Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Співстрахування та перестрахування

Необхідність і сутність співстрахування та перестрахування

Не кожна страхова компанія може прийняти на страхування дуже великий ризик в силу обмеженості своїх фінансових можливостей. Крім того, існує безліч особливо великих ризиків, які жоден страховик не може взяти цілком на себе. Щоб застрахувати такі ризики, зберігши при цьому збалансованість страхового портфеля, надійність і фінансову стійкість, більшості страхових організацій необхідна передача певної частини прийнятих страхових зобов'язань іншим страховикам.

У практиці страхування відомі два методи перерозподілу зобов'язань страховика перед страхувальниками.

1. Сострахование - страхування одного і того ж об'єкта кількома страховиками за одним договором страхування.

Якщо в договорі співстрахування не визначені права та обов'язки кожного з страховиків, то вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого страхування.

На практиці прийнято, що страховик, який бере участь в состраховании в меншій частці, слід умовам страхування, прийнятими страховиком, що має найбільшу частку.

Приклад 22. Будівля торгового центру застраховано на суму 65 млн руб. за одним договором трьома страховиками: першим на 26 млн руб., другим на 24 млн руб., третім на 15 млн руб.

У результаті настання страхового випадку (пожежі) збиток склав 18 млн руб.

Визначити розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті страхувальникові кожним страховиком.

Розв'язання.

1. Розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті: а) перша страховиком

б) другого страховиком

в) третім страховиком

мул = 1 & ^ = 18 0,23 = 4140000 руб.

 • 3 65
 • 2. Сукупний розмір страхового відшкодування

та / = ^ І ^ = 7, -6 6,66 4, М 18 млн руб.

2. Перестрахування - діяльність по захисту одним страховиком (перестрахувальником) майнових інтересів іншого страховика (перестраховика), пов'язаних з прийнятим останнім за договором страхування (основному договору) зобов'язанням по страховій виплаті.

Зародження перестрахування у світовій практиці страхування почалося ще в XIV ст. Перший договір перестрахування був укладений 1370 р між трьома купцями (один з яких виступить у ролі страховика, а два інших були перестраховиками) з приводу покриття ризику, пов'язаного з перевезенням морським шляхом товарів з Генуї в Брюгге2. Згодом з появою нових великих ризиків все частіше у страховиків виникала необхідність у перестрахувальних покриттях.

В даний час при колосальній вартості багатьох страхуються об'єктів стабільне функціонування страхових компаній без перестрахування неможливо.

Перестрахування дозволяє страховикові:

 • - Обмежити ризик;
 • - Прийняти на страхування без небезпеки для себе великі ризики;
 • - Розширити перелік ризиків, прийнятих на страхування, охопити більшу кількість видів страхування;
 • - Захистити свої активи від несподіваних несприятливих результатів по одному з видів страхування;
 • - Підвищити збалансованість і стійкість свого страхового портфеля;
 • - Забезпечити фінансову стійкість і нормальну діяльність незалежно від розміру власного капіталу і страхових резервів.

Учасниками процесу перестрахування є:

 • 1) страхові компанії, що займаються тільки страхуванням. Вони передають ризики в перестрахування;
 • 2) страхові компанії, що займаються як страхуванням, так і перестрахуванням. Вони і передають, і приймають ризики в перестрахування;
 • 3) перестрахувальні компанії, що є як продавцями, так і покупцями перестрахування. Отже, прийняті ними в перестрахування ризики можуть бути передані в перестрахування іншому перестраховику.

Перестрахова компанії (перестрахувальник) - юридична особа, яка здійснює діяльність по захисту майнових інтересів страховика, пов'язаних з прийнятим їм за договором страхування зобов'язанням по страховій виплаті.

Етапи та ролі учасників процесу перестрахування представлені на рис. 9.1.

Етапи та ролі учасників процесу перестрахування

Рис. 9. 1. Етапи та ролі учасників процесу перестрахування

Страховик № 1, що передає прийнятий ним на страхування ризик (або частину ризику) у перестрахування, називається перестрахувальником, або цедентом.

Процес передачі ризику в перестрахування називається цессией, тобто відбувається цедірованіем ризику.

Страховик № 2, що приймає ризик від цедента, називається перестрахувальником № 1, або цессіонером. У разі передачі в подальше перестрахування перестрахуватися ним ризику як другий передавальний ризик він буде ретроцедентом.

Процес передачі у подальший перестрахування прийнятих у перестрахування ризиків називається ретроцессию.

Страховик № 3, який приймає ризик від ретроцедентом, є перестрахувальником № 2 і називається ретроцессіонером.

При перестрахуванні ризику відповідальність перед страхувальником за виплату страхового відшкодування або страхової суми несе страховик, який прийняв від страхувальника ризик. Він виробляє страхову виплату при настанні страхового випадку, а потім перестрахувальники перераховують йому належні з них суми відповідно до обсягу, прийнятих ними на себе зобов'язань по договором перестрахування. Між страхувальником та перестраховиками правовідносин не виникає.

Розрізняють активне і пасивне перестрахування.

Активне перестрахування - прийняття ризиків для покриття, тобто продаж страхових гарантій.

Пасивне перестрахування - передача ризиків перестраховикам, тобто придбання страхових гарантій.

Існують три способи передачі ризиків у перестрахування.

 • 1. Безпосередня передача ризиків у перестрахування від перестраховика до перестраховику.
 • 2. Передача ризиків у перестрахування через посередника - страхового брокера.
 • 3. Передача ризиків в перестрахувальний пул.

Перестрахувальний пул - добровільне об'єднання страхових компаній, що передають в пул підлягають перестрахування ризики понад суму власного утримання. Учасники пулу відповідно до укладеного ними угодою зобов'язані брати частку у всіх ризиках, переданих в пул.

 
<<   ЗМІСТ   >>