Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види добровільного страхування

Страхування від нещасних випадків фізичних осіб

У даному випадку об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані зі зниженням чи втратою доходів і додатковими витратами у зв'язку з втратою здоров'я, працездатності або смертю застрахованої особи в результаті нещасного випадку, що стався в період дії договору страхування.

Договори добровільного індивідуального страхування від нещасних випадків полягають тільки з дієздатними фізичними особами, а колективні договори - з юридичними особами, страхующими своїх працівників.

Застрахованими можуть бути особи віком від 14 до 75 років (на момент укладання договору страхування), які не є інвалідами I і II груп.

Існують три варіанти страхування фізичних осіб від нещасних випадків:

 • 1) індивідуальне;
 • 2) сімейне;
 • 3) колективне. Страховими випадками є:
  • - Тимчасова втрата загальної працездатності в результаті нещасного випадку;
  • - Постійна втрата загальної працездатності (інвалідність) в результаті нещасного випадку;
  • - Смерть в результаті нещасного випадку.

Страховими випадками не визнаються події, совершившиеся в результаті:

 • - Умисного дії страхувальника або вигодонабувача;
 • - Управління застрахованим транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • - Керування транспортним засобом особою, яка не має права на водіння даного засобу транспорту;
 • - Самогубства (за винятком випадків, коли застрахований був доведений до самогубства);
 • - Навмисного заподіяння застрахованою особою собі тілесних ушкоджень.

Розмір страхових тарифів знаходиться в межах 0,8-4% і залежить від віку, професії, стану здоров'я застрахованої особи, норми виплат за кожен день тимчасової непрацездатності, виду та розміру обраної страхувальником франшизи, строку страхування, а також інших факторів, що впливають на ймовірність настання страхового випадку.

Страхова сума і термін дії договору страхування (від одного місяця до одного року) встановлюються за згодою сторін.

Зазвичай договір добровільного страхування від нещасних випадків полягає без медичного огляду, але при великій страховій сумі - з медичним оглядом.

У договорі страхування вказується час страхового покриття від нещасного випадку, вбрання страхувальником:

 • - 24 години на добу (тобто страхування від нещасного випадку на виробництві та в побуті);
 • - Час подорожі;
 • - Час проведення спортивних змагань;
 • - Час виконання службових обов'язків;
 • - Час виконання службових обов'язків плюс дорога з роботи і на роботу.

Страхова премія зазвичай сплачується одноразово.

Види виплат по добровільному страхуванню від нещасних випадків:

 • 1) виплата щоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованого липа - від 0,1 до 0,5% страхової суми за кожен день непрацездатності (залежно від варіанту страхування);
 • 2) оплата медичних витрат, необхідних для лікування наслідків нещасного випадку;
 • 3) одноразова виплата в разі настання інвалідності застрахованої особи (% страхової суми):
  • - При I групі - 75;
  • - II групі - 50;
  • - III групі - 30;
 • 4) одноразова виплата страхової суми у разі смерті застрахованої особи - у розмірі страхової суми.

Загальна сума страхових виплат по декількох страхових випадків, які сталися протягом дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми за даним договором страхування.

Страхування дітей від нещасних випадків

В даному випадку об'єктом страхування є інтереси, пов'язані з життям і здоров'ям застрахованої особи - дитини.

Застрахованими можуть бути особи у віці не менше 1 року і не більше 17 років на момент укладання договору страхування, які не є інвалідами.

Страхувальниками виступають батьки, родичі, опікуни, піклувальники, які є дієздатними особами.

Страховими випадками є наступили в результаті нещасного випадку:

 • - Розлад здоров'я застрахованої особи (травма, отруєння);
 • - Стійкий розлад здоров'я (інвалідність) застрахованої особи;
 • - Смерть застрахованої особи.

Страхові тарифи (табл. 5.6) диференційовані залежно від віку (чим дитина старша, тим тарифна ставка вище), занять спортом, наявності певних захворювань, вибраних страхувальником ризиків.

Види виплат зі страхування дітей від нещасних випадків:

 • 1) одноразова виплата при настанні розладу здоров'я (по таблиці розмірів виплат страхового забезпечення у зв'язку зі страховими випадками);
 • 2) виплата за перебування в стаціонарі (за одним страховим випадком оплаті підлягають не більше 120 календарних днів);
 • 3) одноразова виплата при настанні стійкого розладу здоров'я у разі встановлення категорії "дитина-інвалід" (% страхової суми):
  • - Строком на 1 рік - 20;
  • - На 2 роки - 35;
  • - До 18 років - 100;
 • 4) одноразова виплата страхової суми у разі смерті застрахованої особи - у розмірі страхової суми.

Таблиця 5.6. Базові тарифи по страхуванню дітей від нещасних випадків,%

Вікова група, років

Тариф по розладу здоров'я

Тариф по стійкому розладу здоров'я

Тариф по смерті

Тариф за повним пакетом

1-6

1,03

0,1

0,14

1,27

7-17

1,13

0,1

0,14

1,37

Різновидом страхування дітей від нещасних випадків є страхування школярів від нещасних випадків.

Застрахованими особами можуть виступати учні денних загальноосвітніх навчальних закладів віком від 6 до 17 років.

Страхувальниками є батьки, родичі, які проживають разом з учням, а також юридичні особи - роботодавці батьків школярів.

Особливості страхування школярів від нещасних випадків:

 • 1) договори страхування укладаються у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • 2) договори страхування укладаються на початку навчального року - з 1 вересня по 30 листопада;
 • 3) строк дії договору страхування - один рік;
 • 4) не існує переліку випадків, коли страховик має право відмовити у виплаті страхового забезпечення (крім випадків вчинення застрахованою особою умисного злочину, підтвердженого судовими органами).
 
<<   ЗМІСТ   >>