Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання для самостійного рішення

Продемонструємо можливість фактичного застосування розглянутого алгоритму на практичному прикладі. Одна з великих дистриб'юторських компаній Санкт-Петербурга ТОВ "Холдінг78", що здійснює постачання продуктів харчування в магазини міста і Ленінградської області, використовує для перевезення орендований рухомий склад. Оскільки щодня дана компанія обслуговує до півтори тисячі клієнтів, що викликає серйозні проблеми при формуванні маршрутів, все місто розбитий на зони обслуговування і сектори розвезення. Перед диспетчерами, що займаються формуванням маршрутів, ставиться завдання - обслужити всіх клієнтів, використовуючи мінімальну кількість рухомого складу.

Рішення даного завдання до теперішнього часу не автоматизовано, але є певний алгоритм, відповідно до якого, по-перше, вибирається раціональний за вантажопідйомністю рухомий склад з наявного в наявності. По-друге, формуються маршрути усередині секторів розвезення за умови, що число пунктів, об'єднаних в один маршрут, не повинно перевищувати дванадцяти. Якщо число клієнтів в даному секторі розвезення перевищує дванадцятій, то частина їх приєднується до клієнтів найближчих секторів таким чином, щоб виконувалася дане обмеження.

Як приклад взято дані про обслуговування клієнтів даної компанії в зоні Московського району Санкт-Петербурга за один день.

Зведена таблиця вантажопотоків і фактично сформовані маршрути представлені в таблиці 10.

Таблиця 10

Зведена таблиця вантажопотоків у базовому варіанті

Дата

Регіон

Сектор розвезення

Номер магазину

Номер рейсу

Сума, кг

32

48

54

55

57

60

61

64

66

Модель рухомого складу

ГАЗ 53

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ 53

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

ГАЗ +3302 "Газель"

14.01.04

Московський район

1

+5340

532

5360

368

+8192

565

+8375

340

2

+4277

490

+5644

328

3

7254

+3746

+3800

4

+4896

666,8

6455

587,1

5

5728

737

+5985

388

6027

652

6501

299

+9190

651

+9556

459

6

9064

+2433

7

+5116

124

+6166

101

6540

383

9380

182

8

5733

135

+8989

138

+9184

234

9253

155

9

6843

776

Сума, кг

+2433

776

662

+2623

790

+3746

+3800

+3186

1253,9

19279,9

У таблиці 10 представлені наступні дані:

 • 1. в "шапці" таблиці відзначені: дата, регіон, сектор розвезення, номер магазину, номери рейсів і моделі автомобілів, якими були обслужені дані клієнти (магазини);
 • 2. в стовпці "Сума" вказана вага замовлення кожного магазину (кг);
 • 3. в рядку "Сумма" - фактичне завантаження кожного автомобіля (кг).

У осередках таблиці на перетині відповідних рядків і стовпців представлений вага товару, доставленого клієнту даними рейсом (кг).

Аналіз даної таблиці показує: для обслуговування 25-ти клієнтів треба було дев'ять одиниць рухомого складу, рейси 48,54 і 57 виконані з украй низьким завантаженням автомобілів, замовлення магазину номер 7254 розподілений між двома одиницями рухомого складу, що може бути виправдане тільки при відсутності автомобіля необхідної вантажопідйомності.

Розрахунок фактичних витрат на перевезення представлений в таблиці 11.

Таблиця 11

Номер рейсу

Загальні

витрати, руб

Вид витрат

32

48

54

55

7

60

61

64

66

Модель рухомого складу

ГАЗ 53

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ 53

ГАЗ +3302 "Газель"

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

ГАЗ 3307

ГАЗ +3302 "Газель"

Оренда

автомобіля, руб

840

780

780

840

780

900

900

900

780

+7500

Експедирування,

руб

545

545

545

545

545

545

545

545

545

+4905

Витрати на рейс, руб

Одна тисяча триста вісімдесят п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

Одна тисяча триста вісімдесят п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

+1445

+1445

+1445

Тисяча триста двадцять п'ять

12405

Розрахунок показує, що в базовому варіанті загальні витрати на перевезення, що включають витрати на оренду автомобіля і витрати на експедирування, склали 12,405 тис. Руб.

Таблиця 12

Матриця тіньових цін З ij

Номер

магазину

Номер рейсу

Замовлено,

кг

32

48

54

55

57

 • (60+
 • 61)

64

66

Витрати на рейс

Одна тисяча триста вісімдесят п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

Одна тисяча триста вісімдесят п'ять

Тисяча триста двадцять п'ять

1545

+1445

Тисяча триста двадцять п'ять

+5340

532

5360

368

+8192

565

+8375

340

+4277

490

+5644

328

7254

7546

+4896

666,8

6455

587,1

5728

737

+5985

388

6027

652

6501

299

+9190

651

+9556

459

9064

+2433

+5116

124

+6166

101

6540

383

9380

182

5733

135

+8989

138

+9184

234

9253

155

6843

776

Завантаження, ПС

Вантажопідйомність, кг

1500

1500

1500

3000

1500

8000

4500

1500

Спробуємо поліпшити дане рішення. По-перше, скоротимо кількість одиниць рухомого складу, надавши для виконання замовлення магазину номер 7254 автомобіль Камае-5320 вантажопідйомністю 8 т. По-друге, використовуємо алгоритм лінійного програмування для оптимізації завантаження рухомого складу. У таблиці 12 представлена Матриця тіньових цін. Решта матриці необхідно скласти і заповнити відповідно до прикладу. Час виконання завдання за допомогою "Пошуку рішення" може зайняти тривалий час.

Використана література

 • 1. Бочкарьов А.А., Горбатенко Д.В. Рішення завдання про призначення в управлінні ланцюгами поставок мелкопартіонних вантажів // Логістика сьогодні. №5. 2004. С. 12-19.
 • 2. Моделі і методи теорії логістики: навч. посібник / під ред. В.С. Лукинський. - СПб .: "Пітер", 2003. - 176 с.
 • 3. Цісар І.Ф. Лабораторні роботи на персональному комп'ютері. - М .: Іспит, +2004.
 • 4. Ефективна робота з Microsoft Excel 2000 / М.Додж [и др.] - СПб .: Питер, 2001.
 
<<   ЗМІСТ   >>