Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок резерву незароблених премії

Резерв незароблених премії (РНП) - частина нарахованої страхової премії за договором, що відноситься до періоду дії договору, виходить за межі звітного періоду (незароблених премій), і призначена для виконання зобов'язань із забезпечення майбутніх виплат, які можуть виникнути в наступних звітних періодах.

Розрахунок резерву незароблених премії проводиться окремо але кожної облікової групи.

Величина резерву незароблених премії визначається шляхом підсумовування резервів незароблених премії за всіма обліковими групами договорів.

Для розрахунку незароблених премії необхідно спочатку визначити базову страхову премію за договорами страхування (співстрахування) і договорами, прийнятими у перестрахування.

За договорами страхування (співстрахування) базова страхова премія визначається за формулою

де БСП1 - базова страхова премія по / -му договором; СБПС - нарахована страхова брутто-премія за договорами страхування (співстрахування); НВС - нараховані винагороди за укладення договорів страхування (співстрахування); 0СБП - відрахування від страхової брутто-премії у випадках, передбачених чинним законодавством.

За договорами, прийнятими в перестрахування, базову страхову премію розраховують за формулою

де СБП || С - страхова брутто-премія за договорами, прийнятими в перестрахування; НВПС - нараховані винагороди за договорами, прийнятими у перестрахування.

Для розрахунку величини незаробленої премії використовуються наступні методи:

  • - "Pro rata lemporis" (пропорційно часу);
  • - "Однієї двадцять четвертої";
  • - "Однієї восьмої".

За договорами, які належать до облікових груп 1 - 18, розрахунок резерву незароблених премії проводиться методом "pro rata tempo-ris", а в разі страхування але генеральному полісу або, якщо в силу специфіки взаєморозрахунків між страховиком і страхувальником для розрахунку страхових резервів не вимагається визначати точні дати початку і закінчення дії договорів, то за договорами, які належать до обліковими групами 3,4, 8 і 9, розрахунок резерву незароблених премії може здійснюватися методами "однієї двадцять четвертої" та (або) "однієї восьмої".

За договорами перестрахування (договорами пропорційного перестрахування і договорів, що стосуються облікової групи 19) розрахунок резерву незароблених премії може здійснюватися будь-яким з трьох зазначених методів.

Розрахунок резерву незароблених премії методом "pro rata temporis"

Незароблених премій методом "pro rata temporis" визначається за кожним договором як добуток базової страхової премії на ставлення не минулий на звітну дату терміну дії договору до всього його строком дії:

де я, - - термін дії договору в днях; т1 - число днів з моменту вступу / -го договору в силу до звітної дати.

Резерв незароблених премії в цілому дорівнює ^ НП (, обчислених за кожним договором страхування.

Приклад 28. Страховою компанією 1 вересня поточного року укладено договір страхування майна на термін до 1 червня наступного року. Страхова брутто-премія - 120 тис. Руб. Винагорода агенту за укладення договору страхування - 10%, відрахування в резерв попереджувальних заходів - 5%.

Визначити величину незароблених премії на 1 січня наступного року за даним договором страхування.

Розв'язання.

1. Базова страхова премія обчислюється але формулою (10.2)

2. Незароблених премій визначається за формулою (10.4)

Пояснення: 273 - число днів з 1 вересня минулого року по 1 червня поточного року; 122 - число днів з 1 вересня по 31 грудня минулого року.

 
<<   ЗМІСТ   >>