Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Форми проведення перестрахування

За формою проведення перестрахування поділяють:

 • - На факультативне (необов'язкове);
 • - Облігаторна (обов'язковий);
 • - Факультативно - облігаторна;
 • - Облигаторно-факультативне.

Факультативне перестрахування - форма проведення перестрахування, що припускає повну свободу дій як цедента, так і перестрахувальника: цедент самостійно визначає види переданих у перестрахування ризиків, а перестрахувальник вирішує, чи буде він їх приймати і в якому обсязі (повністю або частково).

Договір факультативного перестрахування являє собою індивідуальну угоду, що стосується одного конкретного ризику.

Ця форма перестрахування вигідна для перестраховика, який має можливість спочатку оцінити ймовірність настання пропонованого цедентом ризику, а потім вже приймати його в перестрахування або відмовитися.

Для цедента обслуговування договорів факультативного перестрахування є дуже трудомістким, оскільки потрібна певна кількість часу на пошуки перестраховика. У зв'язку з цим дана форма перестрахування використовується рідше, ніж облігаторна форма.

Облігаторне перестрахування - форма проведення перестрахування, яка зобов'язує протягом дії договору перестрахування цедента передавати в перестрахування певну частку щодо всіх застрахованих їм ризикам, а перестраховика - приймати їх.

Договір облігаторного страхування найбільш вигідний для цедента, оскільки заздалегідь певні ризики автоматично одержують покриття.

Обслужити такий договір дешевше для обох сторін, тому в міжнародній практиці дана форма перестрахування найбільш поширена.

При факультативно-облігаторного перестрахування цедент по-своєму розсуду передає певні ризики, а перестрахувальник зобов'язаний їх прийняти.

Дана форма перестрахування можлива тільки у разі, якщо між цедентом і перестрахувальником мається багаторічна напрацьована система довірчого співробітництва. В іншому випадку в портфель перестраховика можуть потрапити небезпечні ризики.

Облигаторно-факультативне перестрахування зобов'язує цедента передавати в перестрахування зазначені в договорі ризики, а перестраховик має право вибирати більш вигідні з них.

У практиці ця форма використовується нечасто, бо таке перестрахування може привести до незбалансованості страхового портфеля цедента.

Пропорційне перестрахування

За методом передачі ризиків договори перестрахування бувають пропорційні та непропорційні.

За пропорційним договором перестрахування страхова премія по всіх перестрахуватися ризикам ділиться між цедентом і перестрахувальником пропорційно їх відповідальності в перестрахованих ризиках.

Договір пропорційного перестрахування практично завжди передбачає сплату перестрахувальником комісійної винагороди, а нерідко - тантьєми.

Тантьема - комісія з прибутку - форма заохочення перестраховиком перестрахувальника за надану можливість участі в перестрахувальних договорах.

Існують два види пропорційних договорів перестрахування.

1. Квотний (пайовий) договір перестрахування - договір, в якому встановлена частка (квота) участі цедента в переданих у перестрахування ризики і частка (квота) відповідальності перестрахувальника в прийнятих ризиках. У договорі також фіксується ліміт відповідальності перестраховика за прийнятою їм частці.

Цей вид договору перестрахування підходить для ризиків з відносно невеликими коливаннями страхової суми.

Договори квотного перестрахування прості в обслуговуванні, як для цедента, так і для перестраховика. Недоліком даного виду договору є необхідність для цедента перестраховувати ризики, застраховані на невеликі страхові суми, які могли б бути повністю залишені на його відповідальності (тобто він втрачає частину страхової премії).

Приклад 23. За квотним договором перестрахування цедент зобов'язується брати на власне утримання 45% страхової суми, інші 55% передавати в перестрахування. Ліміт відповідальності перестраховика встановлений у розмірі 500 тис. Руб. Фінансові можливості цедента обмежені і становлять 400 тис. Руб.

У страховому портфелі цедента є два ризику на суму 800 і 950 тис. Руб.

Розподілити ризики між цедентом і цессіонером.

Розв'язання.

 • 1. Розмір покриття цессіонером:
  • а) перший ризику: 800 • 45% = 360 тис. руб .;
  • б) другого ризику: 950 х 55% = 522,5 тис. руб., але відповідно з лімітом відповідальності він покриє тільки 500 тис. руб.
 • 2. Власна участь цедента в покритті:
  • а) перший ризику: 800 - 360 = 440 тис. руб .;
  • б) другого ризику: 950 - 500 = 450 тис. руб., але відповідно до власних фінансових можливостей він покриє тільки 400 тис. руб., а що залишилися 50 тис. руб. потрібно перестрахувати в іншого перестраховика.
 • 2. ексцедентна (лімітний) договір перестрахування дозволяє цеденту передавати, а перестраховику брати до перестрахування тільки ті договори страхування, за якими страхова сума перевищує пріоритет цедента.

Пріоритет цедента - розмір власної участі цедента в наступили збитки за ризиком, переданому в перестрахування.

Пріоритет цедента встановлюється в певній сумі, що відноситься до всіх страхових ризиках за певним видом страхування.

Перестрахувальник приймає на себе зобов'язання по покриттю ексцедента в межах встановленого ліміту відповідальності.

Ексцедент - частина страхової суми, що перевищує ліміт власного утримання цедента, передана в перестрахування.

Розмір ексцедента обмежується кількістю ліній, які показують, у скільки разів може перевищувати пріоритет цедента передана в перестрахування частину страхової суми але певному ризику. Наприклад, якщо ексцедент становить п'ять ліній, а пріоритет цедента - I млн руб., То в перестрахування цедент може передати частину ризику (за мінусом власного утримання) па страхову суму не більше ніж 5 млн руб. (1 млн руб. - 5 ліній).

Ексцедентна договір перестрахування використовується, як правило, в тих видах страхування, де страхові ризики сильно відрізняються за величиною страхової суми.

Приклад 24. Ексцедент становить 4 лінії, пріоритет цедента - 1500000 руб. Ліміт відповідальності перестраховика - 3 млн руб. Цедент уклав три договори страхування на суму (в млн руб.): 1) 3; 2) 4; 3) 5.

Визначити відповідальність перестраховика за кожним договором.

Розв'язання.

Відповідальність перестраховика:

 • 1) за першим договором: 3 - 1,5 = 1500000 руб .;
 • 2) за другим договором: 4 - 1,5 = 2500000 руб .;
 • 3) по третьому договором: 5 - 1,5 = 3500000 крб., Але відповідно з лімітом відповідальності він покриє тільки 3 млн руб., Решту цеденту необхідно додатково перестрахувати.

Непропорційне перестрахування

Непропорційне перестрахування призначене для забезпечення гарантії платоспроможності страховика за прийнятим ризикам при крупному збитку.

При непропорційному перестрахуванні страхові суми, страхові внески і страхові виплати розподіляються між цедентом і перестрахувальником непропорційно. Обов'язок перестраховика зробити страхову виплату настає лише в тому випадку, якщо її розміри перевищать обумовлений межа (пріоритет цедента).

Договори непропорційного перестрахування поділяються на два види.

1. Договір ексцедента збитку. За даним видом договору на перестрахувальника покладається обов'язок виробляти страхову виплату у разі, коли підлягає оплаті страховиком сума страхового відшкодування перевищує обговорений межа (пріоритет цедента). Розмір такої виплати дорівнює різниці між всією сумою страхової виплати та величиною пріоритету цедента, але не може бути вище встановленого ліміту.

Приклад 25. За договором ексцедента збитку пріоритет цедента передбачений у розмірі 3 млн руб., Ліміт перестрахувального покриття становить 3500000 крб. У результаті настання страхового випадку цедент виплатив страхове відшкодування, рівне 4600000 руб.

Визначити розмір відшкодування збитків перестрахувальником цеденту.

Розв'язання.

Цеденту самому доведеться сплатити збитки у розмірі 3 млн руб., А перестрахувальник відшкодує йому суму в 1,6 млн руб. (4,6 - 3).

2. Договір ексцедента збитковості. Укладання такого договору захищає страховика від коливань рівня збитковості в результаті діяльності за підсумками проведення операцій в цілому або певного виду страхування за відповідний період. За його умові перестрахувальник зобов'язаний провести виплати на користь цедента в тому випадку, якщо величина рівня виплат за даними договорами страхування перевищить встановлену межу (пріоритет). При цьому величина відповідальності перестраховика лімітується певним відсотком рівня виплат:

де 11 ^ - рівень виплат; ^ І / - сума страхових виплат; V - сума страхових премій.

Приклад 26. За умовами договору страхування ексцедента збитковості перестрахувальник зобов'язаний провести страхову виплату цеденту, якщо за підсумками проведення операцій зі страхування майна юридичних осіб за рік рівень виплат перевищить 100%. При цьому відповідальність перестраховика обмежується рівнем 105%. За підсумками року зібрана по даному виду страхування страхова премія склала 30 млн руб., А виплачене страхове відшкодування - 33 млн руб.

Визначити величину виплати перестрахувальника цеденту.

Розв'язання.

1. Рівень виплат (див. Формулу (9.1))

іш = - 100 = 110%. "30

 • 2. Виплата перестраховика цеденту складе
 • 30- (1,05- 1,0) = 1,5 млн руб.
 
<<   ЗМІСТ   >>