазначеної соціальної пенсії для громадян, які проживають або працюють у забрудненій зоні. При наявності утриманців до зазначеної соціальної пенсії передбачається доплата аналогічно п. 2 переліку. Пенсія по інвалідності інвалідам I і II груп внаслідок радіаційних або техногенних катастроф виплачується в розмірі 250% зазначеної соціальної пенсії з додаваннями до розміру соціальної пенсії при наявності утриманців аналогічно і. 2 переліку. Інвалідам III групи виплачується пенсія в розмірі, що дорівнює різниці між 250% розміру соціальної пенсії непрацездатним громадянам з урахуванням добавок на утриманців і 125% зазначеної соціальної пенсії.
 • 5. Громадяни з числа космонавтів і членів їх сімей - пенсія за вислугу років, за наявності вислуги 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, у розмірі 55% грошового забезпечення (заробітку), одержуваного відповідно до Положення про матеріальне забезпечення космонавтів в Російській Федерації, затвердженого Урядом РФ, за посадою космонавта-випробувача, космонавта-дослідника, інструктора-космонавта-випробувача, ііструктора-космонавта-дослідника на день звільнення з даної посади. За кожний повний рік вислуги понад зазначені термінів (для чоловіків і жінок відповідно) пенсія збільшується на 3%, але не більш ніж до 85% заробітку. При вислугою у чоловіків від 20 до 25 років і у жінок від 15 до 20 років розмір пенсії за вислугу років зменшується на 2% грошового забезпечення (заробітку) за кожен рік (у тому числі і неповний), бракує до повної вислуги.

До розміру зазначеної в п. 5 пенсії за вислугу років встановлюються такі надбавки:

 • - Інвалідам 1 групи, або досягли віку 80 років, або які потребують постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) відповідно до висновку медичної організації на догляд за громадянином - у розмірі 200% розміру соціальної пенсії непрацездатним громадянам;
 • - Непрацюючим громадянам, що досягли віку 55 років або є інвалідами, мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї - від 32% (1 утриманець) до 100% (3 і більше утриманців) розміру соціальної пенсії непрацездатним громадянам. Зазначена надбавка нараховується тільки на тих непрацездатних членів сім'ї, які не отримують трудову пенсію або пенсію по державному пенсійному забезпеченню.

Пенсія по інвалідності громадянам з числа космонавтів призначається в розмірі 50% (III група) або 85% (I і II групи) заробітку згідно з Положенням про матеріальне забезпечення космонавтів в Російській Федерації. До пенсії по інвалідності інвалідам I групи, або досягли віку 80 років, або які потребують постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) відповідно до висновку медичної організації, а також непрацюючим інвалідам I і II групи, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, до призначеної їм пенсії по інвалідності нараховуються надбавки, зазначені вище.

Пенсії в разі втрати годувальника членам сім'ї космонавтів встановлюються на кожного члена сім'ї у розмірі 40% заробітку годувальника, що визначається відповідно до Положення про матеріальне забезпечення космонавтів в Російській Федерації.

Розміри пенсій космонавтам і членам їх сімей підлягають підвищенню згідно Закону про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу. До них застосовуються районні коефіцієнти при проживанні у відповідних регіонах.

6. Громадяни з числа працівників льотно-випробувального складу - пенсія за вислугу років, при вислузі не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, у яких не менше 2/3 зазначеної вислуги припадає на безпосереднє виконання випробувальних польотів на штатних робочих місцях членів льотних екіпажів літальних апаратів і парашутно-десантної техніки, у розмірі 1000% розміру соціальної пенсії непрацездатним громадянам за вирахуванням страхової частини трудової пенсії по старості або за вирахуванням трудової пенсії але інвалідності, встановленої відповідно до Закону про трудові пенсії. За кожний повний рік вислуги понад 25 і 20 років (для чоловіків і жінок відповідно) пенсія за вислугу років збільшується на 25% розміру соціальної пенсії, але не більше ніж до 1500% зазначеної соціальної пенсії. При наявності вислуги не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, у яких робота але безпосереднього виконання випробувальних польотів на штатних робочих місцях членів льотних екіпажів літальних апаратів і парашутно-десантної техніки становить менше 2/3 зазначеної вислуги, пенсія за вислугу років призначається в розмірі, рівному 800% розміру соціальної пенсії за вирахуванням страхової частини трудової пенсії по старості або за вирахуванням трудової пенсії по інвалідності. За кожний повний рік вислуги понад 25 і 20 років (для чоловіків і жінок відповідно) пенсія за вислугу років збільшується на 25% соціальної пенсії, але не більше ніж до 1300% її розміру зазначеної соціальної пенсії. При вислугою у чоловіків від 20 до 25 років і у жінок від 15 до 20 років розмір пенсії за вислугу років зменшується на 50% розміру зазначеної соціальної пенсії за кожен рік (у тому числі неповний), бракує до повної вислуги. Розмір обчисленої пенсії за вислугу років льотчикам-випробувачам I класу підвищується на 10% суми пенсії за вислугу років, без її зменшення на страхову частину трудової пенсії по старості або на трудову пенсію по інвалідності. До зазначених у п. 6 переліку пенсій за вислугу років застосовуються районні коефіцієнти при проживанні у відповідних регіонах.

При визначенні розміру пенсії за вислугу років у порядку, встановленому і. 6 переліку, не враховуються суми фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії по старості (фіксованого базового розміру трудової пенсії по інвалідності), що припадають на непрацездатних членів сім'ї та на збільшення зазначеного фіксованого базового розміру у зв'язку з досягненням віку 80 років або наявністю інвалідності I групи, розмір частки страхової частини трудової пенсії по старості, обчисленої відповідно до Закону про трудові пенсії виходячи з розрахункового пенсійного капіталу, сформованого за рахунок загальної суми страхових внесків, що надійшли за застраховану особу в ПФР після призначення пенсії за вислугу років за період не менше 12 повних місяців роботи і (або) іншої діяльності, включаючи суми її збільшення у зв'язку з індексацією (додатковим збільшенням) і перерахунком (коригуванням), а також суми, належні в зв'язку з валоризації пенсійних прав відповідно до Закону про трудові пенсії.

Розміри пенсій за вислугу років підлягають підвищенню згідно Закону про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу. У разі підвищення пенсії за вислугу років виходячи з розміру призначуваної пенсії під вказаним розміром розуміється належна сума пенсії у відповідному процентному відношенні від розміру соціальної пенсії непрацездатним громадянам в залежності від тривалості вислуги без зменшення цієї суми на страхову частину трудової пенсії але старості або на трудову пенсію по інвалідності.

 • 7. Непрацездатні громадяни (з урахуванням індексації в 2013 р, за даними ПФР):
  • - Громадяни з числа нечисленних народів Півночі, які досягли віку 55 і 50 років (відповідно чоловіки і жінки); громадяни, які досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки); інваліди II групи (за винятком інвалідів з дитинства); діти віком до 18 років, а також старші цього віку, навчаються за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, що втратили одного з батьків - соціальна пенсія по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника відповідно в розмірі 3692,35 руб. в місяць;
  • - Інваліди з дитинства I групи та діти-інваліди - соціальна пенсія по інвалідності в розмірі 8861,54 руб. в місяць;
  • - Інваліди I групи, інваліди з дитинства II групи, діти у віці до 18 років, а також старші цього віку, навчаються за очною формою але основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років, які втратили обох батьків (діти померлої одинокої матері), - соціальна пенсія але інвалідності та в разі втрати годувальника в розмірі 7384,7 руб. в місяць;
  • - Інваліди III групи - 3138,51 руб. в місяць.

До розмірів зазначених пенсій застосовуються районні коефіцієнти при проживанні у відповідних регіонах. Розмір соціальної пенсії по старості громадян, які досягли віку 65 і 60 років (відповідно чоловіки і жінки), що були одержувачами трудової пенсії по інвалідності, не може бути менше розміру цієї пенсії, який був встановлений зазначеним громадянам за станом на день, з якого їм була припинена виплата зазначеної трудової пенсії по інвалідності у зв'язку з досягненням даного віку.

Стаття 5 Закону про державне пенсійне забезпечення передбачає такі види пенсій по державному пенсійному забезпеченню:

 • - Пенсія за вислугу років призначається громадянам за π. 1, 2, 5 і 6 наведеного вище переліку одержувачів державного пенсійного забезпечення;
 • - Пенсія по старості призначається громадянам за п. 4 зазначеного переліку;
 • - Пенсія по інвалідності - по п. 2-5 переліку;
 • - Пенсія у разі втрати годувальника - по п. 2, 4 і 5 переліку;
 • - Соціальна пенсія по старості, по інвалідності та у разі втрати годувальника - по п. 7 переліку.

Нормативні документи

Фінансове забезпечення видатків на виплату пенсій по державному пенсійному забезпеченню, включаючи організацію їх доставки, проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету, що надаються бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації на виплату пенсій по державному пенсійному забезпеченню, встановлених відповідно до Закону про державне пенсійне забезпечення.

Стаття 6 Закону про державне пенсійне забезпечення

Середній розмір соціальної пенсії в 2013 р склав 6 170 руб.

 
<<   ЗМІСТ   >>