Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правові основи страхової діяльності та державний нагляд за нею

Система правового регулювання страхової діяльності

Страхова діяльність (страхова справа) - сфера діяльності страховиків із страхування, перестрахування, взаємному страхуванню, а також страхових брокерів, страхових актуаріїв з надання послуг, пов'язаних зі страхуванням, з перестрахуванням.

Метою організації страхової діяльності є забезпечення захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень при настанні страхових випадків.

У Російській Федерації склалася триступенева система правового регулювання страхової діяльності.

1. Цивільне право - закріплюється в Цивільному кодексі РФ (далі - ГК РФ), який є головним юридичним документом, що регулює всі ринкові відносини.

Глава 48 ч. 2 ГК РФ присвячена страхуванню.

2. Спеціальне законодавство, що представлено законами, указами Президента РФ, постановами Уряду РФ в галузі страхування.

Основним законом є Закон РФ від 27 листопада 1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" (далі - Закон про організацію страхової справи).

3. Підзаконні нормативні акти, які представлені постановами, розпорядженнями, рекомендаціями, наказами міністерств і відомств в галузі страхування.

Їхня роль - докладно і зрозуміло роз'яснювати порядок використання актів першого і другого ступенів.

Через третю сходинку акти першого і другого ступенів переводяться в робочі документи страховика.

Діяльність кожної страхової компанії базується на нормативно-правових актах в галузі страхування, а також на розроблювальному пакеті власних документів за поточним веденню справи.

До робочих документів страховика відносяться наступні.

 • 1. Правила та умови страхування.
 • 2. Заява на страхування.
 • 3. Договір страхування.
 • 4. Страховий поліс.
 • 5. Страховий акт.

Зміст, порядок укладення та припинення дії договору страхування

Договір страхування - угода між страхувальником і страховиком, в силу якого страховик зобов'язується при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір.

Укладення договору страхування здійснюється після ознайомлення страхувальника з правилами та умовами страхування, а також оформлення заяви на страхування (рис. 2.1).

Послідовність здійснення страхової угоди між страхувальником і страховиком

Рис. 2.1. Послідовність здійснення страхової угоди між страхувальником і страховиком

Договір страхування має бути укладений у письмовій формі (виняток становлять договори обов'язкового державного страхування).

У договорі страхування вказуються:

 • - Мета його укладення;
 • - Суб'єкти страхування;
 • - Об'єкти, що підлягають страхуванню;
 • - Обсяг страхової відповідальності;
 • - Права та обов'язки сторін;
 • - Розміри фінансових показників поданої страхової угоді;
 • - Термін дії договору страхування;
 • - Порядок припинення дії договору страхування;
 • - Недійсність договору страхування та порядок вирішення спорів по ньому.

Договір страхування складається у одному примірнику і залишається у страховика, а страхувальникові на руки видається страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), підписаний страховиком.

Договір страхування набирає чинності в момент сплати страхової премії або першого страхового внеску.

Для укладення договору страхування необхідна наявність страхового інтересу у потенційного страхувальника. Однак не всі інтереси можуть бути прийняті на страхування.

Згідно ст. 928 ГК РФ неприпустимо:

 • - Страхування протиправних інтересів;
 • - Страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі;
 • - Страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.

Страхувальник при укладанні договору страхування зобов'язаний повідомити страховику всі відомості, необхідні для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання.

Страховик при укладанні договору страхування має право:

 • 1) оглянути застрахованого майна або призначити експертизу з метою встановлення його дійсної вартості (при укладанні договору страхування майна);
 • 2) провести обстеження застрахованого особи для оцінки його стану здоров'я (при укладенні договору особистого страхування).

Страховик не вправі розголошувати отримані ним відомості про страхувальника, застраховану особу і вигодонабувача, їх стан здоров'я та майновий стан.

 
<<   ЗМІСТ   >>